Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. maj 2014

EU's digitale resultattavle 2014: Hvordan har I klaret jer?

Nye tal viser, at Kommissionen er på rette vej mod at nå 95 af sine 101 digitale mål for 2015, hvilket er et godt fremskridt. EU's borgere og virksomheder går mere på nettet, handler mere online og har større tillid til og færdigheder inden for ikt. Mange har dog ikke hurtigt nok bredbånd – særligt i landdistrikterne - til at opfylde deres behov, og den truende digitale kløft er fortsat et stort problem (se MEMO/14/383).

Næstformand i Europa-Kommissionen, @NeelieKroesEU, udtaler: "De fleste europæere er i dag på internettet, og de hungrer efter mere. Vi har løst problemet med internetadgang. Men der er fortsat en digital kløft. Hvis vi ikke alle gør en større indsats, vil vi få en underklasse af digitale analfabeter i Europa."

Se resultaterne for dit land!

Se video!

Den gode nyhed:

Stigning i regelmæssigt internetbrug: Antallet af mennesker, som bruger internettet mindst én gang om ugen er steget fra 60 % til 72 % siden 2010. Største fremgang: Grækenland, Rumænien, Irland, Tjekkiet og Kroatien.

Bedste resultater (over 90% på nettet): Danmark, Sverige, Holland og Luxembourg. 87 % af USA's voksne befolkning bruger internettet.

Stort fremskridt blandt dårligt stillede grupper: Brug af internettet blandt arbejdsløse, lavtuddannede og ældre er steget til 57 % fra 41 % for fire år siden. Med den nuværende tendens vil vi nå målet om 60 % inden 2015.

Antallet af folk, som ikke bruger nettet, er faldet med en tredjedel: 20 % af EU's befolkning har aldrig brugt internettet (et fald med en tredjedel i forhold til for fire år siden). Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil vi nå målet i den digitale dagsorden om at bringe dette tal ned til 15 % inden 2015.

Mange flere handler på internettet: 47 % af EU's borgere handler nu på internettet, hvilket er en stigning på 10 procentpoint. Det er således sandsynligt, at vi når målet om 50 % inden 2015.

Adgang sikret: 100 % af europæerne har nu adgang til bredbånd. Det omfatter ofte flere forskellige muligheder (fibernet, kabel, ADSL eller 3G/4G-mobiladgang), men alle europæere har nu som minimum adgang til satelitbredbånd til en rimelig pris.

Hurtige bredbåndsteknologier: Tilgængeligheden af 4G-mobilinternet steg markant til 59 % fra 26 % for et år siden. Internet med fastnetforbindelse med en hastighed på mindst 30 Mbps er tilgængeligt for 62 % af EU's befolkning, hvilket er en stigning fra 54 % for et år siden og 29 % i 2010. Fast bredbånd er allerede tilgængeligt for mindst 90 % af alle hjem i Belgien, Danmark, Litauen, Luxembourg, Holland, Malta og Storbritannien.

De resterende udfordringer:

Små virksomheder går glip af muligheder: Kun 14 % af alle virksomheder med under 250 ansatte sælger på nettet. Ikke et eneste land i EU når i nærheden af EU's mål om gennemsnitligt 33 % inden 2015.

Europas landområder er i fare: Kun 18 % af husstandene på landet har adgang til højhastighedsbredbånd.

E-forvaltningstjenester stagnerede i 2013. De blev kun brugt af 42 % af EU's befolkning. Hvis denne tendens fortsætter, når medlemslandene ikke målet om 50 % inden 2015.

EU-gennemsnit

Bredbånd

2014

Mål

Grundlæggende bredbåndsdækning for alle

100 %

100 % (2013)

Det digitale indre marked

Andel af befolkningen, som handler på nettet

47 %

50 % (2015)

E-handel på tværs af grænserne

12 %

20 % (2015)

SMV'er, som sælger på nettet

14 %

33 % (2015)

Digital inklusion

Regelmæssig internetbrug

72 %

75 % (2015)

Regelmæssig internetbrug blandt dårligt stillede personer

57 %

60 % (2015)

Andet af befolkningen, som aldrig har brugt internettet

20 %

15 % (2015)

Offentlige tjenester

Borgere, som interagerer med offentlige myndigheder på nettet

42 %

50 % (2015)

Borgere, som indleverer formularer til offentlige myndigheder elektronisk inden 2015

21 %

25 % (2015)

Kommissionen har i dag også offentliggjort 11. udgave af eGovernement Benchmark-rapporten. Den viser, at borgerne fortsat er væsentligt mere tilfredse med private onlinetjenester (f.eks. netbank) end med offentlige onlinetjenester (f.eks. oplysninger om beskæftigelsen). Der findes nu flere e-forvaltningstjenester, men de er ikke altid lige lette at bruge, eller de er langsomme eller ugennemsigtige. Sådanne hindringer er i vejen for udbredelsen af e-forvaltning.

Baggrund

Europa-Kommissionen sigter mod at skabe et lovgivnings- og erhvervsmæssigt klima, som fremmer konkurrencen på og investeringerne i Europas teknologimarkeder.

I 2013 fremlagde Kommissionen forslag til konkrete foranstaltninger til at skabe et indre marked for telekommunikation for at løse mange af de problemer, som dagens tal bekræfter.

Resultattavlen for den digitale dagsorden 2014 vurderer fremskridtet på EU-plan og nationalt mod at nå målet, målt efter 13 primære resultatindikatorer. Rapporten er udarbejdet på baggrund af tal fra 2013.

Kommissionen har indtil videre gennemført 72 af de 101 tiltag i den digitale dagsorden for Europa. Yderligere 23 vil blive gennemført til tiden. 6 er forsinkede eller i fare for at blive forsinkede.

Nyttige link

Den digitale dagsordens resultattavle

Resultattavle per land: se brugen af bredbånd, internet og e-forvaltning samt telelovgivning og forskningstendenser for hvert EU-land.

MEMO/14/383 Skaber eller dræber digitale teknologier arbejdspladser? Har europæerne de nødvendige digitale færdigheder til at få og holde fast i et job?

Scoreboard infographic

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

Hashtags: #DAEscoreboard #connectedcontinent

Pressehenvendelser:

Mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar