Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 май 2014 г.

Резултати за 2014 г. за напредъка в областта на цифровите технологии: как сте се представили?

Според нови данни Комисията е на път да постигне 95 от своите 101 цели в областта на цифровите технологии до 2015 г., което свидетелства за добър напредък. Гражданите и предприятията в ЕС ползват интернет и пазаруват онлайн повече и имат по-голямо доверие и по-добри умения в областта на ИКТ. Често обаче, особено в селските райони, те нямат достъп до високоскоростни широколентови мрежи, за да задоволят своя интерес и потребности. Притеснителната разлика в цифровите умения също все още е голям проблем (вж. MEMO/14/383).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус (@NeelieKroesEU) заяви: „Животът на повечето европейци вече е обвързан с интернет и те очакват повече. Разрешихме проблема с достъпа до интернет, но разликите по отношение на цифровите умения се запазват. Ако всички ние не направим повече, рискуваме в Европа да се зароди класа от цифрово неграмотни лица.“

Вижте резултатите за вашата страна тук!

Гледайте видеоклипа тук!

Добрите новини:

Увеличаване на редовното използване на интернет: броят на хората, които използват интернет поне веднъж седмично се е покачил от 60% на 72% от 2010 г. насам. Най-голям напредък: Гърция, Румъния, Ирландия, Чешката република и Хърватия.

Най-добри резултати (над 90% от хората използват интернет) имат Дания, Швеция, Нидерландия и Люксембург, докато 87% от възрастните в САЩ използват интернет.

Голям напредък сред групите в неравностойно положение: употребата на интернет от безработни, нискообразовани хора и по-възрастни граждани се е покачила на 57% от 41% преди четири години. С настоящия темп целта от 60% ще бъде постигната преди 2015 г.

Броят на хората, които не използват интернет, е намалял с една трета: 20 % от хората в ЕС никога не са използвали интернет. Това е с една трета по-малко в сравнение с резултатите от преди 4 години. Ако се запази настоящата тенденция, целта на Програмата в областта на цифровите технологии за намаляване на този брой на 15% до 2015 г. ще бъде постигната.

Много повече хора пазаруват онлайн: 47% от гражданите на ЕС вече пазаруват онлайн, което е с 10 пункта повече спрямо 2009 г. и означава, че целта от 50% до 2015 г. вероятно ще бъде постигната.

Осигурен достъп: Всички европейци вече имат достъп до широколентов интернет, обикновено това включва няколко варианта (интернет оптичен кабел, кабелен интернет, ADSL интернет или 3G/4G мобилен интернет) или поне евтин достъп до сателитен широколентов интернет.

Бързи широколентови технологии: Достъпът до мобилни широколентови 4G мрежи се е покачил рязко на 59% в сравнение с 26% преди една година. Достъп до фиксиран интернет със скорост поне 30 Mbps имат 62% от гражданите на ЕС в сравнение с 54% преди една година и 29% през 2010 г. 90% от домакинствата в Белгия, Дания, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство вече имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Оставащите предизвикателства:

Малките предприятия пропускат възможности: Само 14% от предприятията с по-малко от 250 служители продават своите стоки или услуги онлайн. В целия ЕС нито една страна не се доближава до средната цел на ЕС от 33% до 2015 г.

Селските райони на Европа са изложени на риск: само 18 % от домакинствата в селските райони имат достъп до високоскоростен широколентов интернет.

Електронните административни услуги са в застой през 2013 г. Те са били използвани от едва 42% от гражданите на ЕС. Ако тази тенденция се запази, държавите членки няма да могат да постигнат целта от 50% за 2015 г.

Средно за ЕС

Широколентов достъп до интернет

2014 г.

Цел

Основен широколентов интернет достъп за всички

100%

100% (2013 г.)

Цифров единен пазар

Граждани, пазаруващи по интернет

47%

50% (2015 г.)

Трансгранична електронна търговия

12%

20% (2015 г.)

МСП, които извършват онлайн продажби

14%

33% (2015 г.)

Електронно приобщаване

Редовно използване на интернет

72%

75% (2015 г.)

Редовно използване на интернет от хора в неравностойно положение

57%

60% (2015 г.)

Хора, които никога не са използвали интернет

20%

15% (2015 г.)

Обществени услуги

Граждани, които си взаимодействат онлайн с публични органи

42%

50% (2015 г.)

Граждани, които изпращат попълнени формуляри на публични органи по електронен път

21%

25% (2015 г.)

Днес Комисията публикува също така 11-то издание на сравнителния анализ на електронното управление. От доклада става ясно, че гражданите са все още сравнително по-доволни от частните онлайн услуги (напр. електронно банкиране), отколкото от обществени онлайн услуги (напр. информация относно заетостта). Вече има повече електронни административни услуги онлайн, но те не винаги са лесни за използване, бързи или прозрачни. Това пречи на хората да използват по-често услугите на електронното управление.

Контекст

Европейската комисия се стреми да създаде регулаторен и бизнес климат, който да благоприятства конкуренцията и инвестициите на пазарите в областта на цифровите технологии в Европа.

През 2013 г. Комисията предложи конкретни мерки за изграждане на единен пазар на дълекосъобщенията с цел да бъдат преодолени много от потвърдените от данните днес проблеми.

В доклада за резултатите в областта на цифровите технологии за 2014 г. се оценява напредъка на европейско и национално равнище към постигане на горепосочената цел, измерен спрямо 13 ключови показателя. Докладът се базира на данни от 2013 г.

До момента Комисията е приключила 72 от 101 действия по програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Още 23 действия се очаква да приключат в срок. Изпълнението на 6 е забавено или има риск да бъде забавено.

Полезни връзки

Резултати в областта на цифровите технологии

Данни по страни: разгледайте данните за широколентовите услуги, използването на интернет, електронното управление и тенденциите по отношение на научните изследвания и регулирането на далекосъобщенията за всяка страна от ЕС

MEMO/14/383 Цифровите технологии създават ли или унищожават работни места? Разполагат ли европейците с необходимите цифрови умения, за да си намерят работа или да запазят своя пост?

Програмата в областта на цифровите технологии

Нели Крус

Следете съобщенията на Нели в Twitter

Хаштагове: #DAEscoreboard #connectedcontinent

За контакти

Електронна поща: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar