Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. május 28.

Európai polgári kezdeményezés: az Európai Bizottság válaszol az „Egy közülünk” kezdeményezésre

Az Európai Bizottság ma adott választ az „Egy közülünk” (One of Us) európai polgári kezdeményezésre. A kezdeményezés szervezőivel tartott találkozót, valamint kérelmük vizsgálatát követően a Bizottság úgy döntött, hogy nem terjeszt elő jogalkotási javaslatot, mivel a tagállamok és az Európai Parlament csupán nemrégiben folytattak megbeszélést és döntöttek az Unió e tekintetben folytatott politikájáról. Az „Egy közülünk” kezdeményezés arra kérte az EU-t, hogy szüntesse be minden olyan tevékenység – elsősorban a kutatás, a fejlesztési segélyek és a közegészségügy területén végzett tevékenységek – anyagi támogatását, amelyben emberi embriókat pusztítanak el. A kezdeményezés szervezői javaslatuk bejelentését követően a szükséges, legalább hét uniós tagállamban gyűjtött egymillió aláírásnál is többet gyűjtöttek össze. A szervezők április 9-én találkoztak a Bizottsággal (ÁLLÁSFOGLALÁS/14/115), majd április 10-én nyilvános meghallgatáson vettek részt az Európai Parlamentben. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az a meglévő támogatási keret a helyes, amelyet a tagállamok és az Európai Parlament nemrégiben vitattak meg és fogadtak el.

Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „Behatóan foglalkoztunk ezzel a polgári kezdeményezéssel, és körültekintően megvizsgáltuk a kérelmet. A tagállamok és az Európai Parlament azonban megállapodtak abban, hogy a következő okokból kifolyólag a továbbiakban is támogatni fogják az e téren végzett kutatásokat: az embrionális őssejtek egyedülállóak, és olyan életmentő kezelések kifejlesztésének a lehetőségét rejtik magukban, amelyek tekintetében már folynak klinikai vizsgálatok. A Bizottság emellett továbbra is szigorú etikai szabályokat és korlátozásokat fog alkalmazni az uniós támogatást élvező kutatásokra, és ez egyben azt is jelenti, hogy nem fogja támogatni az embriók elpusztítását.”

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos kijelentette: „Az európai polgári kezdeményezések lehetővé teszik, hogy az emberek közvetlenül részt vegyenek az uniós politikák kidolgozásában, ezért kitüntető figyelmet szentelünk nekik. A terhesség és a szülési komplikációk még mindig túl sok nő életét követelik. Ezért a nemzetközi közösség a millenniumi fejlesztési célok egyik konkrét célkitűzéseként fogalmazta meg a gyermekágyi halálozási ráta csökkentését és a reproduktív egészségügyi ellátáshoz való általános hozzáférés elérését. Az EU és tagállamai, valamint más nemzetközi adományozók e cél elérésén fáradoznak, és prioritásként kezelik ezt a célkitűzést, valamint általánosságban véve az egészséget. Az e téren végrehajtott fejlesztési programjaink célja, hogy minél szélesebb rétegek férjenek hozzá a hatékony családtervezési szolgáltatásokhoz, és így megelőzhetőek legyenek az abortuszok.”

Az emberi embrionális őssejteket érintő kutatás

Az Európai Bizottság egy részletesen kidolgozott ún. „hármas zár” rendszert alkalmaz minden, emberi embrionális őssejteket érintő kutatás tekintetében. A Bizottság megítélése szerint e rendszer teljes összhangban áll az uniós Szerződésekkel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával. A rendszer, amelyet már korábbi uniós kutatási programoknál is alkalmaztak, az uniós tagállamok és az Európai Parlament megállapodása nyomán jött létre a Horizont 2020 program jogszabályainak jóváhagyása keretében 2013-ban. A szabályok a következők:

  • figyelembe kell venni a nemzeti jogszabályokat – az uniós projekteknek azon ország törvényeit kell követniük, amelyben a kutatást végzik;

  • valamennyi projektet tudományosan, szakértőkkel jóvá kell hagyatni és szigorú etikai felülvizsgáltnak kell alávetni;

  • az uniós támogatásokat tilos új őssejtvonalak előállítására vagy olyan kutatási célra használni, amely elpusztítja az embriókat – így nem használhatók emberi embrionális őssejtek nyerésére sem.

Az Európai Bizottság nem kívánja kifejezetten az emberi embrionális őssejtekkel kapcsolatos kutatásokat támogatni. Célja sokkal inkább olyan kutatások támogatása, amelyek bizonyos betegségek vagy egészségügyi problémák kezelésére összpontosítanak, mint például a Parkinson-kór, a Huntington-kór vagy a cukorbetegség gyógyítására szolgáló terápiák. Egyes kutatások érinthetnek emberi embrionális őssejteket is, amennyiben azok részét képezik a legjobb projektjavaslatoknak. 2007 és 2013 között az EU 27 együttműködési projektet támogatott az emberi embrionális őssejteket is felhasználó egészségügyi kutatás terén. Az uniós hozzájárulások összege 156,7 millió euró volt. Ugyanebben az időszakban az egészségügyi kutatásokra fordított kiadások összesen közel 6 milliárd eurót tettek ki.

Uniós egészségügyi támogatás a fejlődő országokban

Az anyák és gyermekek egészségének védelme terén folytatott fejlesztési együttműködést az alábbiak határozzák meg:

  • a globális szegénység felszámolására irányuló millenniumi fejlesztési célok, melyek között az egyik konkrét célkitűzés a gyermekágyi halálozási ráta 75%-os csökkentése 2015-ig, valamint a reproduktív egészségügyi ellátáshoz való általános hozzáférés elérése;

  • a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programja, amely kimondja, hogy az abortusz semmilyen esetben sem népszerűsíthető családtervezési módszerként, valamint hogy az abortusszal kapcsolatos ellátásokat az egyes országok saját jogi keretei között kell nyújtani, illetve hogy amennyiben nem jogellenes, az abortuszt biztonságos körülmények között kell végrehajtani.

Az egészségügy területén nyújtott uniós támogatások prioritásait a partnerországok kormányaival közösen határozzák meg, kiemelt hangsúlyt fektetve a nemzeti egészségügyi rendszereikhez való jobb és szélesebb körű hozzáférésre. 2008 és 2012 között az EU 3,2 milliárd eurót költött az egészségügyi ágazat fejlesztésének támogatására. Ebből az összegből 1,5 milliárd eurót áldoztak az anyák, az újszülöttek és a gyermekek egészségére, 87 millió eurót a reproduktív egészségügyi ellátásokra, 17 milliót pedig a családtervezésre.

A Fejlesztési Együttműködési Eszköz egyike az EU fejlesztési segélyek számára fenntartott legjelentősebb pénzügyi eszközeinek. Az eszköz bilaterális támogatást nyújt azoknak a fejlődő országoknak, amelyek nem kapnak támogatást az Európai Fejlesztési Alapból, valamint tematikus támogatást biztosít valamennyi partnerországnak az olyan, prioritást élvező területeken, mint az emberi jogok, a demokrácia, a jó kormányzás, valamint az inkluzív és fenntartható növekedés. A hatásvizsgálaton és más belső értékeléseken túl a Bizottság 2010–2011-ben nyilvános konzultációt folytatott az EU külső tevékenységének jövőbeli finanszírozásáról. A Fejlesztési Együttműködési Eszközről szóló rendeletet az Európai Parlament és az Európai Tanács általi megerősítését követően 2014 márciusában fogadták el. A Fejlesztési Együttműködési Eszköz a 2014–2020-as időszakban 19,7 milliárd euró összegben fog részesülni az uniós költségvetésből.

Háttér-információk

Az európai polgári kezdeményezéseket 2012 áprilisában hozták létre. A kezdeményezés intézményével egy olyan eszköz került a polgárok kezébe, amelynek segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését. Egy kezdeményezés – amennyiben azt az uniós tagállamok legalább egynegyedében összesen legalább egymillióan aláírják – lehetővé teszi, hogy a polgárok fellépésre kérjék fel az Európai Bizottságot azon területeken, amelyeken a Bizottságnak jogában áll fellépni.

Az „Egy közülünk” kezdeményezés szervezői kérelmük ismertetésekor az Európai Unió Bíróságának ún. Brüstle-ítéletére (C-34/10. sz. ügy) hivatkoztak. A Bíróság ugyanakkor a biotechnológiai irányelvet (98/44/EC) érintő azon ítéletében megjegyezte, hogy a kérdéses európai jogszabálynak nem célja, hogy az emberi embriók tudományos kutatás keretében történő használatát szabályozza; az ítélet a biotechnológiai találmányok szabadalmazhatóságára korlátozódott, és nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy ilyen kutatás elvégezhető és támogatható-e.

További információk

MEMO/14/385

Link a közleményhez: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Az európai polgári kezdeményezés honlapja:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=hu

Az „Egy közülünk” weboldala: http://www.oneofus.eu/

Kapcsolattartás:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar