Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 28. svibnja 2014.

Europska građanska inicijativa: odgovor Europske komisije na inicijativu pod nazivom „Jedan od nas”

Europska komisija danas je dala odgovor na inicijativu europskih građana pod nazivom „Jedan od nas”. Nakon sastanka s organizatorima inicijative i ispitivanja njihovih zahtjeva Komisija je odlučila da neće uputiti zakonodavni prijedlog, s obzirom na to da su države članice i Europski parlament nedavno raspravljali o politici EU-a o tom pitanju i postigli dogovor o njoj. Inicijativom „Jedan od nas” poziva se EU da prestane financirati aktivnosti koje podrazumijevaju uništavanje ljudskih embrija, osobito u područjima istraživanja, razvojne pomoći i javnoga zdravlja. Nakon što su je registrirali, organizatori inicijative uspjeli su prikupiti više od potrebnih milijun potpisa iz najmanje sedam država članica EU-a. Dan nakon sastanka s Komisijom 9. travnja PRIOPĆENJE/14/115) dobili su priliku predstaviti svoju inicijativu na javnom saslušanju u Europskom parlamentu. Komisija je zaključila da je postojeći okvir financiranja, s kojim su se nakon nedavnih rasprava usuglasile države članice i Europski parlament, adekvatan.

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Saslušali smo predstavnike europske građanske inicijative i posvetili njihovom zahtjevu dovoljno pažnje. Međutim, države članice i Europski parlament s razlogom su odlučili nastaviti financirati istraživanja u tom području. Embrionalne matične stanice jedinstvene su i mogle bi omogućiti liječenje nužno za preživljavanje, o čemu se već provode klinička ispitivanja. Komisija će i u budućnosti primjenjivati stroga etička pravila i ograničenja za istraživanja koja financira EU, u skladu s kojima nećemo financirati uništavanje embrija.”

Europski povjerenik za razvoj Andris Piebalgs izjavio je: „Zahvaljujući europskim građanskim inicijativama ljudi imaju priliku izravno sudjelovati u oblikovanju politika EU-a, stoga im pridajemo veliku pozornost. Komplikacije u trudnoći i pri porođaju još su uvijek uzrok smrti prevelikog broja žena. Zbog toga je međunarodna zajednica u svoje Milenijske razvojne ciljeve uključila poseban cilj smanjenja smrtnosti majki i postizanja opće dostupnosti liječničkih usluga iz područja reproduktivnog zdravlja. EU, njegove države članice i ostali međunarodni donatori ulažu velike napore u ostvarenje tog cilja koji je, kao i zdravlje u općenitom smislu, postao prioritet. Cilj je naših razvojnih programa u tom području učiniti usluge učinkovitog planiranja obitelji dostupnima većem broju ljudi, što će ukloniti potrebu za pobačajima”.

Istraživanja kojima su obuhvaćene matične stanice

Europska komisija primjenjivat će detaljan sustav „trostruke brave” u odnosu na sva istraživanja kojima su obuhvaćene ljudske embrionalne matične stanice. Taj je sustav prema mišljenju Komisije potpuno u skladu s ugovorima o EU-u i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Države članice i Europski parlament postigle su dogovor o tom sustavu koji je već primijenjen na prethodni istraživački program EU-a u kontekstu donošenja zakonodavstva za program Obzor 2020 u 2013. godini. Pravila su sljedeća:

  • poštuju se svi zahtjevi nacionalnog zakonodavstva – projekti EU-a moraju biti u skladu sa zakonima države u kojoj se provodi istraživanje;

  • svi projekti moraju biti znanstveno potvrđeni u stručnim revizijama i proći strogu etičku provjeru;

  • sredstva EU-a ne mogu se upotrebljavati za financiranje uzimanja novih linija matičnih stanica ili istraživanja kojima se uništavaju embriji – uključujući nabavu matičnih stanica.

Europska komisija nije se izričito opredijelila za financiranje istraživanja kojima su obuhvaćene matične stanice. Ona veću važnost pridaje financiranju istraživanja o liječenju bolesti ili izazovima u zdravstvenoj skrbi, kao što su primjerice terapije za Parkinsonovu i Huntingtonovu bolest ili dijabetes. Istraživanjima mogu biti obuhvaćene ljudske embrionalne matične stanice ako je to predviđeno najboljim projektnim prijedlozima. U razdoblju između 2007. i 2013. EU je s iznosom od 156,7 milijuna eura iz svog proračuna financirao 27 zajedničkih projekata u području zdravstvenih istraživanja u kojima su korištene ljudske embrionalne matične stanice. Iznos ukupnih izdataka za zdravstvena istraživanja u tom razdoblju iznosio je oko šest milijardi eura.

Pomoć EU-a zdravstvenom sektoru u zemljama u razvoju

Sljedeće smjernice donesene su za razvojnu suradnju u području zdravlja majki i djece:

  • milenijski razvojni ciljevi borbe protiv siromaštva u svijetu kojima je obuhvaćen i poseban cilj smanjenja smrtnosti majki za tri četvrtine do 2015. te postizanje opće dostupnosti liječničkih usluga iz područja reproduktivnog zdravlja;

  • program djelovanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju u kojem se navodi da se pobačaj ni u kom slučaju ne smije promicati kao metoda planiranja obitelji, da se pitanje pobačaja ne smije odvajati od pravnog konteksta svake države te da bi se pobačaji, u slučaju kada su dopušteni zakonom, trebali obavljati u sigurnim uvjetima.

O prioritetima financiranja EU-a u području zdravlja odlučuje se zajedno s vladama zemalja partnera, pri čemu je naglasak na poboljšanju i povećanju dostupnosti njihovih nacionalnih zdravstvenih sustava. Razvojna pomoć EU-a zdravstvenom sektoru u razdoblju između 2008. i 2012. iznosila je 3,2 milijarde eura. Od toga je 1,6 milijarde eura potrošeno za zdravstvenu zaštitu majki, novorođenčadi i djece, 87 milijuna za očuvanje zdravlja reproduktivnih organa i 17 milijuna za planiranje obitelji.

Instrument za razvojnu suradnju (DCI) jedan je od najvažnijih instrumenata EU-a za financiranje razvojne pomoći. Njime se osigurava bilateralna potpora zemljama u razvoju koje nisu obuhvaćene Europskim razvojnim fondom te tematska potpora svim zemljama partnerima u prioritetnim pitanjima, kao što su ljudska prava, demokracija, dobro upravljanje te uključivi i održivi rast. Osim procjene učinaka i drugih internih evaluacija, Komisija je tijekom 2010. i 2011. održavala javna savjetovanja o budućem financiranju vanjskog djelovanja EU-a. Uredba o instrumentu za razvojnu suradnju donesena je u ožujku 2014. nakon ratifikacije u Europskom parlamentu i Europskom vijeću. Za instrument za razvojnu suradnju u razdoblju od 2014. do 2020. odvojit će se 19,7 milijardi eura iz proračuna EU-a.

Pozadina

Europska građanska inicijativa pokrenuta je u travnju 2012. kao moćan politički instrument u rukama građana. Europskom građanskom inicijativom omogućeno je milijunu građana iz najmanje četvrtine država članica da pozove Europsku komisiju na poduzimanje mjera u područjima za koja je nadležna.

Pri predstavljanju svog slučaja organizatori su se pozvali na tzv. presudu Brüstle Europskog suda (predmet C-34/10). Međutim, Sud je u presudi koja se odnosila na Direktivu o biotehnologiji (98/44/EZ) utvrdio da svrha dotičnog europskog zakonodavstva nije reguliranje korištenja ljudskih embrija u kontekstu zdravstvenih istraživanja. Presuda se ograničila na patentibilnost biotehnoloških izuma te se u njoj nije postavilo pitanje mogu li se takva istraživanja provoditi i treba li ih financirati.

Više informacija

MEMO/14/385

Poveznica na komunikaciju: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.html

Web-mjesto europske građanske inicijative:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Web-mjesto inicijative „Jedan od nas”:

http://www.oneofus.eu/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar