Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. január 7.

Strukturális és beruházási alapok: a Bizottság megerősíti a partnerek szerepét a tervezésben és a források felhasználásában

Az Európai Bizottság a mai napon olyan egységes szabályrendszert fogadott el, amely az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek tervezése, végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során a partnerekkel – többek között a regionális, helyi, városi és más hatóságokkal, a szakszervezetekkel, a munkáltatókkal, illetve a társadalmi befogadás, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elősegítésért felelős, nem kormányzati szervezetekkel és testületekkel – folytatott konzultáció, együttműködés és párbeszéd minőségének javítását fogja szolgálni.

Az érintett alapok a következők: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

A partnerségi elvről szóló európai magatartási kódex értelmében a tagállamoknak meg kell erősíteniük az uniós strukturális és beruházási alapok felhasználásáért felelős saját hatóságaik és a projektpartnerek közötti kapcsolatot annak érdekében, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósuljon az információk, a tapasztalatok, az eredmények és a bevált gyakorlatok megosztása, valamint biztosított legyen a források hatékony felhasználása.

„Biztosítani kívánjuk, hogy a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapok finanszírozásának keretében megvalósuló programok tervezése és végrehajtása folyamán konstruktív partnerségben folytassanak együttműködést az érintett partnerekkel” – fogalmazott Andor biztos. „Ez azért fontos, hogy a forrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel.”

A magatartási kódex, amelynek formája jogilag kötelező erejű bizottsági rendelet, célkitűzéseket és kritériumokat határoz meg annak biztosítására, hogy a tagállamok alkalmazzák a partnerség elvét. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak:

biztosítaniuk kell az átláthatóságot azon regionális, helyi és más állami hatóságokat képviselő, valamint a civil társadalmat képviselő szociális és gazdasági partnerek és testületek kiválasztása során, amelyeket a programok ellenőrző bizottságának teljes jogú tagjaivá neveznek ki;

a megfelelő konzultációs folyamat előfeltételeként kellő időben kell információt szolgáltatniuk a partnerek számára;

biztosítaniuk kell, hogy a partnerek ténylegesen részt vesznek a folyamat valamennyi szakaszában, vagyis az előkészítéstől a végrehajtásig, ideértve a programok ellenőrzését és értékelését is;

kapacitásépítési támogatást kell biztosítaniuk a partnerek számára – figyelemmel a folyamatokba történő aktív bekapcsolódásukra – kompetenciáik és készségeik tökéletesítése céljából, valamint

platformokat kell létrehozniuk a kölcsönös tanulás, a bevált gyakorlatok és az innovatív megközelítések céljára.

A rendelet megállapítja azokat az elveket, amelyeket a tagállamoknak alkalmazniuk kell, ugyanakkor kellő mozgásteret biztosít számukra ahhoz, hogy meghatározzák a különböző programozási szakaszokban a megfelelő partnerek bevonásával kapcsolatos gyakorlati részleteket.

Háttér

Az európai uniós alapok kezelésének egyik vezérelvét jelentő partnerség szoros együttműködést igényel a nemzeti, a regionális és a helyi szintű tagállami hatóságok és a magánszektor, valamint más érdekelt felek között. Az érdekeltektől érkező visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a partnerségi elv gyakorlati megvalósulása – annak ellenére, hogy a kohéziós politika szerves részét képezi – mindeddig tagállamról tagállamra nagymértékben különbözött, nagyrészt annak függvényében, hogy az adott tagállam intézményi és politikai kultúrája kedvező volt-e az adott érdekelt féllel folytatott konzultáció, együttműködés és párbeszéd szempontjából.

Az új szabályok, melyek jogilag kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó bizottsági rendelet (felhatalmazáson alapuló jogi aktus) formájában jelennek meg, megerősítik a Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA), a Kohéziós Alapra, az Európai Szociális Alapra (ESZA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) a 2014–2020 közötti időszakban vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet 5. cikkében előírt partnerségi követelményt.

További információk

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság weboldalán:
Andor László honlapja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_hu.htm

Kövesse Andor László biztos bejegyzéseit a Twitteren is: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Feliratkozás az Európai Bizottság ingyenes elektronikus hírlevelére, amely a foglalkoztatási és szociális ügyeket, valamint a társadalmi befogadással kapcsolatos témákat tárgyalja: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=hu

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar