Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 7. siječnja 2014.

Strukturni i investicijski fondovi: Komisija potiče ulogu partnera u planiranju i potrošnji

Europska je komisija danas donijela zajednički skup standarda za unapređenje savjetovanja, sudjelovanja i dijaloga s partnerima kao što su regionalna, lokalna, gradska i ostala javna tijela, sindikati, poslodavci, nevladine organizacije i tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, ravnopravnosti spolova te nediskriminacije tijekom planiranja, provedbe, praćenja i procjene projekata koji se financiraju sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

Ti fondovi uključuju Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.

Tim se Europskim kodeksom ponašanja za partnerstvo od država članica zahtijeva da pojačaju suradnju među svojim tijelima odgovornima za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a i partnera u projektima na način da se olakša razmjena informacija, iskustva, rezultata i dobre prakse u programskom razdoblju od 2014. do 2020. te da na taj način pomogne osigurati da se novac troši učinkovito.

„Želimo osigurati da države članice djeluju u konstruktivnim partnerstvima s reprezentativnim dionicima u planiranju i provedbi programa koji koriste europske i investicijske fondove kako bi se povećao učinak tog novca”, izjavio je povjerenik Andor.

U Kodeksu ponašanja koji ima oblik pravno obvezujuće uredbe Komisije, utvrđuju se ciljevi i kriteriji kojima se osigurava da države članice provode to načelo partnerstva. To znači da su države članice obvezne:

osigurati transparentnost u odabiru partnera koji predstavljaju regionalna, lokalna i ostala javna tijela, socijalne i gospodarske partnere i tijela koja predstavljaju civilno društvo koji će biti imenovani kao punopravni članovi u odborima za praćenje programa

partnerima pružiti odgovarajuće informacije i dovoljno vremena kao preduvjet za odgovarajući postupak savjetovanja

osigurati da su partneri učinkovito uključeni u sve faze postupka, tj. od faze pripreme te tijekom cjelokupne provedbe, uključujući praćenje i procjenu svih programa

podupirati izgradnju kapaciteta partnera radi poboljšanja njihovih kompetencija i vještina u pogledu njihova aktivnog sudjelovanja u postupku te

stvoriti platforme za zajedničko učenje i razmjenu dobre prakse i inovativnih pristupa.

Uredbom se utvrđuju načela koja države članice moraju primijeniti, ali se ostavlja dovoljno fleksibilnosti državama članicama da utvrde točne praktične pojedinosti za uključivanje odgovarajućih partnera u različite faze programiranja.

Pozadina

Partnerstvo je jedan od ključnih načela upravljanja fondovima Europske unije te podrazumijeva blisku suradnju javnih tijela na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u državama članicama s privatnim sektorom i ostalim zainteresiranim stranama. Unatoč činjenici da je sastavni dio kohezijske politike, do sada su povratne informacija od dionika upućivale na to da se provedba prilično razlikuje među državama članicama, što uvelike ovisi o tome pogoduje li institucijska i politička kultura u državi članici savjetovanjima, sudjelovanju i dijalogu s relevantnim dionicima.

Novim pravilima u obliku pravno obvezujuće i izravno primjenjive uredbe Komisije (tzv. „delegirani akt”) jača se zahtjev za partnerstvo iz članka 5. Uredbe o zajedničkim odredbama o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014. – 2020.

Dodatne informacije

Novo na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje:
Web-mjesto Lászlóa Andora: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Pratite Lászlóa Andora na Twitteru: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar