Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. januarja 2014

Komisija se bo o podrobnostih trgovinskega sporazuma med EU in ZDA ter o instrumentu reševanja sporov med vlagatelji in državo posvetovala z javnostjo

Karel De Gucht, evropski komisar za trgovino, je danes objavil svojo odločitev, da začne javno posvetovanje o določbah prihodnjega trgovinskega sporazuma med EU in ZDA, znanega pod imenom čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo. Odločitev je posledica velikega zanimanja javnosti za pogajanja o sporazumu. Poleg tega odraža odločenost komisarja, da zagotovi ustrezno ravnovesje med zaščito evropskih naložbenih interesov in ohranjanjem pravice vlad, da sprejemajo predpise na področjih v javnem interesu. V začetku marca bo objavil predlog besedila, ki se nanaša na pogajanja o naložbah, v katerem bodo vključena tudi poglavja o zaščiti naložb in reševanju sporov med vlagatelji in državo. Osnutku besedila bodo priložena jasna pojasnila, namenjena laični javnosti. Posamezniki v EU bodo imeli na voljo tri mesece za posredovanje pripomb.

Evropski komisar za trgovino Karel De Gucht je izjavil: „Vladam mora biti omogočeno prosto sprejemanje predpisov, da bi lahko zaščitile ljudi in okolje. Sočasno pa morajo poiskati pravo ravnovesje in vlagatelje obravnavati pošteno ter na tak način privabljati naložbe. Mednarodni sporazumi o naložbah, kot je čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo, naj bi zagotovili oboje. Vendar so nekatere obstoječe določbe povzročale težave v praksi, ker so lahko gospodarske družbe zaradi ohlapne zakonodaje izkoriščale pravne vrzeli. Vem, da imajo nekateri resne pomisleke glede tega dela dogovora med EU in ZDA, zato bi želel, da zdaj te pomisleke izrazijo. Države članice EU so me pooblastile, da odpravim obstoječe ovire v veljavnih sporazumih o naložbah, osebno pa sem odločen, da zagotovim večjo preglednost in nepristranskost sistema zaščite naložb ter da se enkrat za vselej odpravijo zakonodajne vrzeli. Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo bo odločno podprlo pravico držav članic EU, da sprejemajo predpise v javnem interesu.“

Vlade držav članic EU so junija 2013 pooblastile Evropsko komisijo, da v njihovem imenu začne pogajanja za sklenitev novega trgovinskega in naložbenega sporazuma med EU in ZDA (čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo). Del pogajanj so bile tudi določbe o vlagateljih, znane kot zaščita naložb in reševanje sporov med vlagatelji in državo.

Komisija želi to priložnost izrabiti za krepitev veljavnih določb o naložbah ter s tem zaščititi naložbe družb s sedežem v EU, ki delujejo v ZDA in obratno. V praksi to pomeni, da bo dogovor vseboval izrecno navedbo pravice držav, da sprejemajo predpise v javnem interesu. Vseboval bo tudi nova in izboljšana pravila, vključno s pravili ravnanja, ki bodo zagotovila pošteno izbiro arbitrov in njihovo nepristranskost, njihove postopke pa odprla za javnost.

Javno posvetovanje ne bo vplivalo na druge dele pogajanj, pogajanja o čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu pa se bodo nadaljevala po načrtu.

Komisija je od junija 2013 organizirala tri kroge posvetovanj z deležniki, tako pred kot po začetku pogajanj o sporazumu, v katerih je zbrala mnenja in pričakovanja javnosti in zainteresiranih strani v Evropi. Komisija je javna posvetovanja izvedla tudi pred začetkom pogajanj o čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu.

Ozadje

EU je največja neposredna tuja vlagateljica in največja prejemnica neposrednih tujih naložb na svetu. Naložbe so ključne za gospodarsko rast, delovna mesta ter za ustvarjanje bogastva, iz katerega se financirajo javne storitve, šole, bolnice in pokojnine.

Zato mora EU poskrbeti, da so naše gospodarske družbe ustrezno zaščitene, ko vlagajo v države zunaj EU, vključno z ZDA. Večina naložb poteka nemoteno ter prinašajo koristi državi prejemnici in vlagatelju. Včasih pa vlagatelji v državah prejemnicah naletijo na težave. Lahko se zgodi, da vlada zaseže lastnino gospodarske družbe brez kompenzacije, lokalni gospodarski družbi zagotovi nepošteno prednost ali tujim gospodarskim družbam v primeru spora onemogoči uporabo pravosodnega sistema.

V takšnih primerih si lahko gospodarske družbe pomagajo z dvostranskimi naložbenimi sporazumi. Če gospodarske družbe ne uspejo doseči sporazumne rešitve z zadevno vlado ali državo, jim tovrstni sporazumi zagotavljajo zaščito in omogočajo uporabo druge možnosti, na primer instrumenta reševanja sporov med vlagatelji in državo.

Države Evropske unije so z državami zunaj EU podpisale že približno 1400 podobnih sporazumov, med drugim tudi z ZDA. Nekateri med njimi so bili podpisani že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V njih so vključene določbe o varstvu naložb in reševanju sporov med vlagatelji in državo in predstavljajo pomembno zaščito pred nepoštenimi ukrepi vlad. Lahko pa so tudi nujni: vsak drugi postopek o naložbah v letu 2012 so začele evropske družbe.

Cilj evropske politike za mednarodne naložbe, vključno z njeno politiko do ZDA, je ohraniti prednosti obstoječega sistema za zaščito mednarodnih vlagateljev. Sočasno pa želi uveljaviti jasnejša, bolj pregledna in bolj nepristranska pravila od sedanjih. To pomeni, da je treba zagotoviti, da nediskriminatorne zakonodaje v javnem interesu ne bo mogoče uspešno izpodbijati.

Evropska komisija si je zato od leta 2010 prizadevala za jasnejši in izboljšan sistem zaščite mednarodnih naložb, tako samih pravil kot načina njihovega izvajanja. V prihodnosti bodo vsi sporazumi EU o naložbah, vključno s čezatlantskim trgovinskim in naložbenim partnerstvom, določali nova pravila, vključno s pravili ravnanja, ki bodo zagotovila pošteno izbiro arbitrov in njihovo nepristranskost, njihove postopki pa bodo odprti za javnost.

Pogajanja med EU in ZDA o čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu so se začela julija 2013. Njihov cilj je bil odpraviti trgovinske ovire v številnih gospodarskih sektorjih. To bo olajšalo nakupovanje in prodajo blaga in storitev med EU in ZDA. Tretji krog pogajanj je potekal decembra 2013 v Washingtonu (Sporočilo za medije), naslednji krog bo predvidoma marca 2014.

Dodatne informacije

To informativno gradivo povzema spremembe obstoječih pravil o zaščiti naložb in sistemu reševanja sporov med vlagatelji in državo, ki jih je predlagala EU.

Za več informacij o trgovinskem in naložbenem partnerstvu glej:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/.

Javna posvetovanja GD za trgovino pri Evropski komisiji

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Kontakti:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar