Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 21 ianuarie 2014

Comisia va consulta publicul european cu privire la dispozițiile incluse în acordul comercial UE-SUA privind investițiile și soluționarea diferendelor între investitori și stat

Comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht a anunțat azi decizia sa de a consulta publicul cu privire la dispozițiile referitoare la investiții ale unui viitor acord comercial UE-SUA, cunoscut sub numele de Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP). Decizia vine ca urmare a interesului fără precedent arătat de public referitor la discuții. De asemenea, aceasta reflectă hotărârea comisarului de a garanta echilibrul perfect între protejarea intereselor europene privind investițiile și protejarea dreptului guvernelor de a lua decizii în interesul public. La începutul lunii martie, el va publica o propunere de text al UE pentru partea privind investițiile din cadrul discuțiilor, care va include secțiunile privind protejarea investițiilor și soluționarea diferendelor între investitori și stat, sau ISDS. Acest proiect de text va fi însoțit de explicații clare pentru publicul nespecialist. Cetățenii UE vor dispune apoi de trei luni pentru face observații.

Comisarul UE pentru comerț, Karel De Gucht a declarat: „Guvernele trebuie să fie întotdeauna libere să reglementeze, astfel încât să își poată proteja oamenii și mediul. Însă trebuie să găsească, de asemenea, echilibrul perfect și să trateze corect investitorii, astfel încât să poată atrage investiții. Acordurile internaționale de investiții, precum TTIP, ar trebui să asigure ambele aspecte. Cu toate acestea, anumite acorduri existente au cauzat probleme în practică, permițându-le întreprinderilor să exploateze lacunele, acolo unde textul juridic a fost vag. Știu că anumiți europeni au preocupări sincere în ceea ce privește această parte a acordului UE-SUA. Acum vreau să le aud părerea. Statele membre ale UE mi-au cerut să rezolv problemele existente în acordurile actuale de investiții și sunt hotărât să fac sistemul de protejare a investițiilor mai transparent și mai imparțial și să rezolv odată pentru totdeauna aceste lacune. TTIP va susține în mod ferm dreptul statelor membre de a face reglementări în interesul public.”

În iunie 2013, guvernele din UE i-au solicitat Comisiei Europene să negocieze în numele lor un nou acord comercial și de investiții UE-SUA. Acesta a inclus măsuri privind tratamentul acordat investitorilor, cunoscute ca protejarea investițiilor și soluționarea diferendelor investitor-stat (ISDS).

Comisia dorește să profite de această oportunitate pentru a îmbunătăți dispozițiile existente referitoare la investiții pentru a proteja investițiile făcute de întreprinderile din UE în SUA și vice-versa. În fapt, acest lucru ar însemna menționarea explicită în acord a dreptului statelor de a face reglementări în interes public. Acordul ar cuprinde, de asemenea, norme noi și îmbunătățite, care ar include un cod de conduită, pentru a se asigura că arbitrii sunt aleși corect și acționează în mod imparțial, precum și că procedurile arbitrate de aceștia sunt deschise publicului.

Nicio altă parte a negocierilor nu este afectată de această consultare publică, iar negocierile privind TTIP vor continua astfel cum sunt planificate.

Din iunie 2013, Comisia a ținut trei rude de consultări cu părțile interesate, atât înainte, cât și în timpul discuțiilor privind acordul, pentru a primi opinii și dorințe ale publicului și ale părților interesate din toată Europa. De asemenea, Comisia a susținut consultări publice înainte de începerea negocierilor TTIP.

Cadru

UE este cel mai mare investitor străin direct la nivel mondial și cel mai mare destinatar al investițiilor străine directe (ISD) din lume. Investițiile sunt esențiale pentru creștere, locuri de muncă și crearea bunăstării care să plătească pentru serviciile noastre publice, pentru școlile noastre, spitalele noastre și pensiile noastre.

Astfel, UE trebuie să se asigure că întreprinderile noastre sunt bine protejate atunci când fac investiții în țări din afara UE, inclusiv în SUA. Majoritatea investițiilor se desfășoară cu succes și sunt atât în beneficiul statului în care se face investiția, cât și al investitorului. Însă uneori, investitorii se confruntă cu probleme în țara în cauză. Guvernul poate sechestra proprietatea întreprinderii fără să ofere o compensare, sau le poate oferi întreprinderilor locale un avantaj neloial sau poate împiedica întreprinderile străine să utilizeze sistemul de justiție atunci când lucrurile nu merg bine.

În astfel de cazuri, întreprinderile pe bazează pe tratate bilaterale de investiții. Acestea le oferă protecție, inclusiv șansa de a folosi o altă opțiune - soluționarea diferendelor investitor-stat (ISDS) - în cazul în care nu au putut găsi o soluție amiabilă cu guvernul țării în cauză.

Țările din Uniunea Europeană (UE) au deja aproximativ 1 400 de astfel de acorduri în vigoare, încheiate cu țări din afara UE, inclusiv cu Statele Unite. Unele dintre acestea datează încă din anii 1960. Acestea includ dispoziții de protejare a investițiilor și ISDS. Ele oferă o protecție importantă împotriva acestor acțiuni neloiale din partea guvernelor. De asemenea, ele pot fi necesare: întreprinderile europene s-au aflat la baza uneia din două investiții lansate în 2012.

Politica UE în materie de investiții internaționale, inclusiv politica sa față de SUA, dorește să mențină valoarea sistemului existent pentru protejarea investitorilor internaționali. Dar aceasta dorește, de asemenea, să facă aceste norme mai clare, mai transparente și mai imparțiale decât sunt în prezent. Aceasta înseamnă garantarea faptului că reglementarea nediscriminatorie în interes public nu va face obiectul unor recursuri efective.

Astfel, începând din 2010, Comisia Europeană a acționat în sensul clarificării și ameliorării sistemului de protejare a investițiilor internaționale - a normelor în sine și a felului în care sunt puse în aplicare. În viitor, toate acordurile de investiții ale UE, inclusiv TTIP, vor conține noi norme, inclusiv un cod de conduită, pentru a garanta că arbitrii sunt aleși corect și că acționează în mod imparțial, precum și că aceștia vor deschide procedurile de arbitraj pentru public.

Negocierile dintre UE și SUA în vederea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) au început în iulie 2013 și au ca scop înlăturarea barierelor în calea comerțului în numeroase sectoare economice pentru a facilita achiziția și vânzarea de mărfuri și servicii între UE și SUA. A treia rundă de negocieri a avut loc în Washington DC în luna decembrie 2013 (comunicat de presă), iar următoarea rundă este programată în luna martie 2014.

Informații suplimentare

Această fișă informativă rezumă schimbările aduse de UE normelor existente de protejare a investițiilor și sistemului ISDS.

Pentru mai multe informații privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Consultări publice susținute de DG Trade din cadrul Comisiei Europene

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Contact:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar