Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 21. siječnja 2014.

Savjetovanje Komisije s europskom javnošću o odredbama o ulaganju i rješavanju sporova između ulagača i države u trgovinskom sporazumu između EU-a i SAD-a

Povjerenik EU-a za trgovinu Karel De Gucht objavio je danas odluku o savjetovanju s javnošću o odredbama o ulaganju u budućem trgovinskom sporazumu između EU-a i SAD-a, poznatijem kao Transatlantsko trgovinsko i investicijsko partnerstvo. Odluka je rezultat nezapamćenog interesa javnosti za pregovore, a odraz je i povjerenikove odlučnosti da osigura ravnotežu između zaštite europskih interesa u području ulaganja i očuvanja regulatornih prava koje nacionalne vlade primjenjuju u interesu javnosti. Početkom ožujka povjerenik će objaviti EU-ov prijedlog teksta koji se odnosi na dio pregovora o ulaganjima i sadržava poglavlja o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između države i ulagača. Taj će nacrt biti popraćen jasnim objašnjenjima za laike. Građani diljem EU-a imat će nakon toga tri mjeseca za primjedbe.

Povjerenik EU-a za trgovinu Karel De Gucht izjavio je: „Vlade uvijek moraju biti u mogućnosti slobodno donositi propise u cilju zaštite ljudi i okoliša, ali moraju uspostaviti i ravnotežu za pošteni tretman ulagača kako bi se privukla ulaganja. Međunarodnim sporazumima o ulaganju, primjerice ovim transatlantskim, trebalo bi se omogućiti i jedno i drugo. Neki su postojeći aranžmani u praksi uzrokovali probleme dopuštajući poduzećima da u slučaju nepreciznih pravnih tekstova iskorištavaju pravne praznine. Znam da su neki ljudi u Europi doista zabrinuti zbog ovog dijela sporazuma između EU-a i SAD-a. Ovom im prilikom želim dati riječ. Države članice EU-a dodijelile su mi zadatak da riješim probleme u trenutačnim aranžmanima o ulaganju; odlučan sam u namjeri da sustav zaštite ulaganja učinim transparentnijim i nepristranim te da konačno uklonim te pravne praznine. U transatlanstkom će se sporazumu strogo poštovati regulatorna prava država članica povezana s javnim interesom.”

U lipnju 2013. vlade EU-a zadužile su Europsku komisiju da u njihovo ime pregovara o novom sporazumu o trgovini i ulaganju između EU-a i SAD-a. U to su uključene i mjere koje se odnose na tretman ulagača, odnosnu njihovu zaštitu, te rješavanje sporova između ulagača i države.

Komisija želi iskoristiti mogućnost za poboljšanje postojećih odredaba o ulaganju kako bi se zaštitila ulaganja poduzeća iz EU-a u SAD-u i obratno. U praksi bi to značilo da se u tekstu sporazuma izrijekom upućuje na regulatorna prava država članica u javnom interesu. Uključena bi bili novi i poboljšani propisi, uključujući kodeks ponašanja, kako bi se zajamčili pošten odabir arbitara i njihova nepristranost te uvid javnosti u njihovo djelovanje.

Ovo javno savjetovanje ne odnosi se ni na jedan drugi element pregovora o transatlantskom sporazumu, koji se nastavljaju prema planu.

Od lipnja 2013. Komisija je održala tri kruga savjetovanja s dionicima, i prije i tijekom pregovora o sporazumu, kako bi prikupila stajališta i želje javnosti i zainteresiranih strana diljem Europe. Prije pokretanja pregovora o transatlantskom sporazumu Komisija je održala javno savjetovanje.

Kontekst

EU je najveći izravni strani ulagač i primatelj izravnih stranih ulaganja na svijetu. Ulaganje je nužno za rast, radna mjesta i stvaranje bogatstva kojim se financiraju javne usluge, škole, bolnice i mirovine.

EU stoga mora osigurati da naša poduzeća budu dostatno zaštićena pri ulaganju u zemlje izvan EU-a, uključujući SAD. Većina ulaganja protječe bez problema, a od njih profitiraju i zemlja u kojoj je ulaganje obavljeno i sam ulagač. Katkad međutim ulagači nailaze na probleme u zemljama ulaganja. Nacionalne vlade mogu bez naknade zaplijeniti imovinu poduzeća, lokalnim poduzećima osigurati nepoštenu prednost ili onemogućiti stranim poduzećima da probleme rješavaju u okviru njihovih pravosudnih sustava.

Poduzeća se u takvim slučajevima oslanjanju na dvostrane sporazume o ulaganjima. Oni ih štite i – u slučaju da ne postignu mirno rješenje s vladom predmetne države – omogućuju primjenu instrumenta za rješavanje spora između ulagača i države.

Države Europske unije imaju oko 1400 takvih sporazuma sa zemljama izvan EU-a, uključujući Sjedinjene Države. Neki od njih potpisani su još 1960-ih. U njih su uključene odredbe o ulaganju i rješavanju sporova između ulagača i države. To ih čini važnim instrumentom zaštite u slučaju nepoštenog postupanja nacionalnih vlada i mogu biti vrlo važni: u svakom drugom ulaganju 2012. ulagač je bilo europsko poduzeće.

U međunarodnoj investicijskoj politici EU-a, uključujući politiku u odnosu na SAD, nastoji se očuvati vrijednost trenutačnog sustava zaštite međunarodnih ulagača, ali se i ta pravila želi učiniti jasnijima, transparentnijima i nepristranijima nego što su danas. To podrazumijeva jamstvo da nediskriminirajuća regulacija u javnom interesu ne može biti predmet spora.

Zbog toga Europska komisija od 2010. radi na razjašnjivanju i poboljšanju sustava zaštite međunarodnih ulaganja – ne samo u smislu sadržaja propisa nego i u smislu njihove primjene. U budućnosti će u svim sporazumima EU-a o ulaganju, uključujući transtatlantski sporazum, biti utvrđena nova pravila, uključujući kodeks ponašanja, kako bi se osigurao pošten odabir arbitara i njihovo nepristrano djelovanje, a arbitražni će postupci biti otvoreni za javnost.

Pregovori između EU-a i SAD-a o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu pokrenuti su u srpnju 2013. i usmjereni su na uklanjanje trgovinskih prepreka u mnogim gospodarskim sektorima, što bi olakšalo kupnju i prodaju robe i usluga između EU-a i SAD-a. Treći krug pregovora održan je u Washingtonu u prosincu 2013. (press release), a održavanje sljedećeg kruga zakazano je za ožujak 2014.

Dodatne informacije

U ovom dokumentu sažete su promjene postojećih pravila o zaštiti ulaganja i rješavanju sporova između ulagača i države.

Više informacija o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Javno savjetovanje Komisijine Glavne uprave za trgovinu

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Osobe za kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar