Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2014

Η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη των πολιτών της Ευρώπης για τις διατάξεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τις επενδύσεις και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Karel De Gucht ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να ζητήσει τη γνώμη των πολιτών για τις επενδυτικές διατάξεις μιας μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, γνωστής ως διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP). Η απόφαση ελήφθη μετά το πρωτοφανές ενδιαφέρον των πολιτών για τις συνομιλίες. Επίσης, αυτή αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα του επιτρόπου να εξασφαλίσει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ευρωπαϊκών επενδυτικών συμφερόντων και τη διαφύλαξη του δικαιώματος των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Στις αρχές Μαρτίου, ο επίτροπος θα δημοσιεύσει ένα κείμενο-πρόταση της ΕΕ για το επενδυτικό σκέλος των συνομιλιών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ενότητες για την προστασία των επενδύσεων και την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Αυτό το προσχέδιο θα συνοδεύεται από σαφείς επεξηγήσεις για τους μη ειδικούς. Στη συνέχεια, οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις μήνες για να υποβάλουν τα σχόλιά τους.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Karel De Gucht δήλωσε: «Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι πάντα ελεύθερες να θεσπίζουν ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον. Ωστόσο, πρέπει επίσης να βρίσκουν τη σωστή ισορροπία και να αντιμετωπίζουν τους επενδυτές με δίκαιο τρόπο, ώστε να μπορούν να προσελκύουν επενδύσεις. Οι διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες, όπως η TTIP, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συμβαίνουν και τα δύο. Εντούτοις, ορισμένες τρέχουσες συμφωνίες έχουν προκαλέσει προβλήματα στην πράξη, επιτρέποντας σε εταιρείες να εκμεταλλεύονται κενά της νομοθεσίας που περιέχουν ασάφειες. Γνωρίζω ότι κάποιοι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται πραγματικά για αυτό το σκέλος της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Θα ήθελα να έχουν τώρα τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους. Μου έχει ανατεθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διορθώσω τα προβλήματα που υπάρχουν στις τρέχουσες επενδυτικές συμφωνίες και είμαι αποφασισμένος να κάνω το σύστημα προστασίας των επενδύσεων πιο διαφανές και αμερόληπτο και να καλύψω αυτά τα νομικά κενά άπαξ και διά παντός. Η TTIP θα διαφυλάξει αποτελεσματικά το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.»

Τον Ιούνιο του 2013 οι κυβερνήσεις της ΕΕ ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί εκ μέρους τους μια νέα εμπορική και επενδυτική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, την TTIP. Σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνονταν μέτρα για τη μεταχείριση των επενδυτών, γνωστά ως προστασία των επενδύσεων και επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών.

Η Επιτροπή θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να βελτιώσει τις ισχύουσες επενδυτικές διατάξεις, ώστε να προστατεύσει τις επενδύσεις από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και έχουν έδρα στην ΕΕ, και το αντίστροφο. Στην πράξη, αυτό θα σημαίνει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή αναφορά στο δικαίωμα των κρατών να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης, θα συνεπάγεται νέους και βελτιωμένους κανόνες, περιλαμβανομένου ενός κώδικα συμπεριφοράς, για να διασφαλιστεί ότι οι διαιτητές επιλέγονται δίκαια και ενεργούν αμερόληπτα και για να γίνουν προσβάσιμες οι διαδικασίες διαιτησιών στους πολίτες.

Ουδέν άλλο σκέλος των διαπραγματεύσεων επηρεάζεται από την εν λόγω δημόσια διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις της TTIP θα συνεχιστούν όπως έχει προγραμματιστεί.

Από τον Ιούνιο του 2013 η Επιτροπή έχει διεξαγάγει τρεις γύρους διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους, τόσο πριν από τις συνομιλίες για τη συμφωνία όσο και κατά τη διάρκειά τους, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις επιθυμίες των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, η Επιτροπή προέβη σε δημόσιες διαβουλεύσεις πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την TTIP.

Ιστορικό

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων παγκοσμίως. Οι επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, για τις θέσεις εργασίας και για τη δημιουργία του πλούτου μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι δημόσιες υπηρεσίες μας, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας και οι συντάξεις μας.

Επομένως, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες μας προστατεύονται επαρκώς όταν επενδύουν σε χώρες εκτός ΕΕ, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ. Οι περισσότερες επενδύσεις βαίνουν ομαλά και ωφελούν τόσο το κράτος όπου γίνεται η επένδυση όσο και τον επενδυτή. Ωστόσο, ορισμένες φορές οι επενδυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εν λόγω χώρα. Η κυβέρνηση μπορεί να κατάσχει την ιδιοκτησία της εταιρείας χωρίς να την αποζημιώσει. Ή μπορεί να δώσει στις τοπικές επιχειρήσεις αθέμιτο πλεονέκτημα ή να αποτρέψει ξένες επιχειρήσεις από την προσφυγή στο σύστημα δικαιοσύνης σε περίπτωση προβλήματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εταιρείες στηρίζονται στις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Αυτές οι συμφωνίες τούς προσφέρουν προστασία, καθώς και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν μια άλλη επιλογή – την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών - αν δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε φιλική λύση με την κυβέρνηση της εν λόγω χώρας.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) υπάρχουν ήδη σε ισχύ περίπου 1.400 τέτοιες συμφωνίες με χώρες εκτός της ΕΕ, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορισμένες από αυτές χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960. Περιλαμβάνουν διατάξεις προστασίας των επενδύσεων και επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών. Αποτελούν σημαντική προστασία κατά των άδικων αυτών ενεργειών εκ μέρους κάποιων κυβερνήσεων. Και μπορεί να είναι αναγκαίες: Οι μισές επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2012 έγιναν από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η διεθνής επενδυτική πολιτική της ΕΕ, περιλαμβανομένης της πολιτικής της με τις ΗΠΑ, επιδιώκει να διατηρήσει την αξία του τρέχοντος συστήματος για την προστασία των διεθνών επενδυτών. Ωστόσο, στοχεύει επίσης να κάνει αυτούς τους κανόνες σαφέστερους, πιο διαφανείς και αμερόληπτους από ό,τι είναι σήμερα. Αυτό σημαίνει να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση των διακρίσεων με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον δεν θα επιδέχονται αμφισβήτηση.

Συνεπώς, από το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για την αποσαφήνιση και βελτίωση του συστήματος προστασίας των διεθνών επενδύσεων – των ίδιων των κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους. Στο μέλλον, όλες οι επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της TTIP, θα θεσπίζουν νέους κανόνες, περιλαμβανομένου ενός κώδικα συμπεριφοράς, για να διασφαλιστεί ότι οι διαιτητές επιλέγονται δίκαια και ενεργούν αμερόληπτα. Επίσης, θα κάνουν τις διαδικασίες διαιτησίας προσβάσιμες στους πολίτες.

Οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013 και στοχεύουν να άρουν τους εμπορικούς φραγμούς σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας, ώστε να διευκολύνουν την αγορά και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων έγινε στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο του 2013 (δελτίο τύπου) και ο επόμενος γύρος έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2014.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις αλλαγές της ΕΕ στους υπάρχοντες κανόνες προστασίας των επενδύσεων και στο σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Δημόσιες διαβουλεύσεις από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar