Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 януари 2014 г.

Комисията ще проведе обществена консултация относно разпоредбите за инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава в търговското споразумение между ЕС и САЩ

Днес комисарят по въпросите на търговията Карел де Гухт обяви решението си за провеждане на обществена консултация относно разпоредбите за инвестициите в бъдещото търговско споразумение между ЕС и САЩ, известно като трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Това решение бе взето на фона на безпрецедентен обществен интерес към преговорите. То е и израз на решимостта на комисаря да се гарантира необходимият баланс между защитата на европейските инвестиционни интереси и запазването на правото на правителствата за регулиране в интерес на обществото. В началото на март ще бъде публикуван предложения от ЕС текст за отнасящата се до инвестициите част от преговорите. В него ще има раздели за защитата на инвестициите и за уреждането на спорове между инвеститор и държава. Този проект ще бъде съпроводен от ясни обяснения за неспециалисти. След това хората в ЕС ще разполагат с три месеца, за да изразят мнението си.

Комисарят по въпросите на търговията Карел де Гухт заяви: „Правителствата трябва винаги да имат свободата да регулират, за да защитават хората и околната среда. Те трябва също така да намерят точния баланс и да се отнасят почтено с инвеститорите, за да могат да привличат инвестиции. Международните инвестиционни споразумения като трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции трябва да гарантират постигането и на двете цели. Някои съществуващи разпоредби доведоха до проблеми в практиката, позволявайки на компании да се възползват от неяснотите в правни текстове. Зная, че някои хора в Европа наистина имат опасения за тази част от споразумението между ЕС и САЩ. Сега искам те да изразят мнението си. Страните членки ми възложиха задачата да намеря решение на проблемите, които съществуват в настоящите инвестиционни разпоредби, и аз съм твърдо решен системата за защита на инвестициите да стане по-прозрачна и безпристрастна, а „вратичките“ в закона да бъдат затворени завинаги. С ТПТИ твърдо ще се поддържа правото на страните от ЕС на регулиране в интерес на обществото“.

През юни 2013 г. правителствата на страните от ЕС възложиха на Европейската комисия да преговаря от тяхно име за постигане на ново споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ. Това включва мерки относно третирането на инвеститорите, известни като защита на инвестициите и уреждане на спорове между инвеститор и държава.

Комисията иска да използва възможността да подобри инвестиционните разпоредби, които вече са в сила, за да защити инвестициите на европейски компании в САЩ, както и обратното. На практика това ще означава изрично позоваване в споразумението на правото на държавите на регулиране в интерес на обществото. Ще има също така нови и по-добри правила, включително кодекс за поведение, за да се гарантира честният избор на арбитри и тяхната безпристрастност, както и прозрачността на техните действия.

Настоящата обществена консултация не се отнася до никоя друга част от преговорите, като те ще продължат по план.

От юни 2013 г. досега Комисията проведе три кръга консултации със заинтересовани лица — както преди, така и по време на преговорите за споразумението, за да събере мнения и препоръки от обществеността и заинтересованите лица в Европа. Комисията също така проведе обществена консултация преди началото на преговорите за ТПТИ.

Контекст

ЕС е на първо място в света по направени и получени преки чуждестранни инвестиции. Инвестициите са от голямо значение за растежа, заетостта и създаването на богатство, с което се плаща за нашите обществени услуги, училища, болници и пенсии.

Затова ЕС трябва да гарантира, че нашите компании са добре защитени, когато инвестират в страни извън Съюза, включително в САЩ. Повечето инвестиции се извършват безпроблемно и са от полза както за съответната страна, така и за инвеститора. Понякога обаче инвеститорите срещат проблеми в страната, в която инвестират. Някои правителства могат да конфискуват собствеността на дадена компания без съответната компенсация. Също така те могат да предоставят на местни предприятия нечестно предимство или да попречат на чуждестранни компании да използват правосъдната система, когато възникнат проблеми.

В подобни случаи компаниите разчитат на двустранните инвестиционни споразумения. Тези споразумения им осигуряват защита, включително и възможност да използват друг вариант — уреждане на спор между инвеститор и държава — ако не успеят да постигнат споразумение по взаимно съгласие с правителството на въпросната страна.

Страните от ЕС вече имат действащи около 1400 подобни споразумения със страни извън ЕС, включително САЩ. Някои от тях са сключени още през 60-те години на ХХ век. Те съдържат разпоредби за защита на инвестициите и уреждане на спорове между инвеститор и държава. Тези споразумения представляват важна защита от некоректни действия на правителствата. И те наистина могат да бъдат необходими: всяка втора инвестиция през 2012 г. е била направена от европейска компания.

Целта на международната инвестиционна политика на ЕС, включително по отношение на САЩ, е запазване на ценното в сегашната система за защита на международните инвеститори. Но тя също така има за цел постигане на по-голяма яснота, прозрачност и безпристрастност на правилата в сравнение с положението в момента. Това означава да се гарантира, че недискриминационното регламентиране в интерес на обществото няма да може да бъде оспорвано успешно.

Затова от 2010 г. Европейската комисия работи за изясняване и подобряване на международната система за защита на инвестициите (тоест на самите правила) и на начина, по който те се прилагат. В бъдеще във всички инвестиционни споразумения на ЕС, включително и ТПТИ, ще бъдат определяни нови правила, включително кодекс за поведение, за да се гарантира честният избор на арбитри и тяхната безпристрастност. Освен това чрез тези споразумения процедурите по арбитраж ще станат достъпни за обществеността.

Преговорите между ЕС и САЩ за ТПТИ започнаха през юли 2013 г. Тяхната цел е премахване на търговските бариери в широк кръг сектори на икономиката, за да се улеснят покупките и продажбите на стоки и услуги между ЕС и САЩ. Третият кръг преговори се проведе във Вашингтон през декември 2013 г. (съобщение за медиите), а следващият кръг е насрочен за март 2014 г.

Допълнителна информация

В този информационен документ са обобщени промените в съществуващите в ЕС правила за защита на инвестициите и в системата за уреждане на спорове между инвеститор и държава.

За повече информация за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ):

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

Обществена консултация на ГД „Търговия“ към Европейската комисия

http://trade.ec.europa.eu/consultations/

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar