Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. maja 2014

Praznovanje evropskega teritorialnega sodelovanja: štiri meje, štiri težave, štiri rešitve

Posebni izzivi, s katerimi se sooča tretjina državljanov EU, ki živijo in delajo v obmejnih regijah Evrope, bodo osrednja tema dogodka, ki bo ponazoril, kako regionalna politika EU pomaga lokalnemu prebivalstvu poiskati rešitve prek evropskega teritorialnega sodelovanja.

V obdobju 2007–2013 je v evropskih regijah dobilo podporo več kot 8000 projektov evropskega teritorialnega sodelovanja, in sicer tako v državah članicah EU kot v državah nečlanicah. Večina jih je bila osredotočenih na 60 notranjih meja EU in državljane, ki tam živijo. Projekti kljub razmeroma majhnim proračunom dajejo številne konkretne rezultate: omogočili so izboljšave na področju varnosti, prometa, izobraževanja, energetike, zdravstvenega varstva, usposabljanja in ustvarjanja novih delovnih mest.

19. in 20. maja bo v Bruslju potekalo vsakoletno srečanje organov, ki upravljajo programe evropskega teritorialnega sodelovanja in te projekte nadzorujejo. Prireditve se bodo udeležili tudi posamezniki, ki so sodelovali v štirih vodilnih čezmejnih regionalnih projektih. Zdravniki, policisti, rokodelci in študentje iz različnih delov EU se bodo pridružili predstavnikom obmejnih regij, vključno z Združenjem evropskih obmejnih regij, da si izmenjajo izkušnje o tem, kako so evropski čezmejni projekti prispevali k reševanju izzivov na področjih bega možganov, varnosti, zdravja, nezaposlenosti in pomanjkanja strokovnih kvalifikacij.

Evropsko teritorialno sodelovanje, splošno znano tudi kot Interreg, ki bo naslednje leto praznovalo 25. obletnico, je postalo pomemben temelj evropske regionalne politike.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je izjavil: „Teritorialno sodelovanje je srčika evropskih prizadevanj. Tovrstni projekti kažejo Evropo v akciji, ne le prek sodelovanja med vladami, temveč na povsem lokalni ravni. To bi morali imeti v mislih v času bližajočih se volitev v Evropski parlament. Gre namreč za konkreten primer, kako EU pomaga svojim državljanom – na področju zdravja, varnosti, izobraževanja ali ohranjanja tradicije in kulture. Bistvo evropskega teritorialnega sodelovanja je izgradnja zaupanja, včasih tudi med sosednjimi državami, ki so bile nekoč sovražnice, saj združuje ljudi v njihovem vsakdanjem življenju in zagotavlja, da sodelujejo pri reševanju skupnih težav.“

Dodal je še: „Drug pomemben element teh projektov je bila vloga, ki so jo odigrali pri vključevanju novih držav članic EU. Ker se zunanje meje EU nenehno razvijajo, je sodelovanje s sosednjimi državami, ki niso članice EU, imelo in ima še vedno ključno vlogo v procesu širitve ter pri ustvarjanju močnejših povezav za nadaljnje povezovanje, na primer z Balkanom.“

Za obdobje 2014–2020 je za evropsko teritorialno sodelovanje namenjenih skoraj 10 milijard evrov, pri čemer bodo čezmejne regije deležne približno 6,6 milijarde evrov. Čeprav so programi Interreg v preteklih letih prinesli precejšnje koristi, se bo moral v novem obdobju vsak od 91 programov še bolj osredotočiti na rezultate in prednostne naloge, ki bodo v skladu s prenovljeno kohezijsko politiko EU. S tem bi se morala zagotoviti največji možen učinek in še učinkovitejša uporaba naložb.

Na letošnjem srečanju 19. in 20. maja se bo začel natečaj za najboljši videoposnetek z naslovom „Obmejna vprašanja, obmejne rešitve“, katerega namen je poudariti rezultate in koristi regionalnega sodelovanja. Zmagovalci bodo razglašeni na Dnevih evropskega sodelovanja sredi septembra v Milanu v Italiji. Novinarji se bodo med dogodkom lahko pogovorili tudi z udeleženci projekta in lokalnimi predstavniki.

Štirje predstavljeni projekti

Projekt „Univerza Velike regije (Grande Région)“ – BE/DE/FR/LUX

Medtem ko se javna poraba na področju visokošolskega izobraževanja v številnih državah članicah zmanjšuje, se je šest univerz (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier, Université de Lorraine) iz štirih sosednjih držav medsebojno povezalo, da bi ohranile odličnost znanstvenih in raziskovalnih standardov za svojih več kot 125 000 študentov ter 6 500 raziskovalcev in predavateljev. To sodelovanje je okrepilo čezmejno mobilnost ter povezovanje študentov in raziskovalcev, tudi v prihodnje pa bo pripomoglo k razvijanju Velike regije v gonilo gospodarske rasti.

Projekt „De-mine“ – HU/HR

Leta 2011 so bile ob hrvaško‑madžarski meji odkrite smrtno nevarne kopenske mine – ostanki spopadov v nekdanji Jugoslaviji iz 90. let prejšnjega stoletja. Madžarski organi so del obmejnega območja razglasili za nevarno in prepovedali vstop nanj. S sredstvi EU so bili financirani projekti za odstranjevanje min, zaščito prebivalstva in omogočanje razvoja mnogih čezmejnih ohranitvenih območij „Natura 2000“, ki bodo dala zagon trajnostnemu turizmu. Projekt je del strategije EU za Podonavje (EUSDR).

Projekt „Telediag“ – RO/SR

S podporo EU se zdaj zdravstvene ustanove v Romuniji in Srbiji uvrščajo med vodilna medicinska središča svetovne telemedicine. Projekt vključuje souporabo edinstvenega telemedicinskega sistema, ki zdravnikom omogoča uporabo inovativnih e-informacijskih tehnologij za zagotavljanje zdravstvenega varstva zelo oddaljenim bolnikom. To je zmanjšalo zdravstvene stroške, zagotovilo boljšo, hitrejšo in varnejšo diagnostiko ter resnično izboljšalo zdravstvene storitve na območju ob romunsko-srbski meji.

Projekti „Rokodelske akademije“ – SI/HU

Projekt je spodbudila ogroženost dolgoletne rokodelske tradicije v tem delu Slovenije in Madžarske. Ker se je vse manj ljudi odločalo za poklicno usposabljanje, je bilo treba nekatere rokodelske in obrtne šole zapreti. Projekt „Rokodelska akademija“ je pomagal ta trend ustaviti in ustvariti nove možnosti za mlade ter ohraniti kulturno dediščino. V projektu je sodelovalo približno 1 000 podjetnikov.

Ozadje

Evropsko teritorialno sodelovanje je temeljni cilj regionalne politike EU. Evropske regije in mesta spodbuja k sodelovanju in izmenjavi izkušenj v okviru skupnih programov, projektov in mrež. Glavne vrste programov sodelovanja so:

Več informacij

Kontakti:

Shirin Wheeler +32 22966565 – (mobilni telefon: +32 460766565)

Annemarie Huber +32 22993310 – (mobilni telefon: +32 460793310)


Side Bar