Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 mei 2014

Europese territoriale samenwerking in de schijnwerpers: vier grenzen, vier problemen, vier oplossingen

Een derde deel van de EU-burgers woont en werkt in een grensregio. Om te laten zien hoe het regionale beleid van de EU hen lokaal helpt oplossingen te vinden voor de specifieke uitdagingen waarmee zij te maken krijgen, wordt een evenement georganiseerd over Europese territoriale samenwerking (ETC).

Van 2007 tot en met 2013 werden meer dan 8 000 ETC-projecten in de regio’s van Europa gesteund — zowel in EU-lidstaten als in derde landen. De meeste hiervan waren gericht op de zestig binnengrenzen van de EU en de burgers die rondom die grenzen leven. Met een relatief klein budget leveren deze projecten veel concrete resultaten op: zij nemen belemmeringen weg voor meer veiligheid, beter vervoer en onderwijs, betere energievoorziening, gezondheidszorg en opleiding en het scheppen van banen.

Op 19 en 20 mei vindt in Brussel de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de beheersautoriteiten voor de programma's inzake Europese territoriale samenwerking, die toezien op deze projecten. Daarbij zijn ook personen aanwezig die profijt hebben gehad van en hebben deelgenomen aan vier toonaangevende grensoverschrijdende regionale projecten. Deze artsen, politiemensen, ambachtslieden en studenten zullen zich vanuit verschillende delen van de EU voegen bij vertegenwoordigers van grensregio’s, waaronder de Vereniging van Europese grensregio’s, om hun ervaringen te delen over hoe de grensoverschrijdende EU-projecten ertoe hebben bijgedragen aangelegenheden op het gebied van braindrain, veiligheid, gezondheidszorg, werkloosheid en gebrek aan diploma's aan te pakken.

De Europese territoriale samenwerking, ook bekend als Interreg, viert volgend jaar haar 25-jarig bestaan en vormt inmiddels een belangrijke hoeksteen van het Europese regionale beleid.

EU-commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn zei in dit verband: "Territoriale samenwerking is onlosmakelijk verbonden met het Europese ideaal. Dit soort projecten laat Europa in actie zien, niet alleen op regeringsniveau maar ook op het meest lokale niveau. Dit moeten we in gedachten houden in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Dit is een concreet voorbeeld van wat Europa voor zijn burgers doet — of het nu gaat om gezondheid, veiligheid, onderwijs of om het behoud van onze tradities en cultuur. Europese territoriale samenwerking gaat erover vertrouwen op te bouwen, soms tussen buurlanden die ooit elkaars vijand waren, mensen in hun dagelijkse leven bijeen te brengen, en gezamenlijke problemen samen op te lossen.

Hij voegde daaraan toe: "Een ander belangrijk element van deze projecten is de rol die zij bij de integratie van de nieuwere EU-lidstaten hebben gespeeld. Aangezien de buitengrenzen van de EU voortdurend in ontwikkeling zijn, was en is samenwerking met de niet-EU-buurlanden cruciaal voor het uitbreidingsproces en het creëren van sterkere verbanden voor verdere integratie, zoals met de Balkanlanden.”

Voor de periode 2014-2020 is bijna 10 miljard EUR uitgetrokken voor Europese territoriale samenwerking, waarvan ongeveer 6,6 miljard EUR naar grensoverschrijdende regio’s gaat. Hoewel Interreg-programma’s in de loop van de jaren tot aanzienlijke resultaten hebben geleid, vereist het nieuwe tijdvak dat elk van de 91 programma’s zich meer op resultaten en prioriteiten richt. Dit in lijn met het herziene cohesiebeleid van de EU. Daarmee is van een maximale impact en een nog doelmatiger gebruik van de investeringen sprake.

Bij deze bijeenkomst op 19 en 20 mei wordt een videowedstrijd „Grensaangelegenheden en oplossingen daarvoor” gelanceerd om de aandacht te vestigen op de resultaten en voordelen van regionale samenwerking. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de Europese-samenwerkingsdagen medio september in Milaan (Italië). Projectdeelnemers en lokale afgevaardigden zullen ook beschikbaar zijn om tijdens het evenement met journalisten te spreken.

De 4 ingediende projecten

Het "Greater Region University"-project BE/DE/FR/LUX

Terwijl in veel lidstaten in de overheidsuitgaven voor hoger onderwijs wordt gesneden, hebben zes universiteiten (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier, Université de Lorraine) van vier buurlanden de krachten gebundeld om voor hun meer dan 125 000 studenten en 6 500 onderzoekers en sprekers excellentie in de academische wereld en op onderzoeksgebied te behouden. Deze samenwerking heeft geleid tot meer grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en onderzoekers, en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de grotere regio als aanjager van economische groei.

Het "De-mine"-project HU/HR

Levensbedreigende landmijnen langs de Kroatisch-Hongaarse grens uit het conflict in de jaren '90 in voormalig Joegoslavië zijn in 2011 blootgelegd. De Hongaarse autoriteiten hebben een gedeelte van het grensgebied tot een niet-toegankelijke gevaarlijke locatie verklaard. EU-fondsen zijn van nut geweest voor het opruimen van de mijnen, wat de bevolking beschermt. Ook waren er met deze fondsen een groot aantal grensoverschrijdende "Natura 2000" beschermingszones mogelijk die duurzaam toerisme bevorderen. Het project maakt deel uit van de EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR).

"Telediag"-project RO/SR

Met ondersteuning door EU-investeringen behoren gezondheidszorginstellingen in Roemenië en Servië nu tot de medische topcentra op het gebied van wereldwijde telegeneeskunde. Het project behelst het delen van een uniek systeem voor telegeneeskunde, zodat de artsen innovatieve technologieën op het gebied van e-informatie kunnen gebruiken om aan patiënten lange-afstandsgezondheidszorg te bieden. Dit heeft medische kosten teruggedrongen en gezorgd voor betere, snellere en veiligere diagnostiek, waarbij de gezondheidszorg aan de grens tussen Roemenië en Servië daadwerkelijk is verbeterd.

"Academy of Crafts"-project – SI/HU

Aanleiding voor dit project was dat de traditionele ambachtelijke traditie in dit deel van Slovenië en Hongarije werd bedreigd. Minder mensen volgden een beroepsopleiding, waardoor een aantal kunst- en ambachtsscholen moest sluiten. Mede dankzij het "Academy of Crafts"-project zijn weer nieuwe arbeidskansen voor jongeren ontstaan en wordt dit culturele erfgoed in stand gehouden. Ongeveer 1 000 ondernemers hebben aan dit project deelgenomen.

Achtergrond

Europese territoriale samenwerking is een van de belangrijkste doelstellingen van het regionale beleid van de EU. Europese regio’s en steden worden aangemoedigd om samen te werken en van elkaar te leren door middel van gezamenlijke programma’s, projecten en netwerken. De belangrijkste soorten samenwerkingsprogramma's zijn:

Voor meer informatie

Contact:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) - (mobiel : + 32 460766565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) - (mobiel: + 32 460 793 310)


Side Bar