Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 16. maijā

Svinam Eiropas teritoriālo sadarbību! Četras robežas, četras problēmas, četri risinājumi

Īpašās problēmas, ar kurām sastopas trešdaļa ES pilsoņu, kuri dzīvo un strādā Eiropas robežreģionos, tiks apskatītas pasākumā, kura mērķis ir parādīt to, kā ES reģionālā politika palīdz vietējiem iedzīvotājiem rast risinājumus Eiropas teritoriālajā sadarbībā (ETS).

2007.–2013. gadā Eiropas reģionos tika atbalstīts vairāk nekā 8000 ETS projektu — kā ES valstīs, tā trešās valstīs. To lielākā daļa bija vērsta uz 60 ES iekšējām robežām un pierobežas iedzīvotājiem. Šiem budžeta ziņā nelielajiem projektiem ir daudz konkrētu rezultātu: tie paver ceļu labākai drošībai, transportam, izglītībai, enerģētikai, veselības aprūpei, apmācībai un darba vietu radīšanai.

19.–20. maijā Briselē notiks to Eiropas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldes iestāžu sanāksme, kuras uzrauga šos projektus. Piedalīsies arī privātpersonas, kas ir ko ieguvušas no četriem lielākajiem pārrobežu reģionālajiem projektiem vai piedalījušās tajos. Šie ārsti, policisti, amatnieki un studenti no dažādām ES malām pievienosies pierobežas reģionu pārstāvjiem, ieskaitot Eiropas Robežreģionu apvienību, lai dalītos pieredzē par to, kā ES pārrobežu projekti palīdzējuši risināt problēmas, kas saistītas ar smadzeņu noplūdi, drošību, veselību, bezdarbu un kvalificētas izglītības trūkumu.

Eiropas teritoriālā sadarbība, kas ir pazīstama arī kā Interreg un kas nākamgad svinēs savu 25. gadadienu, ir kļuvusi par svarīgu Eiropas reģionālās politikas stūrakmeni.

Par reģionu politiku atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns saka: “Teritoriālajai sadarbībai ir liela nozīme Eiropas ideālu sasniegšanā. Tamlīdzīgi projekti parāda Eiropu darbībā — ne tikai valdību, bet arī vietējā līmeņa sadarbībā. Mums tas ir jāņem vērā, gatavojoties balsot Eiropas vēlēšanās. Tas ir konkrēts piemērs tam, kā ES dara labu saviem pilsoņiem — veselības, drošības, izglītības vai tradīciju saglabāšanas un kultūras jomā. Eiropas teritoriālā sadarbība rada uzticēšanos, dažreiz arī starp kaimiņvalstīm, kuras agrāk bijušas naidīgas, apvienojot cilvēkus ikdienas dzīvē un nodrošinot, ka kopīgas problēmas tiek risinātas kopā."

Viņš piebilst: „Cits svarīgs šo projektu elements ir bijusi to loma jaunāko ES dalībvalstu integrācijā. Tā kā ES ārējās robežas nepārtraukti pārveidojas, sadarbībai ar kaimiņvalstīm ārpus ES ir bijusi un joprojām ir izšķiroša nozīme paplašināšanās procesā un ciešākas saiknes veidošanā turpmākai integrācijai, piemēram, ar Balkānu valstīm.”

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas teritoriālajai sadarbībai ir piešķirti 10 miljardi eiro, no kuriem ap 6,6 miljardi nonāks robežreģionos. Lai gan Interreg programmas laika gaitā ir devušas ievērojamus rezultātus, jaunajā posmā būs vajadzīgs, lai katra no 91 programmas atbilstoši jaunajai reformētajai ES kohēzijas politikai vairāk uzmanības veltītu rezultātiem un prioritātēm. Tam būtu jānodrošina maksimāla ieguldījumu ietekme un vēl efektīvāka izmantošana.

19.–20. maija sanāksmē tiks izsludināts videokonkurss “Pierobežas problēmas — pierobežas risinājumi”, lai daudzinātu reģionālās sadarbības rezultātus un priekšrocības. Uzvarētāji tiks paziņoti Eiropas Sadarbības dienās septembra vidū Milānā (Itālijā). Pasākumā žurnālistiem būs arī iespējams aprunāties ar projektu dalībniekiem un vietējiem pārstāvjiem.

Iepazīšanās ar 4 projektiem

Projekts "Greater Region University"— BE/DE/FR/LUX

Lai gan augstākās izglītības budžets daudzās dalībvalstīs tiek samazināts, sešas augstskolas no četrām kaimiņvalstīm (Sārzemes Universitāte, Lježas Universitāte, Luksemburgas Universitāte, Kaizerslauternas Tehniskā universitāte, Trīres Universitāte, Lotringas Universitāte) apvienojušas spēkus, lai saglabātu akadēmisko un pētniecības standartu izcilību saviem vairāk nekā 125 000 studentu un 6500 pētniekiem un docētājiem. Šī sadarbība ir paaugstinājusi pārrobežu mobilitāti, kas vieno studentus un pētniekus, un turpinās attīstīt Lielo reģionu kā ekonomiskās izaugsmes dzinējspēku.

Projekts “De-mine” — HU/HR

2011. gadā tika atklātas 90. gadu Dienvidslāvijas konfliktā gar Horvātijas un Ungārijas robežu izliktas kājnieku mīnas, kas apdraud dzīvību. Ungārijas iestādes paziņoja, ka daļa pierobežas ir aizliegta, bīstama zona. ES finansējums ir palīdzējis atmīnēt teritoriju, aizsargājot iedzīvotājus un paverot ceļu uz daudzām “Natura 2000” pārrobežu teritorijām, kas veicina ilgtspējīgu tūrismu. Projekts ietilpst ES Donavas reģiona stratēģijā (EUSDR).

Projekts “Telediag” — RO/SR

Ar ES ieguldījumu atbalstu veselības aprūpes iestādes Rumānijā un Serbijā tagad ir iekļuvušas starp galvenajiem pasaules mēroga tālmedicīnas centriem. Projektā notiek unikālas tālmedicīnas sistēmas koplietošana, kas ļauj ārstiem izmantot novatoriskas e-informācijas tehnoloģijas, lai nodrošinātu pacientiem pārrobežu veselības aprūpi. Tas ir samazinājis medicīniskās izmaksas, veicinājis labāku, ātrāku un drošāku diagnostiku, patiesi uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumus Rumānijas un Serbijas robežapgabalos.

Projekti "Academy of Crafts" – SI/HU

Šo projektu izraisīja apdraudējums ilggadīgām amatniecības tradīcijām šajā Slovēnijas un Ungārijas daļā. Arvien mazāk cilvēku piedalījās arodapmācībā, un tādēļ tika slēgtas dažas amatniecības skolas. Projekts "Academy of Crafts” palīdzēja atjaunot iespējas jauniešiem un saglabāt šo kultūras mantojumu. Projektā piedalījās ap 1000 uzņēmēju.

Konteksts

Eiropas teritoriālā sadarbība ir viens no galvenajiem ES reģionālās politikas mērķiem. ES reģioni un pilsētas tiek mudinātas kopīgi strādāt un mācīties citam no cita apvienotās programmās, projektos un sadarbības tīklos. Galvenie sadarbības programmu veidi ir šādi:

Papildu informācija

Kontaktpersonas:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) - (mobilais tālr.: +32 460766565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) - (mobilais tālr.: +32 460 793 310)


Side Bar