Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 16 d.

Europos teritorinis bendradarbiavimas: keturios sienos, keturios problemos, keturi sprendimai

Renginyje, kuriame siekiama parodyti, kaip pasitelkus ES regioninę politiką ir Europos teritorinį bendradarbiavimą vietos gyventojams padedama rasti reikalingus sprendimus, bus atkreiptas dėmesys į problemas, iškylančias trečdaliui ES piliečių, gyvenančių Europos pasienio regionuose.

2007–2013 m. tiek ES valstybių narių, tiek ir kitų Europos šalių regionuose buvo paremta daugiau kaip 8000 Europos teritorinio bendradarbiavimo projektų. Dauguma iš jų buvo skirta 60-iai ES vidaus sienų ir prie jų gyvenančių piliečių. Nors šių projektų biudžetas palyginti nedidelis, jų rezultatai gausūs ir akivaizdūs: šalinamos kliūtys užtikrinti didesnį saugumą, geresnį transportą, švietimą, energetiką, sveikatos apsaugą, mokymą ir darbo vietų kūrimą.

Gegužės 19–20 d. Briuselyje vyks metinis Europos teritorinio bendradarbiavimo programų valdymo institucijų, prižiūrinčių šiuos projektus, susitikimas. Renginyje taip pat dalyvaus ir asmenys, kuriems keturi pavyzdiniai pasienio regionų projektai buvo naudingi ir kurie juose dalyvavo. Iš įvairių ES kampelių atvykę gydytojai, policijos pareigūnai, amatininkai ir studentai prisijungs prie Europos pasienio regionų asociacijos ir kitų pasienio regionų atstovų, kad pasidalytų patirtimi, kaip ES pasienio projektai padėjo spręsti „protų nutekėjimo“, saugumo, sveikatos priežiūros, nedarbo ir švietimo kvalifikacijos trūkumo problemas.

Europos teritorinis bendradarbiavimas, kuriam kitais metais sukaks 25 metai, dar žinomas INTERREG pavadinimu, tapo svarbiu Europos regioninės politikos elementu.

Už regioninę politiką atsakingas ES Komisijos narys Johannesas Hahnas: „Teritorinis bendradarbiavimas yra pati europinio idealo esmė. Tokie projektai parodo, kad Europa veikia ne tik bendradarbiaujant valdžios institucijoms, bet ir vietos lygmeniu. Rengdamiesi rinkti Europos Parlamentą, turėtume to nepamiršti. Tai konkretus Europos darbo piliečiams pavyzdys, ar tai būtų veikla sveikatos priežiūros, saugumo, švietimo, ar mūsų tradicijų bei kultūros išsaugojimo srityse. Europos teritoriniu bendradarbiavimu siekiama didinti pasitikėjimą – kartais ir tarp kaimynų, kurie kadaise buvo priešai, suartinti žmones kasdieniame gyvenime ir užtikrinti, kad bendros problemos būtų sprendžiamos kartu.

Kitas svarbus šių projektų elementas – jų vaidmuo integruojant naująsias ES valstybes nares. Kadangi išorinės ES sienos nuolat kinta, bendradarbiavimui su ES kaimynėmis teko ir tenka esminis vaidmuo vykstant ES plėtros procesui ir mezgant tvirtesnius ryšius būsimai integracijai, pavyzdžiui, Balkanų regione.“

2014–2020 m. Europos teritoriniam bendradarbiavimui skirta beveik 10 mlrd. eurų, iš kurių apie 6,6 mlrd. bus skirta pasienio regionams. Nors INTERREG programos metams bėgant davė reikšmingų rezultatų, naujuoju laikotarpiu reikės, kad visos programos, o jų – 91, būtų labiau orientuotos į rezultatus ir prioritetus, atsižvelgiant į naują reformuotą ES sanglaudos politiką. Tai turėtų užtikrinti didžiausią poveikį ir dar veiksmingesnį investicijų panaudojimą.

Gegužės 19–20 d. susitikime bus paskelbta vaizdo siužetų konkurso „Pasienio problemos, pasienio sprendimai“ pradžia. Šiuo konkursu siekiama atkreipti dėmesį į regioninio bendradarbiavimo rezultatus ir privalumus. Nugalėtojai bus paskelbti per Europos bendradarbiavimo dieną rugsėjo viduryje Milane (Italija). Per šį renginį su žurnalistais bendraus ir projektų dalyviai bei vietos atstovai.

4 pateikti projektai

„Didžiojo regiono universiteto“ projektas – BE/DE/FR/LUX

Nors daugelyje valstybių narių mažinamas valstybinis aukštojo mokslo finansavimas, šeši keturių kaimyninių šalių universitetai (Saro žemės universitetas, Lježo universitetas, Liuksemburgo universitetas, Kaizerslauterno technikos universitetas, Tryro universitetas, Lotaringijos universitetas) bendromis jėgomis stengiasi toliau užtikrinti aukštus akademinius ir mokslinių tyrimų standartus daugiau kaip 125 000 studentų ir 6500 mokslininkų bei dėstytojų. Dėl šio bendradarbiavimo padidėjo studentų ir mokslininkų judumas tarp šių šalių ir jų tarpusavio bendravimas, o Didysis regionas toliau vystysis, kad taptų ekonomikos augimo varikliu.

Projektas „De-mine“ – HU/HR

2011 m. palei Kroatijos ir Vengrijos sieną aptiktos priešpėstinės minos, padėtos per XX a. paskutinį dešimtmetį buvusioje Jugoslavijoje vykusį konfliktą. Vengrijos valdžios institucijos kai kuriuos pasienio ruožus paskelbė pavojaus zonomis ir uždraudė į jas įžengti. ES lėšos padėjo pašalinti minas ir apsaugoti gyventojus bei sudarė sąlygas įsteigti daug tarpvalstybinių „Natura 2000“ gamtos išsaugojimo zonų, todėl buvo paskatintas tvarus turizmas. Šis projektas yra ES Dunojaus regiono strategijos (EUSDR) dalis.

Projektas „Telediag“ – RO/SR

Dėl ES investicijų, Rumunijos ir Serbijos sveikatos priežiūros institucijos dabar yra vieni iš geriausių pasaulyje nuotolinės medicinos centrų. Vykdant projektą įdiegta bendra unikali nuotolinės medicinos sistema, dėl kurios gydytojai, naudodamiesi novatoriškomis elektroninėmis informacinėmis technologijomis, diagnozę pacientams gali nustatyti per atstumą. Dėl to sumažėjo medicinos išlaidos, buvo užtikrinta geresnė, greitesnė ir saugesnė diagnozė, pastebimai pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugos Rumunijos ir Serbijos pasienyje.

„Amatų akademijos“ projektai – SI/HU

Imtis šio projekto paskatino ilgamečių tradicijų amatams šioje Slovėnijos ir Vengrijos dalyje iškilusi grėsmė. Kai kurių profesijų mokosi vis mažiau žmonių, todėl šių menų ir amatų mokyklos priverstos užsidaryti. „Amatų akademijos“ projektas padėjo pakeisti šią tendenciją ir atvėrė naujų galimybių jaunimui ir kultūrinio paveldo išsaugojimui. Projekte dalyvavo apie 1000 verslininkų.

Pagrindiniai faktai

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių ES regioninės politikos tikslų. Europos regionai ir miestai skatinami bendradarbiauti ir mokytis vieni iš kitų vykdant bendras programas, projektus ir kuriant tinklus. Pagrindinės bendradarbiavimo programų rūšys:

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65, mob. tel. +32 460766565

Annemarie Huber, tel. +32 2 299 33 10, mob. tel. +32 460 793 310


Side Bar