Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16.5.2014

Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeet tarjoavat ratkaisun raja-alueiden haasteisiin

Euroopan raja-alueilla asuu ja työskentelee kolmannes EU:n kansalaisista. Heidän kohtaamansa erityiset haasteet ovat aiheena tilaisuudessa, jonka tarkoituksena on osoittaa, miten EU:n aluepolitiikka auttaa ihmisiä löytämään haasteisiin ratkaisuja Euroopan alueellisen yhteistyön kautta.

Euroopan eri alueilla, sekä EU:n jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolisissa maissa, tuettiin vuosina 2007–2013 yli 8 000:a Euroopan alueellisen yhteistyön hanketta. Useimmat niistä koskivat EU:n 60 sisärajaa ja niillä asuvia kansalaisia. Näillä suhteellisen pienen budjetin hankkeilla on saavutettu konkreettisia tuloksia: parannuksia on saatu aikaan turvallisuuden, liikenteen, koulutuksen, energian, terveydenhoidon, ammattikoulutuksen ja työpaikkojen luomisen aloilla.

Kyseisiä hankkeita valvovat Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien hallintoviranomaiset, jotka kokoontuvat vuosikokoukseen 19. ja 20. toukokuuta Brysselissä. Kokoukseen osallistuu myös neljään rajat ylittävään alueelliseen lippulaivahankkeeseen osallistuneita ja siitä hyötyneitä henkilöitä. Euroopan eri puolilta tulevat lääkärit, poliisit, käsityöläiset ja opiskelijat jakavat yhdessä raja-alueiden edustajien, mm. Euroopan raja-alueiden liiton, kanssa kokemuksia siitä, kuinka EU:n rajat ylittävät hankkeet ovat auttaneet ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät aivovientiin, turvallisuuteen, terveyteen, työttömyyteen ja koulutuksen puutteeseen.

Euroopan alueellinen yhteistyö, joka tunnetaan myös nimellä Interreg, täyttää ensi vuonna 25 vuotta. Siitä on tullut EU:n aluepolitiikan tärkeä kulmakivi.

”Aluepolitiikka on Eurooppa-aatteessa keskeisessä osassa. Tämäntyyppiset hankkeet osoittavat, kuinka Eurooppa toimii ei vain hallitusten välisesti vaan myös paikallistasolla. Meidän olisi pidettävä tämä mielessä, kun valmistaudumme äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten Eurooppa toimii kansalaistensa hyväksi mm. terveyden, turvallisuuden, koulutuksen tai perinteiden ja kulttuurin säilyttämisen aloilla. Euroopan alueellinen yhteistyö merkitsee luottamuksen rakentamista, joskus myös naapureiden välillä, jotka kerran olivat vihollisia keskenään. Se merkitsee yhteistyötä ihmisten välillä heidän jokapäiväisessä elämässään ja sen varmistamista, että yhteiset ongelmat ratkaistaan yhdessä”, aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn totesi.

”Hankkeet ovat olleet tärkeitä myös EU:n uusimpien jäsenvaltioiden integroimisessa”, komissaari Hahn lisäsi. ”EU:n ulkorajojen jatkuvasti muuttuessa EU:n ulkopuolisten naapurimaiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä on ollut ja tulee olemaan merkittävä rooli laajentumisprosessissa ja vahvempien yhteyksien luomisessa esimerkiksi Balkanin maiden integroimista varten.”

Euroopan alueelliseen yhteistyöhön myönnetään vuosiksi 2014–2020 melkein 10 miljardia euroa, joista noin 6,6 miljardia euroa käytetään raja-alueiden hyväksi. Vaikka Interreg-ohjelmat ovat saaneet aikaan huomattavia tuloksia vuosien varrella, kunkin 91 ohjelman on keskityttävä uudella kaudella entistäkin enemmän tulosten ja ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseen uudistetun EU:n koheesiopolitiikan mukaisesti. Tällä varmistetaan suurin mahdollinen vaikutus ja vielä tehokkaampi investointien hyödyntäminen.

Toukokuun 19. ja 20. päivänä pidettävässä kokouksessa käynnistetään videokilpailu ” Border issues, Border solutions”, jonka avulla kiinnitetään huomiota alueellisen yhteistyön tuloksiin ja hyötyihin. Voittajat julkistetaan Euroopan yhteistyöpäivillä Milanossa syyskuun puolivälissä. Tilaisuudessa toimittajat saavat lisäksi mahdollisuuden haastatella hankkeen osallistujia ja paikallisia edustajia.

4 esiteltyä hanketta

"Greater Region University" -hanke – Belgia/Saksa/Ranska/Luxemburg

Monissa jäsenvaltioissa korkeakoulutuksen julkista rahoitusta vähennetään. Neljän naapurimaan kuusi yliopistoa (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier ja Université de Lorraine) yhdistivät voimansa säilyttääkseen akateemiset ja tutkimustyön standardit korkeatasoisina yli 125 000 opiskelijan ja 6 500 tutkijan ja opettajan hyödyksi. Yhteistyö on lisännyt rajat ylittävää liikkuvuutta sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden välisiä yhteyksiä, ja sen avulla kyseinen alue voi kehittyä talouden kasvumoottoriksi.

"De-mine" -hanke – Unkari/Kroatia

Vuonna 2011 löydettiin Kroatian ja Unkarin väliseltä rajalta vaarallisia maamiinoja, jotka olivat peräisin 1990-luvulta entisen Jugoslavian konfliktista.Unkarin viranomaiset julistivat osan raja-aluetta vaaralliseksi alueeksi, jonne oli pääsy kielletty. EU:n varoja on käytetty miinojen poistamiseen, minkä ansiosta väestö on turvassa ja useita rajat ylittäviä ”Natura 2000” -luonnonsuojelualueita on voitu perustaa kestävän matkailun edistämiseksi. Hanke on osa EU:n Tonava-strategiaa (EUSDR).

"Telediag" -hanke – Romania/Serbia

EU:n investointien tukemana Romanian ja Serbian terveysalan laitoksista on tullut maailman huippuluokkaa olevia telelääketieteen keskuksia. Hankkeeseen liittyy ainutlaatuisen telelääketieteen järjestelmän käyttö, jonka avulla lääkärit voivat käyttää innovatiivisia verkkopohjaisia tietotekniikoita etälääkäripalvelujen tarjoamiseksi. Tämän ansiosta terveydenhoitomenot ovat vähentyneet, diagnoosit ovat parantuneet, nopeutuneet ja tulleet turvallisemmiksi ja Romanian ja Serbian välisen raja-alueen terveydenhoitopalvelut ovat tosiasiallisesti parantuneet.

"Academy of Crafts" -hankkeet – Slovenia/Unkari

Sysäyksen hankkeeseen antoi kyseisten Slovenian ja Unkarin alueiden pitkän käsityöperinteen loppumisen uhka. Ammattikoulutukseen hakeutui yhä vähemmän oppilaita ja jotkut käsityöoppilaitokset jouduttiin sulkemaan. ”Academy of Crafts” -hanke on auttanut luomaan uusia mahdollisuuksia nuorille ja säilyttämään kyseistä kulttuuriperintöä. Hankkeeseen on osallistunut noin 1 000 yrittäjää.

Tausta

Euroopan alueellinen yhteistyö on EU:n aluepolitiikan ydintavoite. Euroopan alueita ja kaupunkeja kannustetaan toimimaan yhteistyössä ja oppimaan toisiltaan yhteisten ohjelmien, hankkeiden ja verkostojen avulla. Tärkeimpiä yhteistyöohjelmia ovat:

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32-2) 296 65 65, matkapuhelin: (+32-460) 766 565

Annemarie Huber (+32-2) 299 33 10, matkapuhelin: (+32-460) 793 310


Side Bar