Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 16. mai 2014

Euroopa territoriaalse koostöö projektidega leitakse lahendus neljale piiriala probleemile

Euroopa piirialadel elab ja töötab kolmandik ELi kodanikest. Nende eriprobleeme arutatakse üritusel, mille eesmärk on näidata, kuidas ELi regionaalpoliitika aitab inimestel Euroopa territoriaalse koostöö abil lahendusi leida.

Euroopa piirkondades, nii ELi liikmesriikides kui ka ELi mittekuuluvates riikides, toetati aastatel 2007–2013 üle 8000 territoriaalse koostöö projekti. Enamiku projektide keskmes oli ELi 60 sisepiiri ja neil elavad kodanikud. Kuigi projektide eelarve on olnud suhteliselt väike, on neil olnud konkreetsed tulemused: edu on saavutatud turvalisuse, transpordi, hariduse, energia, tervishoiu, koolituste ja töökohtade loomise valdkonnas.

Neid projekte jälgivad Euroopa territoriaalse koostöö programmide haldusasutused, kelle esindajad kohtuvad Brüsselis 19.–20. mail toimuval aastakoosolekul. Koosolekule tulevad ka inimesed, kes on saanud kasu neljast piiriülesest piirkondlikust juhtprojektist või neis osalenud. ELi eri osadest saabuvad arstid, politseinikud, käsitöötegijad ja üliõpilased jagavad piirialade esindajatega, sealhulgas Euroopa Piirialade Assotsiatsiooniga kogemusi, kuidas ELi piiriülesed projektid on aidanud lahendada probleeme, mis on seotud ajude väljavooluga, turvalisusega, tervisega, töötusega ja madala kvalifikatsiooniga.

Euroopa territoriaalsel koostööl, mida tuntakse ka nimetuse Interreg all, on järgmisel aastal 25. aastapäev ja sellest on saanud Euroopa regionaalpoliitika oluline nurgakivi.

ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn ütles: „Territoriaalne koostöö on Euroopa ideaali südames. Sellised projektid näitavad, et Euroopa tegutseb ja koostööd teevad mitte ainult valitsused, vaid ka kohalikud inimesed. Peaksime seda Euroopa Parlamendi valimistel hääletamiseks valmistudes meeles pidama. See on konkreetne näide selle kohta, mida Euroopa teeb oma kodanike heaks nii tervise, turvalisuse, hariduse kui ka meie tavade ja kultuuri säilitamise vallas. Euroopa territoriaalne koostöö tähendab usalduse kasvatamist, mõnikord ka naabrite vahel, kes kunagi on olnud vaenlased. Selline koostöö toob inimesi nende igapäevaelus üksteisele lähemale ja aitab ühiseid probleeme koos lahendada.”

Ta lisas: „Koostööprojektidel on olnud veel üks oluline roll, s.o integreerida ELi uusi liikmesriike. Kuna ELi välispiir üha muutub, on koostöö ELi mittekuuluvate naaberriikidega olnud laienemisprotsessis väga oluline ja on seda jätkuvalt. Samuti on integreerimiseks oluline luua tugevamaid suhteid, näiteks Balkani riikidega.”

Aastateks 2014–2020 on Euroopa territoriaalsele koostööle ette nähtud peaaegu 10 miljardit eurot ning sellest umbes 6,6 miljardit läheb piirialadele. Kuigi Interregi programmidel on aastate jooksul olnud häid tulemusi, peavad kõik 91 programmi kooskõlas uue, läbivaadatud ELi ühtekuuluvuspoliitikaga olema tulevasel perioodil veel rohkem tulemustele ja prioriteetidele orienteeritud. See peaks tagama võimalikult suure mõju ja investeeringute veelgi parema kasutamise.

19.–20. mail toimuval koosolekul algatatakse videovõistlus „Border issues, Border solutions”, et juhtida tähelepanu piirkondliku koostöö tulemustele ja kasule. Võitjad kuulutatakse välja septembri keskpaigas Itaalias Milanos toimuvatel Euroopa koostöö päevadel. Üritustel saavad ka ajakirjanikud võimaluse projektides osalejate ja kohalike esindajatega suhelda.

Neli tutvustatud projekti

„Greater Region University” – Belgia/Saksamaa/Prantsusmaa/Luksemburg

Ajal, mil mitmes liikmesriigis kärbitakse kõrgharidusele tehtavaid kulutusi, ühendasid jõud nelja naaberriigi kuus ülikooli (Universität des Saarlandes, Université de Liège, Université du Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern, Universität Trier, Université de Lorraine), et hoida üleval akadeemilist ja teadustöö kvaliteeti oma üle 125 000 üliõpilase ja 6500 teadlase ja õppejõu jaoks. Koostöö on suurendanud piiriülest liikuvust ning üliõpilaste ja teadlaste vahelisi kontakte ja selle abil saab see piirkond areneda majanduskasvu mootoriks.

„De-mine” – Ungari/Horvaatia

2011. aastal leiti Horvaatia‑Ungari piiril endise Jugoslaavia 1990. aastate konfliktist pärit eluohtlikke maamiine. Ungari ametiasutused kuulutasid osa piirialast keelutsooniks. ELi vahendid on aidanud miine eemaldada, elanikke kaitsta ja luua mitu piiriülest Natura 2000 kaitseala, mis on omakorda aidanud kaasa jätkusuutliku turismi arengule. See projekt kuulub ELi Doonau piirkonna strateegiasse (EUSDR).

„Telediag” – Rumeenia/Serbia

Tänu ELi investeeringutele on Rumeenia ja Serbia tervishoiuasutused nüüd telemeditsiini tippkeskuste hulgas kogu maailmas. Projekt hõlmab ainulaadse telemeditsiinisüsteemi kasutamist, mille kaudu saavad arstid pakkuda patsientidele innovaatilise elektroonilise teabetehnika abil meditsiinialaseid kaugteenuseid. Tänu sellele on vähenenud meditsiinikulutused ja diagnoosimine on muutunud paremaks, kiiremaks ja ohutumaks ning Rumeenia-Serbia piiriala tervishoiuteenused on paranenud.

„Academy of Crafts projects” – Sloveenia/Ungari

Selle projekti ajendiks sai oht, et teatavate Sloveenia ja Ungari alade pikaajalised käsitöötraditsioonid kaovad. Kutseharidust soovis omandada üha vähem inimesi, mistõttu tuli kutsehariduskoole sulgeda. Projekt „Academy of Crafts” on aidanud luua noortele uusi võimalusi ja säilitanud seda kultuuripärandit. Selles projektis osales ligikaudu 1000 ettevõtjat.

Taustteave

Euroopa territoriaalne koostöö on ELi regionaalpoliitika üks peamisi eesmärke. ELi liikmesriikide piirkondi ja linnu kutsutakse üles tegema koostööd ja üksteiselt ühiste programmide, projektide ja võrgustike kaudu õppima. Koostööprogrammide peamised liigid on järgmised:

Lisateave

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) - (mobiiltelefon: +32 460766565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) - (mobiiltelefon: +32 460 793 310)


Side Bar