Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. maja 2014

Ribištvo: Evropska komisija predlaga popolno prepoved visečih mrež

Evropska komisija želi s prvim januarjem 2015 prepovedati uporabo vseh vrst visečih mrež za ribolov v vseh vodah EU. Čeprav že obstajajo predpisi, ki prepovedujejo uporabo visečih mrež za ribolov nekaterih selivskih rib, tovrsten ribolov še vedno vzbuja zaskrbljenost zaradi nenamernega ulova morskih sesalcev, želv in ptic, ki so večinoma zaščiteni z zakonodajo EU. Da bi preprečila izogibanje ukrepom, Komisija predlaga popolno prepoved ribolova z visečimi mrežami v EU in prepoved hranitve visečih mrež na krovu ribiških plovil. Poleg tega Komisija v predlogu natančneje opredeljuje pojem viseče mreže, da bi preprečila dvoumnost.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Ribolov z visečimi mrežami uničuje morske habitate ter ogroža morske živali in trajnostno ribištvo. Prepričana sem, da lahko to enkrat za vselej odpravimo le z jasnimi predpisi, ki ne dopuščajo možnosti različnih razlag. Zapolniti moramo morebitne pravne vrzeli ter poenostaviti nadzor in uveljavljanje predpisov, ki ju izvajajo nacionalni organi. Tako bomo na koncu zagotovili tudi preživetje tistih ribičev, ki so v zadnjih letih upoštevali predpise. S prepovedjo jasno sporočamo, da ne dopuščamo več neodgovornih praks.“

Viseče mreže so ribiške mreže, ki se lahko vlečejo blizu vodne gladine ali na njej za lovljenje vrst rib, ki plavajo v zgornjem delu vodnega stebra. Vse vrste visečih mrež so ne glede na velikost v vodah EU prepovedane od leta 2002, če so namenjene ulovu izrazito selivskih vrst, kot sta tuna in mečarica.

Vendar se je izkazalo, da ima obstoječi zakonodajni okvir EU pomanjkljivosti in vrzeli. Ker so ribiška plovila, ki izvajajo tovrstni ribolov, manjša in ne lovijo skupaj na istih območjih, so se lahko lažje izognila spremljanju, nadzoru in učinkovitemu uveljavljanju predpisov. Tako ribiška plovila EU še vedno prijavljajo zaradi nezakonitega ribolova z visečimi mrežami, kar vzbuja očitke, da Unija ne izpolnjuje mednarodnih obveznosti.

Prepoved visečih mrež je v skladu z novim ciljem skupne ribiške politike, ki je kar najbolj zmanjšati nenamerni ulov in vpliv ribolovnih dejavnosti na morske ekosisteme. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (EMFF) se glede na prednostne naloge držav članic lahko uporabi za podporo prehodu na popolno prepoved, če so izpolnjeni posebni pogoji.

Ozadje

Po posebnih resolucijah Generalne skupščine Združenih narodov, ki so pozvale k moratoriju za obsežni pelagični ribolov z visečimi mrežami (daljšimi od 2,5 km), je EU na začetku devetdesetih let oblikovala vrsto določb za izvajanje takšne prepovedi za velike viseče mreže.

Obstoječi pravni okvir EU za ribolov z visečimi mrežami je v celoti začel veljati 1. januarja 2002. Vse vrste visečih mrež so ne glede na velikost v vodah EU prepovedane, če so namenjene ulovu izrazito selivskih vrst, kot sta tuna in mečarica. V Baltskem morju je uporaba in hranitev na krovu kakršne koli vrste visečih mrež prepovedana od 1. januarja 2008.

Kljub zakonodajnemu okviru pa predpisi niso bili v celoti upoštevani, zato je Komisija aprila 2013 objavila načrt za revizijo ureditve ribolova z visečo mrežo v EU, dala pobudo za izvedbo dveh študij1 in izvedla javno posvetovanje (ki se je končalo septembra 2013) o malem ribolovu z visečo mrežo, da bi dobila pregled sektorja, ocenila vpliv visečih mrež na prepovedane in zaščitene vrste ter se odločila, ali in kako naj revidira izvajanje predpisov EU o malem ribolovu z visečo mrežo.

Dodatne informacije

MEMO/14/351

predlog za prepoved ribolova z visečo mrežo

načrt za revizijo ureditve ribolova z visečo mrežo v EU (april 2013)

javno posvetovanje (september 2013)

Kontakta:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti

1 :

Identifikacija in karakterizacija malega ribolova z visečo mrežo v Sredozemlju“ in „Študija v podporo pregledu ureditve malega ribolova z visečo mrežo v EU“.


Side Bar