Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. maja 2014

Nova evropska filmska strategija za spodbujanje kulturne raznolikosti in konkurenčnost v digitalni dobi

Evropski filmi predstavljajo skoraj dve tretjini predvajanih filmov v Evropski uniji, za njih pa se proda le ena tretjina kinovstopnic. Medtem ko se je število filmov, proizvedenih v Evropi, povečalo s približno 1 100 v letu 2008 na 1 300 v letu 2012, se večina evropskih filmov prikazuje samo v domači državi, le redki pa se distribuirajo v tujini. Evropska komisija je danes začela novo strategijo EU o „evropskem filmu v digitalni dobi“, s katero skuša obravnavati ta izziv, tako da poudarja potrebo po čim boljšem izkoriščanju novih metod distribucije zaradi spodbujanja kulturne raznolikosti in konkurenčnosti.

Ključno je izboljšati mednarodno distribucijo evropskih filmov, ne le zaradi gospodarskih razlogov, ampak tudi zaradi večje raznolikosti,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „To je eden od ciljev našega programa Ustvarjalna Evropa – MEDIA in področje, na katerem smo na evropski ravni zagotovili dodano vrednost. Vendar je jasno, da je treba storiti več za večjo gledanost evropskih filmov in izboljšanje čezmejnega sodelovanja. Veselim se prve razprave o tej novi strategiji s predstavniki panoge v prihodnjih dneh na filmskem festivalu v Cannesu.“

Komisija v strateškem dokumentu predlaga, da bi bilo treba z javnimi sredstvi bolj podpreti prizadevanja za povečanje števila gledalcev evropskih filmov ter tudi razvoj, promocijo in mednarodno distribucijo. Trenutno je skoraj 70 % nacionalnih javnih sredstev namenjenih filmski produkciji namesto privabljanju čim širšega občinstva. Priporoča se tudi več prožnosti in eksperimentiranje z izbiro načina in časa predvajanja filmov, predvsem zaradi vse večje priljubljenosti videa na zahtevo in prenašanja vsebin.

Strategija bo spodbudila novo obliko dialoga – tako imenovani evropski filmski forum –, da bi spodbudila izmenjavo idej o tem, kako se lahko nacionalne, regionalne in evropske avdiovizualne politike med seboj bolje dopolnjujejo ter se odzivajo na izzive, kot so digitalizacija in težave, s katerimi se soočajo mnoga filmska podjetja pri pridobivanju finančnih sredstev.

Forum se začenja danes s konferenco na filmskem festivalu v Cannesu in bo povezal strokovnjake iz Evropske komisije, držav članic, nacionalnih in regionalnih filmskih skladov ter druge predstavnike panoge. Prejel bo podporo v okviru programa Ustvarjalna Evropa za seminarje, zbiranje podatkov in čezmejno izmenjavo.

Osnovni podatki

  • Evropska avdiovizualna industrija prejme iz evropskih filmskih skladov podporo v višini 2,1 milijarde evrov letno (vir: Evropski avdiovizualni observatorij, Javno financiranje filmov in avdiovizualnih del v Evropi). To vključuje približno 110 milijonov evrov iz programa Ustvarjalna Evropa – MEDIA.

  • Leta 2012 je bilo v EU ustvarjenih približno 1 300 filmov, v ZDA pa je ta številka komaj presegla 800.

  • Samo 8 % evropskih filmov se predvaja v kinematografih držav zunaj EU.

  • Leta 2012 je bilo več kot 60 % vseh predvajanih filmov v EU evropskih, toda za evropske filme je bila prodana le tretjina vseh kinovstopnic. Za primerjavo – leta 2012 je delež predvajanih filmov iz ameriške produkcije znašal 20 %, zanje pa je bilo v EU prodanih 65 % vseh kinovstopnic.

  • Manj kot 10 % filmskega proračuna je običajno namenjenega distribuciji.

  • Televizija je še vedno najpogosteje uporabljena platforma za gledanje filmov. Leta 2011 je bilo več kot 40 % od skupno 122 000 igranih filmov, ki so jih prikazale televizijske postaje v EU, evropskih (8 % je bilo domačih produkcij, 15 % filmov je bilo proizvedenih v drugih evropskih državah, skoraj 20 % pa je bilo v celoti ali delno evropskih koprodukcij).

  • Leta 2012 je trg videa na zahtevo dosegel 60-odstotno rast v Nemčiji in 15-odstotno rast v Franciji.

  • Povprečni produkcijski proračun v EU se giblje od skoraj 11 milijonov evrov v Združenem kraljestvu, 5 milijonov evrov v Nemčiji in Franciji do 300 000 evrov na Madžarskem in v Estoniji. Povprečni proračun ameriških filmov je 15 milijonov ameriških dolarjev (kar znaša 11 milijonov evrov).

Ozadje

Ustvarjalna Evropa

Ustvarjalna Evropa je peta generacija programov EU za financiranje, ki podpirajo kulturne in ustvarjalne sektorje. Začel se je 1. januarja, njegov proračun za obdobje 2014–2020 pa znaša skoraj 1,5 milijarde evrov. Vsaj 56 % proračuna programa bo namenjenega podprogramu MEDIA.

Od leta 1991 je bilo v okviru podprograma MEDIA (kratica za „Mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle“ – ukrepi za spodbujanje razvoja avdiovizualne industrije) 1,7 milijarde evrov namenjenih za razvoj filma, distribucijo, usposabljanje in inovacije, da bi se povečala raznovrstnost ter mednarodna konkurenčnost evropskega filma in avdiovizualne industrije. Podprogram MEDIA bo poleg filmskih ustvarjalcev podpiral več kot 2 000 evropskih kinematografov, v katerih je vsaj polovica predvajanih filmov evropskih.

Danes je Komisija sprejela sporočilo o evropskem filmu v digitalni dobi, ki bo dopolnilo program s politično razpravo med Komisijo in zainteresiranimi stranmi v državah članicah, filmskim skladi in drugimi oblikovalci politik ter filmskimi strokovnjaki. Cilj je tako okrepiti medsebojno dopolnjevanje podpornih dejavnosti, ki se izvajajo na ravni EU in nacionalni ravni, ter zagotoviti čim večjo dodano vrednost za evropske filme in javnost.

Več informacij

Evropska komisija: Ustvarjalna Evropa

Študija EU o razvoju občinstva in navadah gledanja filmov

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar