Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 mei 2014

Nieuwe Europese filmstrategie om culturele diversiteit en concurrentievermogen in digitale tijdperk nieuwe impuls te geven

Bijna twee op de drie films die in de EU worden uitgebracht, zijn Europese films, maar zij zijn enkel goed voor een derde van de kaartjesverkoop. Hoewel het aantal in Europa geproduceerde films is toegenomen van ongeveer 1 100 in 2008 tot 1 300 in 2012, worden de meeste Europese films enkel vertoond in bioscopen in het land waar zij zijn geproduceerd, en is er nauwelijks sprake van distributie over de grenzen heen. Met de nieuwe EU-strategie "De Europese film in het digitale tijdperk", waarvoor vandaag het startschot wordt gegeven, wil de Europese Commissie dit probleem aanpakken door de aandacht te vestigen op de noodzaak om optimaal van de nieuwe distributiemethoden gebruik te maken om de culturele diversiteit en het concurrentievermogen te bevorderen.

"Een betere internationale distributie van Europese films is cruciaal, niet alleen economisch gezien, maar ook wat diversiteit betreft," zei Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken en Meertaligheid. "Dit is een van de doelstellingen van ons subprogramma Media in het kader van het programma Creatief Europa, en een gebied waar we op Europees niveau voor een zinvolle aanvulling zorgen. Maar het is duidelijk dat er meer nodig is om het publiek in grotere mate voor Europese films warm te maken en de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe strategie de komende dagen tijdens het Filmfestival van Cannes voor het eerst met vertegenwoordigers van de sector te bespreken."

In haar strategiedocument oppert de Commissie dat in het kader van overheidsfinanciering meer nadruk zou moeten komen te liggen op het aantrekken van nieuw publiek voor de Europese film en op meer steun voor de ontwikkeling, promotie en internationale distributie. Op dit moment wordt bijna 70 % van de nationale overheidsfinanciering gebruikt om films te produceren en niet om een zo groot mogelijk kijkerspotentieel aan te boren. Tevens worden grotere flexibiliteit en meer experimenteerzin aanbevolen waar het gaat om de vraag hoe en wanneer films worden vertoond, aangezien video on demand en downloaden steeds populairder worden.

In het kader van de strategie zal de aanzet tot een nieuw proces van dialoog - het zogeheten Europese Filmforum - worden gegeven om aan te sporen tot een uitwisseling van ideeën over hoe de complementariteit van het nationale, regionale en Europese audiovisuele beleid kan worden verbeterd en dit beleid beter kan inspelen op uitdagingen zoals de digitalisering en de moeilijkheden waarmee veel filmmaatschappijen kampen om financiering aan te trekken.

Te beginnen met een conferentie vandaag op het Filmfestival van Cannes, zal het Forum deskundigen van de Europese Commissie, de lidstaten, de nationale en regionale filmfondsen, en andere vertegenwoordigers van de sector samenbrengen. Dit forum zal steun uit het programma Creatief Europa ontvangen voor seminars, gegevensverzameling en transnationale uitwisseling.

Enkele cijfers

  • Elk jaar vloeit 2,1 miljard EUR aan steun uit de Europese filmfondsen naar de Europese audiovisuele sector (bron: Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector, Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe). Hiervan is ongeveer 110 miljoen EUR per jaar afkomstig uit het subprogramma Media van het programma Creatief Europa.

  • In 2012 werden in de EU ongeveer 1 300 films geproduceerd, tegen iets meer dan 800 in de Verenigde Staten.

  • Slechts 8 % van de Europese films wordt in bioscopen in een niet-EU-land uitgebracht.

  • In 2012 was meer dan 60 % van alle in de EU uitgebrachte films van Europese makelij, maar waren de Europese films slechts goed voor een derde van alle verkochte bioscoopkaartjes. Ter vergelijking: bij 20 % van de nieuw uitgebrachte films in de EU ging het om Amerikaanse producties, die evenwel 65 % van het aantal bioscoopbezoekers voor hun rekening namen.

  • Minder dan 10 % van een filmbudget gaat doorgaans naar de distributie.

  • Televisie is nog steeds het meest gebruikte platform voor het bekijken van films. In 2011 was meer dan 40 % van de 122 000 in de EU op televisie vertoonde speelfilms van Europese makelij (bij 8 % ging het om nationale producties, bij 15 % om in andere Europese landen geproduceerde films en bij bijna 20 % geheel of gedeeltelijk om Europese coproducties).

  • In 2012 gaf de markt voor video on demand in Duitsland een groei van 60 % en in Frankrijk van 15 % te zien.

  • Het gemiddelde productiebudget in de EU loopt uiteen van bijna 11 miljoen EUR in het Verenigd Koninkrijk en 5 miljoen EUR in Duitsland en Frankrijk tot 300 000 EUR in Hongarije en Estland. Het gemiddelde budget voor Amerikaanse filmproducties ligt op 15 miljoen USD (11 miljoen EUR).

Achtergrond

Creatief Europa

Creatief Europa is de vijfde generatie financieringsprogramma's van de EU ter ondersteuning van de culturele en de creatieve sector. Het ging van start op 1 januari, met een budget van bijna 1,5 miljard EUR voor de periode 2014-2020. Ten minste 56 % van dit budget zal worden uitgetrokken voor het subprogramma Media.

Sinds 1991 heeft Media (een acroniem voor "Mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle" – maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling van de audiovisuele industrie) 1,7 miljard EUR geïnvesteerd in de ontwikkeling en distributie van films en in opleiding en innovatie in de filmindustrie, om de diversiteit en het internationale concurrentievermogen van de Europese film- en audiovisuele sector te vergroten. De steun uit het Media-fonds gaat niet alleen naar filmmakers, maar ook naar meer dan 2 000 Europese bioscopen waar ten minste 50 % van de vertoonde films van Europese makelij zijn.

De Commissie heeft vandaag een mededeling over de Europese film in het digitale tijdperk goedgekeurd. De mededeling vormt een aanvulling op het programma doordat zij een oriënterend debat op gang brengt tussen de Commissie en de belanghebbenden in de lidstaten, de filmfondsen en andere beleidsmakers en filmmakers. De doelstelling is om tot grotere complementariteit tussen de op EU- en nationaal niveau uitgevoerde ondersteuningsactiviteiten te komen en de algehele toegevoegde waarde daarvan voor de Europese films en voor het kijkerspubliek te optimaliseren.

Meer informatie

Mededeling over de Europese film in het digitale tijdperk goedgekeurd

Europese Commissie: Creatief Europa

EU-studie inzake het bereiken van nieuw publiek en het kijkgedrag voor films

Website Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar