Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 15. maijā

Jauna Eiropas kino stratēģija tiecas veicināt kultūras daudzveidību un konkurētspēju digitālajā laikmetā

Eiropas filmas sastāda gandrīz divas trešdaļas no ES uz ekrāniem izlaistajām filmām, bet tikai vienu trešdaļu no pārdoto biļešu skaita. Lai gan Eiropā ražoto filmu skaits palielinājies no aptuveni 1100 filmām 2008. gadā līdz 1300 filmām 2012. gadā, vairums Eiropas filmu tiek rādītas tikai valstī, kur tās veidotas, un reti tiek izplatītas pāri robežām. Jauna ES stratēģija par “Eiropas kino digitālajā laikmetā”, ar kuru šodien nāk klajā Eiropas Komisija, pievēršas šīs problēmas risināšanai, uzsverot nepieciešamību iespējami vairāk izmantot jaunas izplatīšanas metodes, lai veicinātu kultūras daudzveidību un konkurētspēju.

Uzlabot Eiropas filmu izplatīšanu starptautiskajā tirgū ir svarīgi ne tikvien ekonomiskā, bet arī daudzveidības ziņā,” sacīja Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu. “Šis ir viens no mērķiem mūsu programmas “Radošā Eiropa” “MEDIA” daļā, un šajā jomā mēs sniedzam patiesu ieguldījumu Eiropas līmenī. Tomēr skaidrs, ka joprojām ir daudz darāmā, lai palielinātu Eiropā veidoto filmu auditoriju un uzlabotu pārrobežu sadarbību. Es priecājos par iespēju šo jauno stratēģiju ar nozares pārstāvjiem pirmoreiz apspriest tuvākajās dienās Kannu kinofestivālā.”

Komisijas stratēģijas dokumentā ierosināts, ka ar publisko finansējumu vajadzētu vairāk pievērsties Eiropas filmu auditorijas paplašināšanai, kā arī palielināt atbalstu filmu veidošanai, popularizēšanai un izplatīšanai starptautiskā mērogā. Pašlaik gandrīz 70 % valsts publiskā finansējuma tiek veltīti filmu ražošanai, nevis auditoriju potenciāla maksimālai izmantošanai. Ņemot vērā arvien pieaugošo pieprasījumvideo un lejupielāžu popularitāti, ir ieteicama arī elastīgāka un eksperimentālāka pieeja attiecībā uz filmu demonstrēšanas veidiem un laikiem.

Šī stratēģija veicinās jauna veida dialogu — tā dēvēto Eiropas filmu forumu — lai mudinātu ideju apmaiņu par valsts, reģionālās un ES audiovizuālās politikas iespējām labāk papildināt citai citu un reaģēt uz, piemēram, digitalizācijas problēmām un grūtībām, ar kurām saskaras daudzi filmu uzņēmumi, cenšoties saņemt finansējumu.

Sākot ar šodienas konferenci Kannu filmu festivālā, forums pulcinās ekspertus no Eiropas Komisijas, dalībvalstīm, valsts un reģionālajiem filmu fondiem un citus nozares pārstāvjus. No programmas “Radošā Eiropa” līdzekļiem forums saņems atbalstu semināriem, datu vākšanai un apmaiņai starptautiskā mērogā.

Galvenie rādītāji

  • No Eiropas filmu fondiem Eiropas audiovizuālās nozares atbalstam ik gadu tiek piešķirts 2,1 miljards euro (avots: Eiropas Audiovizuālā observatorija, Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe (“Valsts atbalsts filmām un audiovizuālajiem darbiem Eiropā”)). Tajā skaitā aptuveni 110 miljoni euro gadā nāk no programmas “Radošā Eiropa” “MEDIA” daļas.

  • 2012. gadā ES tika saražotas aptuveni 1300 filmas salīdzinājumā ar nedaudz vairāk nekā 800 filmām Amerikas Savienotajās Valstīs.

  • Tikai astoņi procenti Eiropas filmu tiek demonstrēti kinoteātrī valstī, kas atrodas ārpus ES.

  • 2012. gadā vairāk nekā 60 % no visām ES demonstrētajām filmām bija Eiropas filmas, bet tikai viena trešdaļa no pārdotajām biļetēm attiecās uz Eiropas filmām. Salīdzinājumam — ASV ražojumi veidoja 20 % no demonstrēto filmu skaita un 65 % no pārdoto biļešu skaita ES.

  • Izplatīšanai parasti tiek veltīti mazāk nekā 10 % no filmas budžeta.

  • Televīzija joprojām ir visizplatītākā filmu skatīšanās platforma. 2011. gadā vairāk nekā 40 % no 122 000 pilnmetrāžas filmu, kas izrādītas Eiropas televīzijā, bija Eiropas izcelsmes filmas (astoņi procenti bija nacionālie ražojumi, 15 % bija citu Eiropas valstu ražojumi un gandrīz 20 % bija pilnīgi vai daļēji Eiropas kopražojumi).

  • 2012. gadā pieprasījumvideo tirgus Vācijā pieauga par 60 % un Francijā par 15 %.

  • Vidējais ES ražošanas budžets sniedzas no gandrīz 11 miljoniem euro Apvienotajā Karalistē, pieciem miljoniem euro Vācijā un Francijā, līdz 300 000 euro Ungārijā un Igaunijā. Vidējais ASV ražoto filmu budžets ir 15 miljoni ASV dolāru (11 miljoni euro).

Pamatinformācija

“Radošā Eiropa”

“Radošā Eiropa” ir ES piektās paaudzes finansēšanas programma, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Tā tika uzsākta 1. janvārī ar teju 1,5 miljardus euro lielu budžetu 2014.-2020. gadam. Vismaz 56 % no budžeta programma atvēlēs savai apakšprogrammai “MEDIA”.

Kopš 1991. gada programma “MEDIA” (akronīms no franču valodas “Mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle” – pasākumi audiovizuālās nozares attīstības veicināšanai) filmu veidošanā, izplatīšanā, apmācībā un inovācijā ir ieguldījusi 1,7 miljardus euro. Šo ieguldījumu mērķis ir stiprināt Eiropas kino un audiovizuālās nozares daudzveidību un starptautisko konkurētspēju. “MEDIA” fonds atbalstīs ne tikai filmu veidotājus, bet arī vairāk nekā 2000 Eiropas kinoteātru, kuros vismaz 50 % no izrādītajām filmām ir Eiropas filmas.

Šodien Komisija ir pieņēmusi paziņojumu par Eiropas kino digitālajā laikmetā. Tas papildinās šo programmu ar politiskām debatēm starp Komisiju un ieinteresētajām pusēm dalībvalstīs, filmu fondiem un citiem politikas veidotājiem, un kino profesionāļiem. Mērķis ir veicināt ES un valstu līmenī īstenoto atbalsta pasākumu savstarpējo papildināmību, kā arī palielināt šo pasākumu kopējo ieguldījumu Eiropas filmās un to skatītājos.

Papildu informācija

Eiropas Komisija: “Radošā Eiropa”

EU study on audience development and viewing habits for films

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī:@VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar