Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 15. toukokuuta 2014

Monikulttuurisuus ja kilpailukyky EU:n uuden digitaaliajan elokuvastrategian keskipisteessä

Lähes kaksi kolmasosaa EU:ssa julkaistavista elokuvista on eurooppalaisia, mutta niiden osuus lipunmyynnistä on vain kolmannes. Euroopassa tehtiin 1 100 elokuvaa vuonna 2008 ja 1 300 elokuvaa vuonna 2012. Valitettavasti ne julkaistaan useimmiten vain siinä maassa, jossa ne tehtiin. Euroopan komissio käynnisti tänään uuden EU-strategian ”Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla”. Strategiassa painotetaan tarvetta käyttää hyväksi uusia jakelumenetelmiä mahdollisimman tehokkaasti monikulttuurisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou korosti, miten tärkeää on sekä talouden että monimuotoisuuden kannalta parantaa eurooppalaisten elokuvien kansainvälistä levitystä. ”Tämä on yksi Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteista, jonka saavuttaminen toisi todellista lisäarvoa Eurooppaan. On kuitenkin selvää, että eurooppalaisille elokuville on myös saatava uusia katsojia ja että kansainvälistä yhteistyötä on tiivistettävä. Odotan innokkaasti pääseväni keskustelemaan uudesta strategiasta ensimmäistä kertaa alan edustajien kanssa Cannesin elokuvajuhlilla”, Vassiliou lisäsi.

Komission strategia-asiakirjassa ehdotetaan, että julkista rahoitusta olisi kohdennettavaa nykyistä enemmän uuden yleisön etsimiseen eurooppalaisille elokuville, elokuvahankkeiden kehittämiseen sekä elokuvien promootioon ja kansainväliseen jakeluun. Tällä hetkellä lähes 70 prosenttia kansallisesta julkisesta rahoituksesta käytetään katsojamäärien maksimoinnin sijaan elokuvien tekemiseen. Tilausvideopalvelujen ja elokuvien lataamisen suosion kasvun vuoksi on suositeltavaa lisätä joustavuutta ja kokeilunhalua sen suhteen, miten ja missä elokuvia esitetään.

Strategiassa kannustetaan uutta vuoropuheluprosessia (ns. eurooppalainen elokuvafoorumi), jossa vaihdetaan ajatuksia siitä, miten kansallinen, alueellinen ja EU:n audiovisuaalipolitiikka voisivat täydentää nykyistä paremmin toisiaan ja vastata digitalisoinnin ja monien elokuvastudioiden rahoitusongelmien kaltaisiin haasteisiin.

Tänään Cannesin elokuvajuhlilla kokoontuva foorumi kokoaa yhteen asiantuntijoita Euroopan komissiosta, jäsenvaltioista, kansallisista ja alueellisista elokuvarahastoista ja muista alan eturyhmistä. Se saa tukea Luova Eurooppa -ohjelmasta seminaareja, tiedonkeruuta ja kansainvälistä vaihtoa varten.

Avainluvut

  • Eurooppalaiset elokuvarahastot myöntävät vuosittain tukea 2,1 miljardia euroa Euroopan audiovisuaalialalle (lähde: Euroopan audiovisuaalinen seurantakeskus, Public Funding for Film and Audiovisual Works in Europe). Tähän lukuun sisältyy noin 110 miljoonan euron vuotuinen määrä Luova Eurooppa - ohjelmasta.

  • Vuonna 2012 EU:ssa tehtiin noin 1 300 elokuvaa, kun vastaava luku oli Yhdysvalloissa hieman yli 800.

  • Vain 8 prosenttia eurooppalaisista elokuvista esitetään elokuvateattereissa EU:n ulkopuolella.

  • Vuonna 2012 yli 60 prosenttia kaikista EU:ssa julkaistuista elokuvista oli eurooppalaisia, mutta niiden osuus lipunmyynnistä oli vain kolmannes. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kyseisenä vuonna EU:ssa julkaistuista elokuvista oli 20 prosenttia tehty Yhdysvalloissa, mutta niiden osuus katsojamääristä oli 65 prosenttia.

  • Elokuvan budjetista käytetään jakeluun tavallisesti vain alle 10 prosenttia.

  • Elokuvat katsotaan edelleen yleisimmin televisiosta. Vuonna 2011 yli 40 prosenttia EU:ssa televisiossa lähetyistä 122 000:sta kokoillan elokuvasta oli eurooppalaista alkuperää (8 prosenttia kansallista tuotantoa, 15 prosenttia muista Euroopan maista ja lähes 20 prosenttia joko kokonaan tai osittain eurooppalaista yhteistuotantoa).

  • Vuonna 2012 tilausvideomarkkinat kasvoivat 60 prosenttia Saksassa ja 15 prosenttia Ranskassa.

  • EU:ssa keskimääräinen tuotantobudjetti vaihtelee maittain. Yhdistyneessä kuningaskunnassa se on lähes 11 miljoonaa euroa, Saksassa ja Ranskassa viisi miljoonaa euroa ja Unkarissa ja Virossa 300 000 euroa. Yhdysvalloissa elokuvien keskimääräinen tuotantobudjetti on 15 miljoonaa dollaria (11 miljoonaa euroa).

Tausta

Luova Eurooppa

Luova Eurooppa on viidennen sukupolven EU:n rahoitusohjelma, jolla tuetaan kulttuuria ja luovaa alaa. Se käynnistettiin 1. tammikuuta, ja sen budjetti on lähes 1,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Ohjelman budjetista ainakin 56 prosenttia suunnataan sen MEDIA-alaohjelmaan.

Vuodesta 1991 alkaen Media-ohjelmasta(Mesures pour encourager le développement de l´industrie audiovisuelle – audiovisuaalisen alan kehittämistoimenpiteet) on myönnetty 1,7 miljardia euroa elokuvahankkeiden kehittämiseen ja elokuvien levitykseen sekä koulutukseen ja innovointiin. Sen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen elokuva- ja audiovisuaalialan monimuotoisuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. MEDIA-rahastosta myönnetään elokuvantekijöiden lisäksi tukea yli 2 000 eurooppalaiselle elokuvateatterille, jos vähintään 50 prosenttia niissä esitettävistä elokuvista on eurooppalaisia.

Komissio hyväksyi tänään tiedonannon eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla. Tiedonanto täydentää ohjelmaa käynnistämällä poliittisen keskustelun komission, jäsenvaltioiden sidosryhmien, elokuvarahastojen, muiden alan päättäjien ja elokuva-alan ammattilaisten välillä. Tavoitteena on parantaa EU:ssa ja jäsenvaltioissa toteutettujen tukitoimien keskinäistä täydentävyyttä ja maksimoida niiden Euroopan elokuville ja yleisölle tarjoama lisäarvo.

Lisätietoja

Euroopan komissio Luova Eurooppa

EU:n tutkimus elokuvien yleisöpohjan laajentamisesta ja katselutottumuksista

Androulla Vassilioun verkkosivu

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32–2) 295 92 58); Twitter:@DennisAbbott

Dina Avraam (+32–2) 295 96 67)


Side Bar