Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. května 2014

Nová evropská filmová strategie by měla podpořit kulturní rozmanitost a konkurenceschopnost v digitální éře

Takřka dvě třetiny filmů uváděných v kinech v EU pocházejí z Evropy, avšak prodá se na ně pouze třetina celkového počtu vstupenek. Zatímco se počet filmů vyrobených v Evropě zvýšil z přibližně 1100 v roce 2008 na 1300 v roce 2012, je většina evropských filmů promítána pouze v zemi, ve které byly vyrobeny, a jen zřídka jsou distribuovány do zahraničí. Nová strategie EU pro „evropský film v digitální éře“ se snaží tento problém řešit, a proto zdůrazňuje potřebu využít v co největší míře nové distribuční metody s cílem posílit kulturní rozmanitost a konkurenceschopnost.

„Nejdůležitější, a to nejen z hlediska hospodářského, ale také pokud jde o rozmanitost, je zlepšit mezinárodní distribuci evropských filmů," uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mládež a mnohojazyčnost. „Zároveň jde o jeden z cílů našeho dílčího programu Kreativní Evropa MEDIA a oblast, v níž přinášíme skutečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni. Je však zjevné, že zvýšení počtu diváků, kteří sledují filmy vyrobené v Evropě, a zlepšení přeshraniční spolupráce si vyžádá větší úsilí. Těším se, že budu moci o této nové strategii v nadcházejících dnech vůbec poprvé promluvit se zástupci filmového průmyslu na filmovém festivalu v Cannes.“

Strategický dokument Komise přináší návrh, aby se veřejné financování více soustředilo na rozšíření publika evropských filmů a na podporu vývoje, propagace a mezinárodní distribuce. V současnosti se takřka 70 % veřejných prostředků využívá na výrobu filmů spíše než na rozšíření publika. Dokument dále doporučuje větší flexibilitu, pokud jde o to, jak a kdy jsou filmy promítány, jelikož stále stoupá popularita videa na vyžádání a stahování filmů.

Strategie podpoří novou formu dialogu – takzvané Evropské filmové fórum – vybízející k výměně nápadů, jak zvýšit vzájemnou doplňkovost vnitrostátních, regionálních a evropských politik v oblasti audiovizuální tvorby a jak reagovat na výzvy, jako je digitalizace a obtíže řady filmových společností při jejich úsilí získat financování.

Počínaje dnešní konferencí na filmovém festivalu v Cannes se budou fóra účastnit odborníci Evropské komise, členských států, národních a regionálních filmových fondů a další zástupci tohoto odvětví. Semináře, sběr údajů a mezinárodní výměna v rámci fóra budou podporovány prostřednictvím programu Kreativní Evropa.

Základní údaje

  • Evropské filmové fondy každoročně podpoří evropské odvětví audiovizuální tvorby částkou 2,1 miliardy eur (zdroj: Evropská audiovizuální observatoř, Veřejné financování filmových a audiovizuálních děl v Evropě). Tato částka zahrnuje přibližně 110 milionů eur ročně z podprogramu Kreativní Evropa MEDIA.

  • V roce 2012 bylo v EU vyrobeno přibližně 1 300 filmů, zatímco ve Spojených státech to bylo něco přes 800.

  • Pouze 8 % evropských filmů se promítne v kinech mimo EU.

  • V roce 2012 bylo 60 % filmů uváděných v kinech v EU evropské provenience, avšak pouze třetina vstupenek byla prodána na evropské filmy. Americká produkce pro srovnání představovala 20 % uváděných filmů a na počtu prodaných vstupenek se podílela 65 %.

  • Na distribuci se obvykle utratí méně než 10 % rozpočtu filmu.

  • Nejrozšířenější platformou pro sledování filmů zůstává televize. V roce 2011 bylo více než 40 % ze 122 000 celovečerních filmů vysílaných v televizi v EU evropské provenience (8 % tvořila národní produkce, 15 % bylo vyrobeno v jiných evropských zemích a takřka 20 % představovaly filmy, které vznikly v částečně či výlučně evropské koprodukci).

  • V roce 2012 zaznamenal trh s videem na vyžádání v Německu nárůst o 60 % a ve Francii o 15 %.

  • Průměrný rozpočet na výrobu filmu v EU osciluje mezi takřka 11 miliony eur ve Spojeném království či 5 miliony eur v Německu a ve Francii a 300 000 eur v Maďarsku a Estonsku. Průměrný rozpočet filmu vyrobeného ve Spojených státech je 15 milionů amerických dolarů (11 milionů eur).

Souvislosti

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa představuje pátou generaci programů EU podporujících financování kulturních a kreativních odvětví. Program byl zahájen 1. ledna s rozpočtem takřka 1,5 miliardy eur na období 2014–2020. Alespoň 56 % jeho rozpočtu bude určeno pro podprogram MEDIA.

Od roku 1991 bylo prostřednictvím podprogramu MEDIA (zkratka francouzského „Mesures pour encourager le développement de l´industrie audiovisuelle“ – Opatření na podporu audiovizuálního průmyslu) investováno do vývoje filmů, jejich distribuce a do vzdělávání a inovací v této oblasti 1,7 miliardy EUR za účelem posílení rozmanitosti a mezinárodní konkurenceschopnosti evropského filmového a audiovizuálního průmyslu. Vedle podpory pro filmaře poskytne podprogram MEDIA pomoc také více než 2 000 evropských kin, která mají v repertoáru alespoň 50 % evropských filmů.

Komise dnes přijala sdělení nazvané „Evropský film v digitální éře“. Toto sdělení doplní program o politickou diskusi mezi Komisí a zainteresovanými stranami v členských státech, filmovými fondy a jinými tvůrci politik a odborníky z oblasti filmu. Cílem je zvýšit komplementaritu mezi podpůrnými činnostmi prováděnými na úrovni EU a na národní úrovni a maximalizovat jejich celkovou přidanou hodnotu pro evropský film a evropské publikum.

Další informace

Sdělení nazvané „Evropský film v digitální éře“

Evropská komise: Kreativní Evropa

Studie EU týkající se vzdělávání a návyků filmových diváků

Internetové stránky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar