Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. januarja 2014

Okolje: Evropska komisija predlaga minimalna načela za plin iz skrilavca

Danes je Evropska komisija sprejela priporočilo s ciljem zagotavljanja ustrezne zaščite okolja in podnebja pri obsežnem hidravličnem lomljenju, torej tehniki, ki se uporablja pri pridobivanju plina iz skrilavca. Priporočilo bi moralo biti v pomoč vsem državam članicam, ki želijo uporabljati to tehniko, in sicer pri obravnavi zdravstvenih in okoljskih tveganj ter izboljšanju preglednosti za državljane. Prav tako ustvarja temelje za enake konkurenčne pogoje v industriji in vzpostavlja jasnejši okvir za investitorje.

Priporočilo spremlja sporočilo, ki obravnava priložnosti in izzive, ki jih prinaša hidravlično lomljenje pri pridobivanju ogljikovodikov. Oba dokumenta sta del širše pobude Komisije, ki želi oblikovati integriran podnebni in energetski okvir za obdobje do leta 2030.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Plin iz skrilavca v nekaterih delih Evrope prinaša upe, vendar hkrati povzroča zaskrbljenost javnosti. Komisija se odziva na pozive za ukrepanje z minimalnimi načeli, ki naj bi jim države članice sledile, da se soočijo z okoljskimi in zdravstvenimi izzivi, hkrati pa ta načela izvajalcem in investitorjem zagotavljajo potrebno predvidljivost.“

S tem ko temelji na obstoječi zakonodaji EU in jo po potrebi dopolnjuje, priporočilo poziva države članice, da zlasti:

vnaprej načrtujejo razvoj in ocenijo možne skupne učinke, preden izdajo dovoljenja;

previdno ocenijo vplive na okolje in tveganja;

zagotovijo nepoškodovanost vrtine na podlagi najboljših standardov iz prakse;

pred začetkom del preverijo kakovost lokalnih voda, zraka in tal, da se spremljajo morebitne spremembe in odpravijo nastala tveganja;

z zajemanjem plinov nadzorujejo emisije v zrak, vključno z emisijami toplogrednih plinov;

obveščajo javnost o uporabljenih kemikalijah v posameznih vrtinah;

zagotovijo, da izvajalci med celotnim projektom sledijo najboljšim praksam.

Komisija bo še naprej spodbujala izmenjavo informacij o okoljskih vidikih projektov pridobivanja plina iz skrilavca z državami članicami, industrijo in civilno družbo.

Nadaljnji koraki

Države članice EU so pozvane, da v roku šestih mesecev uveljavijo načela in od decembra 2014 vsako leto obveščajo Komisijo o uvedenih ukrepih. Komisija bo spremljala uporabo priporočila z javno dostopno preglednico dosežkov, ki bo omogočala primerjavo položaja v različnih državah članicah. Uspešnost tega pristopa bo Komisija pregledala čez 18 mesecev.

Ozadje

Konvencionalni zemeljski plin je ujet v podzemnih rezervoarjih. Plin iz skrilavca je drugačen – sicer je prav tako zemeljski plin, vendar je ujet v skalah, ki jih je potrebno razlomiti, da se ujeti plin sprosti. V EU se je do danes nabralo malo izkušenj na področju obsežnega in visokointenzivnega hidravličnega lomljenja. Ta praksa zajema vbrizgavanje velikih količin vode, peska in kemikalij v vrtine, da se skale razlomijo in olajša črpanje plina. Do sedaj so izkušnje v Evropi temeljile predvsem na hidravličnem lomljenju z uporabo majhnih količin v nekaterih konvencionalnih in tesnih plinskih rezervoarjih, zlasti v navpičnih vrtinah, kar pa predstavlja samo majhen delež pretekle naftne in plinske proizvodnje v EU. Opirajoč se na izkušnje iz Severne Amerike, kjer je obsežno hidravlično lomljenje v široki uporabi, izvajalci sedaj dodatno preskušajo to prakso v EU.

Okoljske vplive in tveganja je treba ustrezno obravnavati. S tem ko se vrtajo nove vrtine na širšem območju, zato da se pridobi enaka količina plina kot v konvencionalnih vrtinah, je treba skupne vplive ustrezno oceniti in ublažiti.

Večina zakonodaje EU je nastala pred uporabo obsežnega hidravličnega lomljenja. Iz tega razloga nekateri okoljski vidiki v veljavni okoljski zakonodaji EU niso ustrezno obravnavani. To je povzročilo zaskrbljenost javnosti in pozive EU za ukrepanje.

Za več informacij glej:

Sporočilo in priporočilo sta na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_sl.htm.

Podrobnosti o podnebni in energetski politiki:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_sl.htm.

Glej tudi:

Zvočno in slikovno gradivo, vključno z video novico o plinu iz skrilavca in obsežnim B-rollom, je mogoče prenesti s tvlink.org.

MEMO/14/42

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar