Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 22. siječnja 2014.

Okoliš: Europska komisija preporučuje minimalna načela u pogledu plina iz škriljevca

Europska komisija danas je donijela Preporuku kojom se želi osigurati primjereno očuvanje okoliša i klime kada je riječ o „frakturiranju” – postupku hidrauličkog lomljenja s pomoću velikog volumena fluida koji se osobito upotrebljava pri dobivanju plina iz škriljevca. Preporuka bi trebala pomoći svim državama članicama koje žele upotrebljavati navedenu tehniku, ovladati rizicima za zdravlje i okoliš te povećati transparentnost prema građanima. Osim toga, u Preporuci je postavljen temelj za ravnopravne uvjete u industriji i uspostavljen jasniji okvir za ulagatelje.

Preporuka je popraćena Komunikacijom u kojoj se razmatraju mogućnosti i izazovi primjene „frakturiranja” za dobivanje ugljikovodika. Oba dokumenta dio su šire inicijative Komisije za uvođenje integriranog okvira klimatske i energetske politike za razdoblje do 2030.

Povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „Plin iz škriljevca daje nadu nekim dijelovima Europe, ali istovremeno uzrokuje zabrinutost javnosti. Komisija odgovara na poziv na djelovanje donošenjem minimalnih načela koja su države članice pozvane ispuniti kako bi se riješile dvojbe povezane s okolišem i zdravljem, a subjektima i ulagateljima pružila potrebna predvidljivost.”

Oslanjajući se na postojeće zakonodavstvo EU-a i dopunjujući ga prema potrebi, Preporuka je poziv državama članicama da osobito:

unaprijed planiraju razvoj i ocijene moguće kumulativne učinke prije izdavanja dozvola

pažljivo procijene rizike i učinke za okoliš

osiguraju integritet bušotine na temelju standarda najbolje prakse

prije početka aktivnosti provjere kvalitetu lokalnih voda, zraka i tla kako bi se mogle pratiti moguće promjene i riješili problemi koje stvaraju novi rizici

sakupljanjem emisija plinova nadziru emisije u zrak, uključujući emisije stakleničkih plinova

priopćavaju javnosti informacije o kemikalijama koje se upotrebljavaju u pojedinim bušotinama

osiguraju da subjekti tijekom izvođenja projekta primjenjuju najbolje prakse.

Komisija će i dalje olakšavati razmjenu informacija s državama članicama, industrijom i organizacijama civilnog društva o ekološkoj učinkovitosti projekata povezanih s plinom iz škriljevca.

Sljedeći koraci

Države članice pozivaju se da načela primijene u roku od šest mjeseci te da od prosinca 2014. nadalje svake godine obavijeste Komisiju o uvedenim mjerama. Komisija će pratiti primjenu Preporuke s pomoću pokazatelja stanja dostupnog javnosti kojim se uspoređuje situacija u različitim državama članicama. Komisija će u roku od 18 mjeseci provesti reviziju učinkovitosti tog pristupa.

Kontekst

Konvencionalni prirodni plin nalazi se u podzemnim ležištima. Plin iz škriljevca je drugačiji – riječ je također o prirodnom plinu, ali se on nalazi unutar stijena koje je potrebno lomiti („lomljenje”, „frakturiranje”) kako bi došlo do njegova otpuštanja. U EU-u je do danas malo iskustva u području opsežnog i visokointenzivnog hidrauličkog lomljenja s pomoću velikog volumena fluida. Taj postupak uključuje utiskivanje velikog volumena vode, pijeska i kemikalija u bušotine kako bi se stijene razlomile, a vađenje plina olakšalo. Dosadašnje iskustvo u Europi temeljilo se uglavnom na hidrauličkom lomljenju s pomoću malog volumena fluida u pojedinim konvencionalnim i gustim plinskim ležištima, uglavnom u vertikalnim bušotinama, što čini mali dio dosadašnjih naftnih i plinskih aktivnosti u EU-u. Oslanjajući se na iskustvo iz Sjeverne Amerike gdje je postupak hidrauličkog lomljenja s pomoću velikog volumena fluida u širokoj primjeni, subjekti u EU-u trenutačno dodatno ispituju taj postupak.

Rizicima i učincima za okoliš treba primjereno upravljati. Budući da je na širem području potrebno izbušiti više bušotina kako bi se dobila ista količina plina kao u konvencionalnim bušotinama, kumulativne učinke potrebno je primjereno procijeniti i ublažiti.

Većina zakonodavstva EU-a nastala je prije primjene postupka hidrauličkog lomljenja s pomoću velikog volumena fluida. Iz tog se razloga određenim ekološkim aspektima u postojećem zakonodavstvu EU-a ne pristupa na sveobuhvatan način. To je dovelo do zabrinutosti javnosti i poziva EU-u na djelovanje.

Dodatne informacije:

Komunikaciju i Preporuku možete pronaći na sljedećoj stranici:

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Više pojedinosti o klimatskoj i energetskoj politici:

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Vidi i:

Audiovizualne materijale, uključujući video novosti o plinu iz škriljevca i opsežan arhivski isječak koji se mogu preuzeti s tvlink.org

MEMO/14/42


Kontakti:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar