Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. maja 2014

Poročilo Komisije: države članice morajo zagotoviti večje spoštovanje pravic letalskih potnikov

Evropska komisija je danes objavila pregled obravnavanja pritožb v zvezi s pravicami potnikov in zagotavljanja njihovega spoštovanja v evropskem sektorju zračnega prometa v obdobju 2010–2012. Pregled kaže, da je število pritožb, naslovljenih na nacionalne organe za odškodnino in pomoč, po izrednih razmerah leta 2010 (vulkanski pepel, zimske motnje) spet upadlo. Poleg tega so bile sankcije uvedene le proti 1 % letalskih prevoznikov, saj se pritožbe zaradi nespoštovanja pravic večinoma rešijo brez tovrstnega posredovanja. Pritožb invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo glede težav v zračnem prometu je na splošno še vedno zelo malo in noben letalski prevoznik ni bil sankcioniran zaradi tovrstnih kršitev.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Ponosen sem na dosežke Evrope na področju pravic potnikov v zadnjih petih letih. Vendar imajo pravice svojo vrednost, le če se v celoti spoštujejo. Komisija se bo še naprej posvečala temu področju in skrbela, da se potniki dobro zavedajo svojih pravic in vedo, kako vložiti pritožbo, če je to potrebno. Glavni cilj trenutne revizije pravic letalskih potnikov je med drugim večje uveljavljanje in zagotavljanje spoštovanja teh pravic.“

Statistični podatki temeljijo na informacijah, ki so jih zagotovili nacionalni izvršilni organi 28 držav članic ter Islandije, Norveške in Švice. Glavne ugotovitve poročila:

nacionalni izvršilni organi so v skladu z uredbo, ki določa pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov (Uredba (ES) št. 261/2004), leta 2010 prejeli 91 726 pritožb, leta 2011 52 675 pritožb in leta 2012 56 478 pritožb.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

V obdobju poročanja nacionalni izvršilni organi niso bili naklonjeni sankcioniranju letalskih prevoznikov zaradi kršitev. Sankcije so bile uvedene le v malo več kot 1 % primerov. To kaže, da so sankcije še vedno zadnja možnost za odpravo kršitev pravic, potem ko so bila uporabljena vsa orodja za njihovo spoštovanje.

Vendar se sankcije nacionalnih izvršilnih organov proti letalskim družbam, ki kršijo pravice, izvajajo in uporabljajo učinkoviteje. To pomeni, da kljub majhnemu številu postajajo več kot samo pisna opozorila.

Nacionalni izvršilni organi so v skladu z uredbo o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (Uredba (ES) št. 1107/2006) leta 2010 prejeli 128 pritožb, leta 2011 pa 111 pritožb. Število se je v letu 2012 povečalo na 275 pritožb, vendar iz preprostega statističnega razloga, saj so s tem letom prvič vključeni tudi podatki Združenega kraljestva. Tako to povečanje ne odraža trenda rasti. Noben letalski prevoznik ni bil sankcioniran.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Poročilo lahko preberete na tej povezavi.

Ozadje

Podatki zajemajo obe uredbi o pravicah letalskih potnikov: Uredbo (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbo (ES) št. 1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu.

Komisija se je zavezala, da bo državljanom zagotovila učinkovito uveljavljanje pravic v zračnem prevozu. Obenem si prizadeva za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev med letalskimi prevozniki po vsej EU, med drugim s spodbujanjem objave sankcij, ki jih naložijo organi držav članic. Statistični dokument je odziv na različne pozive (med drugim Evropskega parlamenta, držav članic, industrije zračnega prometa) k zagotavljanju zanesljivih podatkov o tem, kako države članice izvajajo svoje naloge v zvezi z obravnavanjem pritožb in zagotavljanjem spoštovanja pravic.

Nadaljnji koraki

Komisija je 13. marca 2013 predlagala sveženj ukrepov, na podlagi katerega bodo letalski potniki dobili nove in boljše pravice do informacij, oskrbe in preusmeritev, če bodo obtičali na letališču. Obenem bodo uvedeni boljši pritožbeni postopki in izvršilni ukrepi.

O predlogu trenutno potekajo razprave z Evropskim parlamentom in Svetom.

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju.

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar