Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 15. svibnja 2014.

Države članice trebaju dodatno ojačati zaštitu prava putnika u zračnom prometu, kaže se u izvješću Komisije

Europska komisija danas je objavila pregled postupanja s pritužbama koje se odnose na prava putnika i zaštite njihovih prava u sektoru europskog zračnog prometa za razdoblje 2010. – 2012. Iz pregleda je razvidno da se broj zahtjeva za odštetu i pomoć koji su upućeni nacionalnim tijelima smanjio na prethodne razine nakon izrazitog porasta u 2010. (kriza zbog oblaka vulkanskog pepela, teškoće uzrokovane snijegom). Osim toga, kazne su zračnim prijevoznicima dosuđene u samo 1 % slučajeva jer je većina slučajeva riješena bez potrebe za korištenjem takvih mjera. Broj pritužbi osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti koje se odnose na probleme u zračnom prijevozu i dalje je općenito nizak i zračnim prijevoznicima u takvim slučajevima nisu izrečene nikakve kazne.

Siim Kallas, potpredsjednik Komisije odgovoran za promet, izjavio je: „Ponosan sam na europska postignuća u području prava putnika koja su ostvarena u proteklih pet godina. Ali prava postoje samo kada se učinkovito štite. Komisija će i dalje paziti da putnici budu u potpunosti svjesni svojih prava i obaviješteni o tome na koji način mogu podnijeti pritužbu ako je potrebno. Jedan od glavnih ciljeva tekuće revizije prava putnika u zračnom prometu je i jačanje primjene te zaštite tih prava.”

Statistički podaci temelje se na podacima koje su dostavila nacionalna provedbena tijela 28 država članica, Islanda, Norveške i Švicarske. Glavni rezultati izvješća su:

Broj pritužbi koje su zaprimila nacionalna provedbena tijela u skladu s Uredbom kojom se utvrđuju pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja (Uredba (EZ) 261/2004) iznosio je 91 726 u 2010., 52 675 u 2011. i 56 478 u 2012.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

U razdoblju izvješćivanja nacionalna provedbena tijela nisu bila sklona kažnjavanju zračnih prijevoznika koji su izvršili povredu. Kazne su izrečene u tek nešto više od 1 % slučajeva. To pokazuje da je kažnjavanje i dalje mjera koja se primjenjuje tek nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti osiguravanja poštovanja propisa.

Ipak, kaznene mjere koje su nacionalna provedbena tijela izrekla zračnim prijevoznicima koji su izvršili povredu poštuju se i primjenjuju. To znači da kazne, unatoč maloj učestalosti, postaju više od praznih upozorenja.

Broj pritužbi koje su nacionalna provedbena tijela zaprimila u skladu s Uredbom kojom se utvrđuju prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (Uredba (EZ) 1107/2006) iznosio je 128 u 2010. i 111 u 2011. U 2012. taj je broj porastao na 275, ali riječ je o statističkom otklonu – zato što su za tu godinu uključeni i podaci za UK – koji ne odražava stvarni trend. Protiv zračnih prijevoznika nisu izrečene nikakve kazne.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Izvješće se može pročitati ovdje

Popratne informacije

Podaci obuhvaćaju obje uredbe o pravima putnika u zračnom prometu: Uredba (EZ) 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku i Uredba (EZ) 1107/2006 o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu.

Komisija se obvezuje građanima osigurati djelotvorno ostvarivanje prava u zračnom prijevozu. Istodobno je posvećena promicanju ravnopravnih uvjeta poslovanja za zračne prijevoznike širom EU-a, među ostalim poticanjem objave kazni koje su izrekla tijela država članica. Statistički dokument predstavlja odgovor na zamolbe raznih strana (među ostalim Europskog parlamenta, država članica, industrije) za dostavu pouzdanih podataka o načinima na koje države članice ispunjavaju svoje dužnosti u pogledu rješavanja pritužbi i zaštite prava

Sljedeći koraci

Dana 13. ožujka 2013. Komisija je predložila paket mjera za osiguranje novih i većih prava putnika u zračnom prijevozu na informacije, pomoć i preusmjeravanje u slučajevima kada zapnu u zračnoj luci te poboljšanih postupaka podnošenja pritužbi i mjera zaštite.

O tom se prijedlogu trenutačno raspravlja u Europskom parlamentu i Vijeću.

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar