Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. maj 2014

Kommissionsrapport: EU-landene skal styrke håndhævelsen af flypassagerers rettigheder

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en evaluering af håndteringen og håndhævelsen af passagerrettighedsklager i den europæiske luftfartssektor mellem 2010 og 2012. Evalueringen viser, at klager til de nationale myndigheder med anmodning om kompensation og bistand er faldet, siden det ekstraordinære 2010 (hvor der var krise pga. askeskyen og kraftige snefald). Endvidere er luftfartsselskaberne kun blevet sanktioneret i 1 % af tilfældene, eftersom de fleste klager håndteres uden behov for at gribe til andre tiltag for at sikre håndhævelsen af reglerne. Antallet af klager fra handicappede og bevægelseshæmmede personer over problemer i luftfartssektoren er generelt forblevet meget lavt, og ingen luftfartsselskaber er blevet pålagt sanktioner i disse sager.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for transport, udtaler: "Jeg er stolt af Europas resultater inden for passagerrettigheder i de seneste fem år. Men rettigheder er kun noget værd, hvis de bliver håndhævet effektivt. Kommissionen vil fortsat være opmærksom på at sikre, at rejsende er fuldt ud klar over, hvilke rettigheder de har, og hvordan de skal klage, hvis det bliver nødvendigt. Hovedmålet med den vedvarende evaluering af passagerrettigheder er at styrke anvendelsen og håndhævelsen af rettighederne".

Statistikkerne er baseret på oplysninger fra de nationale håndhævende myndigheder i de 28 EU-lande, samt Island, Norge og Schweiz. Rapportens hovedkonklusioner:

Antallet af klager, som de nationale håndhævende myndigheder har modtaget efter forordning om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser (forordning (EF) 261/2004), var 91 726 i 2010, 52 675 i 2011 og 56 478 i 2012.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

I evalueringsperioden var myndighederne tilbageholdende med at sanktionere de luftfartsselskaber, der overtrådte reglerne. Der blev kun pålagt sanktioner i lidt over 1 % af sagerne. Det beviser, at sanktioner stadig er sidste udvej, efter alle andre mulige løsninger til at sikre overholdelse af reglerne har slået fejl.

Ikke desto mindre overholdes og gennemføres de sanktioner, som de nationale håndhævende myndigheder pålægger luftfartsselskaberne, bedre. Det betyder, at på trods af at antallet af sanktioner er lavt, er de mere end blot en formel advarsel.

Antallet af klager, som myndighederne har modtaget under henvisning til forordningen om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly (forordning (EF) 1107/2006), var 128 i 2010 og 111 i 2011. Tallet steg til 275 i 2012, men stigningen er rent statistisk – idet tal fra Det Forenede Kongerige blev inkluderet i statistikken det år – og det afspejler således ikke en underliggende tendens. Ingen luftfartsselskaber blev pålagt sanktioner.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Du kan læse rapporten her

Baggrundsoplysninger

Oplysningerne omfatter begge forordninger om passagerrettigheder: Forordning (EF) 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.

Kommissionen er fast besluttet på at sikre, at borgerne kan udøve deres rettigheder effektivt, når de rejser med fly. Samtidig engagerer den sig i at fremme lige muligheder blandt luftfartsselskaber på tværs af EU, bl.a. ved at opfordre til, at sanktioner, der pålægges af medlemsstaternes myndigheder, offentliggøres. De statistiske dokumenter er en reaktion på opfordringer fra forskellige steder (bl.a. Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og luftfartsindustrien) til at finde frem til troværdige oplysninger om, hvordan EU-landene løser deres opgaver i forbindelse med klagehåndtering og håndhævelse af reglerne.

Næste skridt

Den 13. marts 2013 foreslog Kommissionen en pakke med tiltag, som skal sikre, at flypassagerer får nye og bedre rettigheder i forbindelse med information, forplejning og indkvartering samt omlægning af rejsen, når de strander i lufthavnen. Samtidig skal de have adgang til bedre klageprocedurer og håndhævelsesforanstaltninger.

Forslaget drøftes i øjeblikket med Europa-Parlamentet og Rådet.

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Pressehenvendelser:

Helen Kearns (+32 229 87638)

Dale Kidd (+32 229 57461)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar