Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 13 maja 2014 r.

60 mln euro inwestycji z Funduszu Rozwoju Regionalnego w celu ukończenia połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i rynku energii w Europie

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj inwestycję w wysokości 60 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w celu zakończenia budowy sieci energetycznej pomiędzy Polską i Litwą. Projekt ten skoncentruje się na budowie elektroenergetycznych linii przesyłowych między miastem Ełk a granicą polsko-litewską w polskich województwach: podlaskim i warmińsko-mazurskim. Jest to piąty z kolei duży projekt w ramach projektu „Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa”, który ma na celu zapewnienie przesyłu energii elektrycznej z Polski na Litwę. Będzie on również stanowił uzupełnienie europejskiego rynku energii poprzez integrację rynków energii elektrycznej w Polsce i trzech krajach bałtyckich (Litwie, Łotwie i Estonii) oraz poprawę dostaw energii elektrycznej zarówno dla przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych. Mógłby także pomóc w zmniejszeniu uzależnienia Polski i państw bałtyckich od importu energii elektrycznej z zewnątrz.

Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który podpisał dziś tę decyzję, powiedział: Kwestia bezpieczeństwa energetycznego i dostaw energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej, i wiemy, w jaki sposób jest to odczuwane w szczególności w takich krajach jak Polska i państwa bałtyckie w ostatnim czasie.

Takie projekty zwrócone są na kwestię uzależnienia importu energii elektrycznej z zewnątrz i są one niezbędne do realizacji jednolitego europejskiego rynku energii. Jest to projekt o wielkim strategicznym znaczeniu dla rozwoju połączenia między Polską i Litwą”.

Inwestycje w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach osi priorytetowej „bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii”. Unia Europejska, poprzez EFRR, sfinansuje 60 mln euro z całkowitej inwestycji w wysokości 193,7 mln euro. Zakłada się, że projekt ten zostanie zrealizowany do października 2015 r.

Kontekst

Niniejszy projekt jest częścią projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa”, a także elementem planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich, który ma na celu pełną integrację rynków energii elektrycznej trzech państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) z pozostałymi rynkami energii elektrycznej w Europie.

Obecna decyzja jest piątym dużym projektem w ramach projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa”. Pozostałymi głównymi projektami stanowiącymi część całej inwestycji były:

  • budowa linii Ostrołęka-Narew - projekt przyjęty przez Komisję Europejską we wrześniu 2012 r. z finansowaniem ze środków UE w wysokości 63 mln EUR.

  • budowa stacji Ołtarzew 400/220/110 kV - projekt przyjęty przez Komisję Europejską w październiku 2012 r. z finansowaniem ze środków UE w wysokości 29 mln EUR

  • linia energetyczna Miłosna-Siedlce Ujrzanów - projekt przyjęty w styczniu 2014 r. z finansowaniem ze środków UE w wysokości 32,7 mln EUR

  • linia energetyczna Ełk Bis-‎Łomża i budowa elektrowni w Ełku Bis i Łomży - projekt przyjęty w kwietniu 2014 r. z inwestycją UE wynoszącą 51,8 mln EUR

Decyzja o współfinansowaniu tego projektu obowiązuje w ramach okresu programowania 2007-2013. Polsce przyznano około 67 mld EUR w ramach finansowania polityki spójności w latach 2007–2013 oraz 77,3 mld EUR (w cenach bieżących) na lata 2014-2020.

Jest to „duży projekt”, którego łączna wartość inwestycji (w tym VAT) wynosi powyżej 50 mln EUR i w związku z tym przyjmowany jest w drodze specjalnej decyzji Komisji Europejskiej, natomiast projekty o niższej wartości są zatwierdzane na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Dodatkowe informacje:

„Duże projekty” finansowane przez UE

Osoba do kontaktu w sprawie projektu

mailto:henryk.majchrzak@pse-operator.plPolityka spójności EU w Polsce

Twitter:

@ EU_Regional

@ JHahnEU

Kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) – (tel. kom.: +32 460 766 565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) – (tel. kom.: +32 460 793 310)


Side Bar