Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. svibnja 2014.

Zaposlenost: Komisija pozdravlja činjenicu da je Vijeće donijelo Direktivu o provođenju upućivanja radnika

Europska komisija pozdravila je današnje konačno donošenje novih mjera za bolje provođenje propisa EU-a o upućivanju radnika u Vijeću ministara EU-a. Novom Direktivom o provođenju upućivanja radnika osigurat će se poštovanje prava upućenih radnika u praksi i ojačati pravni okvir za pružatelje usluga. Države članice moraju provesti novu Direktivu o provođenju u svojem nacionalnom zakonodavstvu u roku od dvije godine i dvadeset dana nakon njezine objave u Službenom listu EU-a.

„Donošenjem Direktive za provođenje propisa EU-a o upućenim radnicima uoči europskih izbora jasno poručujemo da Europa ne prihvaća prijevaru ili zlouporabu na račun upućenih radnika, kao ni druge oblike 'socijalnog dampinga',” izjavio je europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor. „Pozivam države članice da što je prije moguće provedu te propise i ujedno pozdravljam korake koji su poduzeti prema donošenju tih mjera kao što je najavljeno u Francuskoj.

Direktivom o upućivanju radnika (96/71/EZ) iz 1996. uvedene su mjere za zaštitu prava upućenih radnika i sprečavanje 'socijalnog dampinga' koje danas predstavljaju osnovu obvezujućih propisa o uvjetima zapošljavanja primjenjivih na radnike koji su upućeni na rad u drugu državu članicu. Novom Direktivom o provođenju omogućit će se bolja primjena tih propisa u praksi, posebno u pojedinim sektorima kao što su gradnja i cestovni prijevoz, u kojima se primjerice fiktivna trgovačka društva (društva bez stvarne gospodarske aktivnosti u 'domovini') koriste lažnim 'upućivanjem' kako bi zaobišla nacionalne propise o socijalnoj sigurnosti i radnim uvjetima. Njome će se također poboljšati zaštita prava upućenih radnika sprečavanjem prijevara, osobito u lancima podizvođača u kojima se prava upućenih radnika ponekad ne poštuju.

Direktivom o provođenju osobito se:

jača svijest radnika i trgovačkih društava o njihovim pravima i obvezama u pogledu uvjeta zaposlenja

poboljšava suradnja među nacionalnim tijelima nadležnima za upućivanje (obveza odgovaranja na zahtjeve za pomoć nadležnih tijela drugih država članica – rok od 2 radna dana za odgovor na hitne zahtjeve za informacije i 25 radnih dana za zahtjeve koji nisu hitni)

pojašnjava definicija upućivanja kako bi se povećala pravna sigurnost upućenih radnika i pružatelja usluga i istovremeno suzbijala praksa fiktivnih društava koja se koriste upućivanjem kako bi zaobišla zakon

određuje nadležnost država članica u pogledu provjere poštovanja pravila utvrđenih u Direktivi iz 1996. (države članice imenuju posebna izvršna tijela koja provjeravaju poštovanje pravila; obveza država članica u kojima pružatelji usluga imaju poslovni nastan da poduzmu potrebne nadzorne i izvršne mjere)

zahtijeva od trgovačkih društava koja upućuju radnike da:

imenuju osobu za kontakt s izvršnim tijelima

prijavljuju identitet i broj radnika koji se upućuju, datum početka i prestanka upućivanja, adresu radnog mjesta te vrste usluga

osiguraju raspoloživost temeljnih dokumenata, kao što su ugovori o radu, platne liste i kartice radnog vremena upućenih radnika

poboljšava ostvarivanje prava i rješavanje pritužbi jer bi države članice domaćini i matične države članice bile dužne osigurati da upućeni radnici, uz potporu sindikata i drugih zainteresiranih trećih osoba, mogu u slučaju nepoštovanja svojih prava podnijeti pritužbe i pokrenuti sudski i/ili upravni postupak protiv poslodavaca

osigurava da se administrativne kazne i globe koje su pružateljima usluga izrekla jedna država članica zbog nepoštovanja zahtjeva Direktive iz 1996. mogu provesti i naplatiti u drugoj državi članici. Sankcije zbog nepoštovanja Direktive moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Pozadina

Pravo trgovačkih društava da svoje usluge nude u drugoj državi članici EU-a te da u tu svrhu privremeno upućuju radnike temelji se na članku 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Postojećom Direktivom o upućivanju radnika (Direktiva 96/71/EZ) uvele su se mjere za zaštitu socijalnih prava upućenih radnika i sprečavanje socijalnog dampinga jer se od država članica zahtijeva da osiguraju da se na upućene radnike primjenjuju zakoni, propisi ili administrativne odredbe države domaćina koje se odnose na:

maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora

minimalne plaćene godišnje odmore

minimalne plaće, uključujući one uvećane za prekovremeni rad

uvjete ustupanja radnika, posebno od strane poduzeća za privremeno zapošljavanje

zdravstvene uvjete, sigurnost i higijenu na radu

zaštitne mjere u odnosu na uvjete zaposlenja trudnica ili žena koje su nedavno rodile, djece i mladih

jednako postupanje prema muškarcima i ženama i ostale odredbe u pogledu diskriminacije.

Za više informacija

Vidi također MEMO/14/344

Vijest na internetskoj stranici Glavne uprave za zapošljavanje

Web-mjesto Lászla Andora

Pratite Lászla Andora na Twitteru

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar