Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 8. mai 2014

Euroopa liiklusohutuse päev 2014: EL vajab ohutumaid ja arukamaid teid

Euroopa päeval 9. mail 2014 korraldavad Euroopa Komisjon ja ELi eesistujariik Kreeka ühiselt 6. Euroopa liiklusohutuse päeva Ateenas. Eksperdid, poliitikakujundajad ning tööstusharude ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad arutavad, kuidas muuta ELi teed ohutumaks ja arukamaks.

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Muu maailmaga võrreldes on Euroopa Liidus liiklusohutuse olukord hea. Kuid nii kaua, kuni meie teedel juhtub surmaga lõppevaid õnnetusi, ei ole rahuloluks põhjust. 2013. aastal hukkus meie teedel 26 000 inimest, mis on mõtlemapanev arv. Viimase paari aasta jooksul oleme pööranud palju tähelepanu liiklejate rollile. Sel aastal on aeg vaadelda teid ja taristut. ELi teid saab mitmel viisil ohutumaks ja arukamaks muuta.”

Jõupingutusi Euroopa taristu ohutuse suurendamiseks on siiani tehtud peamiselt kiirteedel. Sellest on olnud kasu. Vaatamata suurele liiklusmahule ja kiirusele, juhtub praegu ELis kiirteedel vaid 7% kõigist surmaga lõppevatest liiklusõnnetustest.

Euroopa liiklusohutuse päeval arutatakse, kuidas laiendada ohutumate kiirteedega seotud kasu ka linnadevahelisele teedevõrgustikule, kus praegu toimub enamik surmaga lõppevatest õnnetustest. Konverentsil räägitakse ka sellest, kuidas saaks võtta kasutusele intelligentsemaid ja ohutumaid transpordisüsteeme, nagu reaalajaline hoiatus ohtlike teeolude kohta (IP/13/430) ja eCall-teenus (IP/14/438).

ELi kiirteid on õnnestunud muuta ohutumaks, võttes kasutusele teatavad põhilised ohutuspõhimõtted üleeuroopalise autotranspordivõrgu teede haldamisel:1 teede ohutuse kontrollimine, kõige ohtlikumate teelõikude kaardistamine ja liiklusohutusele avalduva mõju hindamine enne uute teede ehitamist. Põhimõte on, et maksumaksja raha ei tohiks kulutada ohtlike teede ehitamisele.

Keskendumine ohutule maanteetaristule on samuti oluline osa „ohutust lähenemisviisist” , mida ELis laialdaselt kohaldatakse. Ohutu lähenemisviisi raames tunnistatakse, et isegi parimad liiklejad võivad eksida. Liikleja vastutab oma liikluskäitumise eest, kuid taristuettevõtja peab tagama teede ohutuse. Kui õnnetust ei ole võimalik vältida, peaks vähemalt teekeskkond olema kujundatud nii, et kahju oleks võimalikult väike.

Euroopa liiklusohutuse päev

Euroopa liiklusohutuse päev toob kokku eksperdid ja teadlased, poliitikakujundajad ning ohvrite organisatsioonide ja tööstusharu esindajad, et arutada, kuidas ühiselt parandada liiklusohutust. Ligikaudu 200 osalejat on registreerunud selle aasta konverentsile, mis toimub Ateenas Kreeka eesistumise ajal. Ürituse avavad Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, taristu-, transpordi- ja võrgustikeministeeriumi kantsler hr Nikolaos Stathopoulos ning riiklike ehitustööde ministeeriumi kantsler Stratos Simopoulos.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/roadsafety

Asepresident Siim Kallas Twitteris:

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11, e­post

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, 19. november 2008 , maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008L0096


Side Bar