Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 maj 2014

Fiskodling i EU – kommissionsledamot Maria Damanaki stöttar europeiska fiskodlare vid Seafood Expo Global 2014

Fiskodling är en sund verksamhet som kan hjälpa oss motverka utfiskning och skydda de vilda fiskbestånden. Detta budskap framförs idag av Maria Damanaki, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, vid evenemanget Seafood Expo Global i Bryssel.

Som ett led i kommissionens kampanj ˮden goda fiskenˮ till förmån för hållbara havsprodukter kommer hon också att betona den europeiska fiskodlingens, vattenbrukets, särskilda kvaliteter.

– I takt med att befolkningen ökar, växer också efterfrågan på fisk, säger hon. Om vi inte odlade fisk skulle vi helt enkelt inte ha tillräckliga mängder och de vilda fiskbeståndens överlevnad skulle äventyras. Färska och sunda fiskprodukter som lokalodlats inom EU lever upp till höga krav på konsumentsäkerhet och bra smak, säger Maria Damanaki.

I samband med översynen av den gemensamma fiskeripolitiken har EU åtagit sig att fortsätta stödja vattenbruket. En rad riktlinjer som nyligen utarbetats fastställer gemensamma prioriteringar och allmänna mål för fiskodlingen inom EU för att öka tillgången till utrymmen och vatten, behålla högt ställda miljö- och hälsokrav, minska byråkratin och öka konkurrenskraften. Detta arbete ska få ekonomiskt stöd via den nya Europeiska havs- och fiskerifonden, som även stödjer forskning om en hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket.

Maria Damanaki åtföljs av två kända kockar, den italienske kocken Gianfranco Vissani och den brittiske kocken Kevin MacGillivray. Senare under året kommer EU också att driva skolkampanjer i tio länder för att sprida kunskaper om vilka fördelar odlad fisk erbjuder.

Bakgrund

Fiskodling, som även kallas vattenbruk, innebär att man odlar fram sötvattens- och havsdjur samt växter. Vattenbruk är vanligt i Europa där man odlar många olika sorters fiskarter, skaldjur, kräftdjur och alger på många olika sätt, allt från traditionella metoder med rep, nätredskap och tankar till högteknologiska metoder med recirkulerande vattenbrukssystem.

Ungefär hälften av vattenbruket i Europeiska unionen producerar skaldjur, och de mest efterfrågade är musslor och ostron. Vanliga fiskar är marina arter som lax, havsaborre och guldbraxen eller sötvattensfisk som forell och karp. Stränga EU-krav på hygien och konsumentskydd gäller både för vildlevande och odlad fisk för att bara ge oss säkra och sunda produkter på tallriken.

Inom EU importerar vi 68 procent av alla havsprodukter som vi äter och vi odlar bara 10 % av det vi förbrukar. Genom att äta lokalt odlad fisk minskar vi beroendet av utlandsimporten och vi får tillgång till extra färska produkter. Över 80 000 människor är direkt sysselsatta inom det europeiska vattenbruket, och de väntas bli fler när en allt större andel av havsprodukterna kommer från europeiska fiskodlare.

Seafood Expo Global äger rum den 6–8 maj i Heyselområdet i Bryssel. Det är världens största mässa för havsprodukter och över 1 600 utställare från över 70 olika länder deltar. Europeiska kommissionen har ett eget stånd (i hall 7, stånd nr 1411) där allmänheten och journalister kan träffa experter och diskutera frågor som rör havsfrågor och fiske.

Mer information

Inseparable campaign – Farmed in the EU:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europadirekt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­mail


Side Bar