Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. mai 2014

Kasvatatud ELis — volinik Damanaki toetab Euroopa kalakasvatajaid mereannimessil Seafood Expo Global 2014

Kalakasvatus on tervislik ning aitab piirata ülepüüki ja kaitsta looduslikke kalavarusid. See on sõnum, mille Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki kavatseb edasi anda täna Brüsselis algaval ülemaailmsel mereandidele pühendatud messil.

Mereannimess on osa komisjoni kampaaniast „Lahutamatud”, mille eesmärk on edendada mereandide tarbimise jätkusuutlikkust. Volinik Damanaki kavatseb rõhutada Euroopa kalakasvatuse ehk vesiviljeluse iseärasusi: „Koos rahvastiku kasvuga suureneb ka meie vajadus kalatoodete järele. Kalakasvatuseta ei oleks meil lihtsalt piisavalt kala, mida süüa, ilma et see ohustaks looduslike kalavarude pikaajalist jätkusuutlikkust. ELis kasvatatud värske, kohalik ja tervislik kala vastab rangetele tarbijakaitsestandarditele ning maitseb hästi.”

EL on võtnud endale kohustuse jätkata ühise kalanduspoliitikareformi raames vesiviljelussektori toetamist. Hiljuti avaldatud suunistes on sätestatud Euroopa kalakasvatussektori ühised prioriteedid ja üldeesmärgid, mis aitavad parandada juurdepääsu maa- ja veealadele, säilitada rangeid tervise- ja keskkonnastandardeid, vähendada halduskoormust ning suurendada konkurentsivõimet. Nende eesmärkide saavutamiseks vajalikku rahalist toetust hakkab jagama vastloodud Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, lisaks sellele on kavas toetada Euroopa vesiviljeluse jätkusuutliku arenguga seotud teadusuuringuid.

Koos volinik Damanakiga osalevad üritusel ka tippkokka – Gianfranco Vissani Itaaliast ja Kevin MacGillivray Ühendkuningriigist. Aasta teises pooles on ELil kavas algatada kümne liikmesriigi koolides projekt, mis aitab veelgi suurendada teadlikkust sellest, miks tuleks eelistada tehistingimustes kasvatatud kala.

Taustteave

Kalakasvatus, mida tuntakse ka vesiviljeluse nime all, hõlmab mere- ja mageveeloomade ning -taimede kasvatamist. Vesiviljelusega tegeletakse kogu Euroopas paljude karbi-, kooriklooma- ja vetikaliikide tootmiseks. Selleks kasutatakse mitmesuguseid abivahendeid, alates traditsioonilistest köitest, võrkudest ja tsisternidest ning lõpetades selliste keerukate abivahenditega nagu vee taaskasutussüsteemid.

Umbes poole ELi vesiviljelustoodangust moodustavad karploomad, eelkõige rannakarbid ja austrid, kuid lisaks sellele kasvatatakse ka merekalu, näiteks lõhet, pagrust ja huntahvenat, ning mageveekalu, näiteks forelli ja karpkala. ELi ranged hügieeni- ja tarbijakaitse-eeskirjad, mis kehtivad võrdselt nii looduslike kui ka tehistingimustes kasvatatud kalavarude suhtes, aitavad tagada, et meie toidulauale jõuavad vaid ohutud ja tervislikud tooted.

Praegu impordib EL 68% mereandidest ning kohalikest kalakasvatustest pärinev toodang moodustab vaid 10% meie kogutarbimisest. Kohalike vesiviljelustoodete tarbimine aitab vähendada meie sõltuvust importkalast ning võimaldab juurdepääsu eriti värsketele toodetele. Juba praegu annab ELi vesiviljelussektor otseselt tööd rohkem kui 80 000 inimesele ja nende arv peaks tulevikus veelgi kasvama, kuna üha rohkem mereande, mida me tarbime, on pärit ELi kalakasvatajatelt.

Brüsseli messikeskuses Heyselis 6.–8. maini toimuv ülemaailmne mereannimess Seafood Expo Global on maailma suurim mereandide ostule ja müügile pühendatud üritus, kus osaleb üle 1 600 eksponendi rohkem kui 70 riigist. Euroopa Komisjonil on näitusel oma väljapanek (näitusehall nr 7, boks nr 1411), kus avalikkuse ja ajakirjanduse esindajatel on võimalik kohtuda ekspertidega ja arutada mitmesuguseid kalanduse ja merendusega seotud küsimusi.

Lisateave

Kampaania „Lahutamatud” – Kasvatatud ELis:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

Kontaktisikud:

Helene Banner (+32 2 295 24 07) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar