Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2014

Εκτροφής ΕΕ — Η Επίτροπος Δαμανάκη στηρίζει τους ευρωπαίους ιχθυοκαλλιεργητές στην έκθεση Seafood Expo Global 2014

Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι υγιής δραστηριότητα και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και στην προστασία των πληθυσμών άγριων ψαριών. Αυτό είναι το μήνυμα που θα απευθύνει σήμερα η Ευρωπαία Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, σε μια ειδικά οργανωμένη εκδήλωση στο πλαίσιο της Seafood Expo Global που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Στην εκδήλωση, που αποτελεί τμήμα της εκστρατείας της Επιτροπής «Αχώριστοι» για την προώθηση της αειφόρου παραγωγής προϊόντων της θάλασσας, η Επίτροπος Δαμανάκη θα υπογραμμίσει τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας ή υδατοκαλλιέργειας: «Όσο αυξάνεται ο ανθρώπινος πληθυσμός τόσο αυξάνεται η ζήτηση για ψάρια. Χωρίς την ιχθυοκαλλιέργεια απλώς δεν θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για κατανάλωση και θα διακυβεύεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποθεμάτων άγριων ψαριών. Τα νωπά, τοπικά και υγιή, ψάρια που εκτρέφονται στην ΕΕ πληρούν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και έχουν νόστιμη γεύση.»

Τμήμα της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής αποτελεί η δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Μια πρόσφατη σειρά κατευθυντήριων γραμμών παρουσιάζει τις κοινές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ευρωπαϊκού τομέα ιχθυοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και το νερό, τη διατήρηση υψηλών προτύπων για την υγεία και το περιβάλλον, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι διαθέσιμη μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η έρευνα που ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας.

Μαζί με την Επίτροπο Δαμανάκη στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δύο κορυφαίοι σεφ: ο Gianfranco Vissani από την Ιταλία και ο Kevin MacGillivray από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αργότερα στη διάρκεια του έτους, ένα σχολικό σχέδιο υποστηριζόμενο από την ΕΕ που πραγματοποιείται σε δέκα χώρες θα αυξήσει περισσότερο την ευαισθητοποίηση στο θέμα των ωφελειών από την κατανάλωση ψαριών εκτροφής.

Ιστορικό

Ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία επίσης αναφέρεται ως υδατοκαλλιέργεια, είναι η εκτροφή ζώων και η καλλιέργεια φυτών του γλυκού νερού και της θάλασσας. Ασκείται σε όλη την Ευρώπη και παράγει πολλά είδη ψαριών, οστρακόδερμων, μαλακοστράκων και φυκών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών μεθόδων καλλιέργειας συμπεριλαμβανόμενων των παραδοσιακών, όπως σκοινιά, δίχτυα και δεξαμενές, ή εξαιρετικά πολύπλοκων, όπως συστήματα ανακύκλωσης νερού.

Περίπου η μισή ευρωπαϊκή παραγωγή αποτελείται από οστρακόδερμα, μεταξύ των οποίων τα μύδια και τα στρείδια είναι τα δημοφιλέστερα, ενώ στα υπόλοιπα είδη ανήκουν τα θαλάσσια ψάρια, όπως ο σολομός, το λαβράκι και η τσιπούρα, και τα ψάρια του γλυκού νερού, όπως η πέστροφα και κυπρίνος. Αυστηροί ενωσιακοί κανόνες υγιεινής και προστασίας των καταναλωτών, οι οποίοι ισχύουν τόσο για τα άγρια ψάρια όσο και για τα ψάρια εκτροφής, εξασφαλίζουν ότι μόνον ασφαλή και υγιεινά προϊόντα καταλήγουν στο τραπέζι μας.

Στην ΕΕ, το 68 % της κατανάλωσής μας σε θαλάσσια προϊόντα εισάγεται, και μόνον το 10 % των ποσοτήτων που καταναλώνουμε προέρχεται από εκτροφή εντός της ΕΕ. Με την κατανάλωση τοπικά εκτρεφόμενων ψαριών μειώνουμε τις εισαγωγές μας από το εξωτερικό και έχουμε πρόσβαση σε εξαιρετικά φρέσκα προϊόντα. Περισσότερα από 80.000 άτομα απασχολούνται ήδη άμεσα στον κλάδο της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των θαλάσσιων προϊόντων που καταναλώνουμε προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες της ΕΕ.

Η Seafood Expo Global, που θα πραγματοποιηθεί στο Heysel, στις Βρυξέλλες, στις 6-8 Μαΐου, είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική έκθεση για τα προϊόντα της θάλασσας και συγκεντρώνει πάνω από 1.600 εκθέτες από περισσότερες από 70 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέτει το δικό της περίπτερο (Αίθουσα 7, περίπτερο 1411), στο οποίο μέλη του κοινού και του Τύπου θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με ειδικούς και να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκστρατεία «Αχώριστοι» – Εκτροφής ΕΕ:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar