Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 7. května 2014

Komisařka Damanakiová podpoří evropské chovatele ryb na světové výstavě Seafood 2014

Chov ryb je zdraví prospěšná činnost, která může pomoci řešit problém nadměrného rybolovu a chránit populace volně žijících ryb. To je hlavní téma, se kterým dnes vystoupí evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová na zvláštní akci světové výstavy Seafood konané v Bruselu.

Na této akci, která je součástí kampaně „Patříme k sobě“ pořádané Komisí na podporu udržitelného rybolovu, zdůrazní komisařka konkrétní přednosti chovu ryb neboli akvakultury: „Stejně jako roste počet obyvatel, roste i poptávka po rybách. Bez chovu by prostě nebylo dost ryb ke konzumaci a byla by ohrožena dlouhodobá udržitelnost populací volně žijících ryb. Čerstvé a zdravé ryby z místních chovů splňují vysoké standardy ochrany spotřebitele a báječně chutnají.“

EU se zavázala dále podporovat odvětví akvakultury v rámci reformy společné rybářské politiky. Nedávno byl vydán soubor pokynů, který obsahuje společné priority a obecné cíle pro toto odvětví. Patří k nim zlepšení přístupu k volnému prostoru a vodám, udržení vysokých zdravotních a environmentálních standardů, snížení administrativní zátěže a zvýšení konkurenceschopnosti. Finančně budou tyto cíle podpořeny z nového Evropského námořního a rybářského fondu. Financován bude i výzkum napomáhající udržitelnému rozvoji evropské akvakultury.

Komisařku Damanakiovou budou na akci doprovázet dva špičkoví šéfkuchaři – Gianfranco Vissani z Itálie a Kevin MacGillivray ze Spojeného království. Ještě v letošním roce rozběhne EU na školách v deseti zemích projekt, který bude zaměřen na zvyšování povědomí o přínosech konzumace chovných ryb.

Souvislosti

Chovem ryb, označovaným také jako akvakultura, se rozumí chov sladkovodních a mořských živočichů i rostlin. Po celé Evropě se chová mnoho druhů ryb, měkkýšů, korýšů i řas. Používají se různé způsoby jejich chovu. Vedle tradičních, například za použití provazů, sítí a nádrží, se setkáme i s velmi moderními, jako jsou recirkulační systémy.

Přibližně polovinu evropské produkce tvoří měkkýši, přičemž nejoblíbenější jsou mušle a ústřice. K dalším produktům patří mořské ryby, jako jsou lososi, mořčáci a růžichy, a ze sladkovodních ryb kapři a pstruzi. Přísné předpisy EU pro hygienu a ochranu spotřebitele, které se vztahují na volně žijící i chovné ryby, zajišťují, aby se na naše stoly dostávaly pouze bezpečné a zdravé produkty.

68 % všech ryb a mořských plodů konzumovaných v EU se sem dováží a pouze 10 % pochází z domácích chovů. Budeme-li konzumovat ryby z místních farem, můžeme snížit naši závislost na dovozu ze zahraničí a budeme mít přístup k obzvláště čerstvým produktům. V současné době je přímo v odvětví akvakultury zaměstnáno více než 80 000 lidí a jejich počet by se měl ještě zvýšit v důsledku stále vyšších dodávek ryb a mořských plodů od evropských chovatelů.

Světová výstava Seafood, která proběhne v bruselském Heyselu ve dnech 6. až 8. května, je největším světovým obchodním veletrhem s mořskými živočichy, na němž se sejde přes 1 600 vystavovatelů z více než 70 zemí. Evropská komise bude mít svůj vlastní stánek (hala 7, stánek č. 1411). Zde bude mít veřejnost i zástupci tisku příležitost diskutovat s odborníky o celé řadě otázek souvisejících s rybolovem a námořními záležitostmi.

Další informace

kampaň Patříme k sobě – Chov v EU:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

Kontaktní osoby:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Pro veřejnost: služba Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar