Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 май 2014 г.

Развъдени в ЕС — Комисар Даманаки подкрепя европейските производители на риба на изложението за морски храни (Seafood Expo Global) 2014 г.

Рибовъдството е здравословно и може да помогне за разрешаване на проблема с прекомерния улов и за опазване на свободно обитаващите рибни запаси. Това е посланието, което днес ще отправи европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки по време на специално организирано събитие в рамките на изложението за морски храни (Seafood Expo Global) в Брюксел.

Това събитие, като част от кампанията „Неразделни“ на Комисията, ще насърчи устойчивото производство на морски храни и комисар Даманаки ще подчертае специфичните качества на рибовъдните стопанства в ЕС или т.нар. аквакултури: „Успоредно с увеличаването на населението нараства и търсенето на риба. Без рибовъдните стопанства просто няма да има достатъчно риба за консумация, а устойчивостта на свободно обитаващите рибни запаси ще бъде изложена на риск в дългосрочна перспектива. Прясната, местна и здравословна риба, развъждана в ЕС, отговаря на високи стандарти в областта на защитата на потребителите и е вкусна.“

Като част от реформата на общата политика в областта на рибарството ЕС се ангажира да продължи да подпомага отрасъла на аквакултурите. В наскоро оповестените насоки се представят единните приоритети и общите цели за отрасъла на рибовъдните стопанства, които включват подобряване на достъпа до производствени площи и вода, поддържане на високи здравни и екологични стандарти, намаляване на административната тежест и увеличаване на конкурентоспособността. За постигането на тази цел ще бъде предоставена финансова подкрепа от новия Европейски фонд за морско дело и рибарство, като ще бъде финансирана и научноизследователската дейност в помощ на устойчивото развитие на аквакултурите в ЕС.

В събитието освен Комисар Даманаки ще участват и двама първокласни главни готвачи —  Джанфранко Висани от Италия и Кевин Макгиливрей от Обединеното кралство. По-късно тази година в училища в десет държави членки ще бъде осъществен проект, организиран от ЕС, който ще подобри допълнително осведомеността за ползите от консумацията на риба, развъдена в рибовъдните стопанства.

Контекст

Рибовъдството (аквакултурите) представлява отглеждане на сладководни и морски животни и растения. Практикувано в цяла Европа, то дава възможност да се произвеждат много видове риба, черупчести мекотели, ракообразни и водорасли, като се използват редица различни рибовъдни методи, включително традиционни методи, при които се използват въжета, мрежи и резервоари, както и изключително сложни методи, като например системите за повторна циркулация на водата.

Близо половината от рибната продукция на ЕС се състои от черупчести мекотели, сред които мидите и стридите са най-популярните продукти, заедно с други видове, включително морски риби, например сьомга, каракуда и лаврак, и речни риби като пъстърва и шаран. Строгите разпоредби на ЕС за хигиена и защита на потребителите, които се прилагат както за свободно обитаващата, така и за отглежданата в риболовните стопанства риба, гарантират, че до нашата трапеза достигат само безопасни и здравословни продукти.

Вносът на морски храни в ЕС възлиза на 68 % от потреблението, от което само 10 % представляват рибни продукти от местните рибовъдни стопанства. Консумирайки риба от местните рибовъдни стопанства, ние сме зависими в по-малка степен от вноса от чужбина и имаме достъп до изключително свежи продукти. Повече от 80 000 души вече са заети пряко в отрасъла на аквакултурите в ЕС и се очаква цифрата да продължи да нараства, тъй като в рибовъдните стопанства се произвеждат все повече морски храни.

Изложението за морски храни, което се провежда в Хейзъл, Брюксел от 6 до 8 май, е най-голямото търговско изложение за морска храна в света, на което присъстват над 1,600 изложители от над 70 страни. Европейската комисия ще бъде представена със собствен щанд (зала 7, щанд № 1411), на който представители на обществеността и на пресата ще имат възможност да се срещнат с експерти и да обсъдят широк кръг въпроси във връзка с рибарството и морското дело.

За повече информация:

Кампания „Неразделни“ — Развъдени в ЕС:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

За контакти:

Helen Banner (+32 2 295 24 07) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща електронна поща


Side Bar