Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2014

Ηλεκτρονικές δεξιότητες: η Επιτροπή ξεκινά νέα εκστρατεία· ελληνικός συνασπισμός για ψηφιακές θέσεις εργασίας και δεξιότητες

Η ζήτηση για εργαζομένους με ψηφιακές δεξιότητες αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς – και είναι πιθανόν να δημιουργήσει έλλειψη δεξιοτήτων που ενδέχεται να αφήσει έως και ένα εκατομμύριο κενές θέσεις στην Ευρώπη έως το 2020. Η Επιτροπή προσδιόρισε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών-ΤΠΕ ως έναν από τους τρεις κλάδους ανάπτυξης της απασχόλησης και, για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες, η Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα στην Αθήνα την εκστρατεία «e-Skills for Jobs» («Ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις εργασίας») από κοινού με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε σήμερα με τίτλο «e-Skills in Europe: measuring Progress and Moving Ahead» («Ηλεκτρονικές δεξιότητες στην Ευρώπη: μέτρηση προόδου και μελλοντική πορεία»), η τάση προς δεξιότητες ΤΠΕ υψηλότερου επιπέδου θα συνεχιστεί. Το κύριο σενάριο πρόβλεψης αναφέρει ότι, έως το 2020, ο αριθμός των θέσεων εργασίας στους τομείς διαχείρισης, αρχιτεκτονικής και ανάλυσης των ΤΠΕ αυξάνεται κατά 44 % σε σύγκριση με το 2011, ενώ οι συναφείς θέσεις εργασίας κατά 16 %. Οι θέσεις εργασίας τεχνικών μέσης βαθμίδας θα εξακολουθήσουν να μειώνονται λόγω της αύξησης του αυτοματισμού και της παραγωγικότητας. Κατά συνέπεια, η μελέτη ισχυρίζεται ότι υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη να αυξηθεί η ποιότητα και η σημασία των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμες στην αγορά εργασίας, ιδίως καθώς η προσφορά αποφοίτων πανεπιστημίου δεν συμβαδίζει με τη ζήτηση. Περισσότερο από το 60 % των κενών ψηφιακών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Ο κ. Michel Barnier, αρμόδιος επίτροπος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι οι νέες στοιχειώδεις γνώσεις: είναι απαραίτητες για την απασχολησιμότητα.» Φοβάμαι ότι η έλλειψη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας και, κατά συνέπεια, της ευρωπαϊκής καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Η σημερινή απόφαση για την έναρξη της εκστρατείας «e-Skills for Jobs» είναι ένα σημαντικό βήμα που συμβάλλει στην προετοιμασία των νέων για τις σημερινές και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας.»

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), δήλωσε: «Υπάρχει σταθερή ανάπτυξη της ψηφιακής απασχόλησης στην Ευρώπη παρά την κρίση. Είμαι ευτυχής που η Ελλάδα προσχωρεί στο όραμά μας για την προσφορά σε όλους τους Ευρωπαίους των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται. Η ελληνική συμμαχία είναι ένα υποδειγματικό μοντέλο για άλλες χώρες, που θα πρέπει επίσης να προχωρήσουν με τη δική τους συμμαχία

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. László Andor, δήλωσε: «Χαιρετίζω την έναρξη της ελληνικής εθνικής συμμαχίας για την ψηφιακή οικονομία ως συγκεκριμένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη και η βιομηχανία των ΤΠΕ μπορούν να συνεργαστούν για να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε ότι οι εργοδότες του τομέα ΤΠΕ μπορούν να βρουν νέους με τις δεξιότητες που αναζητούν. Εάν καλυφθεί το κενό των θέσεων εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, όλοι κερδίζουν

Νέα ελληνική συμμαχία

Σήμερα, η ελληνική κυβέρνηση και η βιομηχανία των ΤΠΕ θα θεσπίσει τον ελληνικό εθνικό συνασπισμό για την ψηφιακή οικονομία, που απευθύνεται στους νέους και σε δυνητικούς επιχειρηματίες. Ένα μνημόνιο συνεννόησης θα υπογραφεί στο πλαίσιο της Ειδικής εκδήλωσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες για την απασχόληση 2014.

Η Ελλάδα είναι η έκτη χώρα της ΕΕ που ξεκινά επίσημα μια εθνική συμμαχία μετά τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Μάλτα. Άλλες εθνικές συμμαχίες δημιουργούνται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ισπανία.

Οι 9 εταίροι της ελληνικής συμμαχίας (βλέπε πλήρη κατάλογο στο παράρτημα) δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης εντός των επόμενων 3 μηνών και να συμπεριλάβουν περισσότερους εταίρους στο εγγύς μέλλον (επιχειρήσεις ΤΠΕ, πανεπιστήμια, ενώσεις ΜΜΕ, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης κ.λπ.). Η συμμαχία βασίζεται στην πρωτοβουλία Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση στην Ελλάδα (Women & Girls Go Digital in Greece), στην οποία συμμετείχαν 21 έλληνες και άλλοι ευρωπαίοι εταίροι (κυβέρνηση, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις κ.λπ.) για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών και του ρόλου τους στον τομέα της τεχνολογίας.

Σήμερα πάνω από 50 εταίροι συμμετέχουν στη μεγάλη συμμαχία της ΕΕ για την ψηφιακή απασχόληση

Σήμερα ακόμη τρεις οργανισμοί προσχώρησαν στη Μεγάλη συμμαχία για την ψηφιακή απασχόληση (Grand Coalition for Digital Jobs), δεσμευόμενοι να προσλάβουν, να εκπαιδεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες:

το ίδρυμα Adobe θα επεκτείνει το πρόγραμμα Adobe Youth Voices (AYV) (Φωνές νεολαίας Adobe (AYV)) σε τουλάχιστον 4 νέες χώρες στην Ευρώπη τα επόμενα 2 χρόνια, με σκοπό να προσεγγίσει τουλάχιστον 500 εκπαιδευτικούς και 22500 επιπλέον φοιτητές έως το τέλος του 2015·

το έργο Altran “Campus Team” θα προσλαμβάνει 300 νέους αποφοίτους με πτυχίο μηχανικού ανά έτος. Επίσης, θα τους προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης στις ΤΠΕ μέσω των προγραμμάτων της Ακαδημίας Altran·

το δίκτυο CSR Europe θα διπλασιάσει τη δέσμευση των αντιπροσώπων των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών φορέων, προσεγγίζοντας τουλάχιστον 50.000 εκπαιδευτικών έως το 2020, μέσω του δικτύου του που περιλαμβάνει περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βρείτε και τις 50 δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έως σήμερα Η Επιτροπή εγκαινίασε τη Μεγάλη συμμαχία για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας τον Μάρτιο του 2013 για να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη έλλειψη έως και 900.000 επαγγελματιών των ΤΠΕ έως το 2020. Επιπλέον της μητροπολιτικής περιοχής του Άμστερνταμ και της Χώρας των Βάσκων δύο ακόμη τοπικές/περιφερειακές συμμαχίες έχουν ήδη ξεκινήσει στη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Οι πρωτοβουλίες των κρατών μελών παρουσιάζουν ανάμικτη εικόνα

Τα κράτη μέλη αυξάνουν τις προσπάθειές τους, αν και πολλά δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει μια στρατηγική. Δώδεκα από αυτά τα κράτη μέλη βρίσκονται στη βαθμίδα 3 και άνω στην 5βάθμια κλίμακα δείκτη. Οι πιο δραστήριες χώρες είναι: ΗΒ, Ιρλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Μάλτα, Κάτω Χώρες και Σουηδία. Χώρες με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων έχουν το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ στο εργατικό δυναμικό τους και κατατάσσονται στην υψηλότερη θέση στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

@eSkillsGrowthEU #es4jEU #eskills4jobsgr @sepegr

e-Skills for Jobs campaign in Europe.

Report “e-Skills in Europe: measuring Progress and Moving Ahead”

e-Skills for the 21st Century

Speech by President Barroso – "Filling the gaps: e-skills and education for digital jobs"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Στον Ελληνικό Εθνικό Συνασπισμό συμμετέχουν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο @carvanitopoulos

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση (Facebook)

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη @K_Hatzidakis

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη @kmitsotakis

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη @chrisochoidis

Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, που εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλο @GGMEofficial

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, που εκπροσωπείται από τη Γενική Γραμματέα κ. Βάσω Κόλλια (στο Facebook)

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο @GGMEofficial

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Τζήκα @SEPEgr

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)


Side Bar