Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 maj 2014

Roboten Robin hjälper till att ta hand om 94-åriga italienska mormor Lea

Video

Vid 94 års ålder kunde mormor Lea inte bo ensam längre, men ville ändå bo kvar hemma. Med tanke på att befolkningen blir allt äldre är det många personer som befinner sig i samma situation. Med robotteknik kan man få en säker och billig lösning på detta problem och nu har ett EU-finaniserat team, @giraffplus, utvecklat ett system som kallas GiraffPlus. I systemet ingår en robot som hjälper de äldre i hemmet och utgör en länk till familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal, samtidigt som det finns bärbara anordningar och sensorer i hemmet som håller ett öga på hur personen mår och vad den gör. Systemet ska vara i kommersiell drift i slutet av 2015. EU-marknaden för robotar och anordningar som hjälper våra äldre beräknas uppgå till 13 miljarder euro 2016.

– Folk frågar mig varför jag inte bor hos min dotter, men hon har egna barnbarn och många andra saker att sköta. Nu när jag har denna värdefulla assistent som jag kallar Robin känner jag mig mera lugn när jag tänker på framtiden, och det gäller även mina barn och barnbarn, förklarar 94-åriga Lea Mina Ralli, som även är känd som Nonna (mormor) Lea. Hon har använt GiraffPlus-systemet i 5 månader och skriver ofta om Robin på sin blogg (på italienska).

EU-medel på runt 3 miljoner euro har investerats i GiraffPlus för att testa hur robotar och annan utrustning kan hjälpa äldre att leva säkrare och mer oberoende liv. Systemet omfattar sensorer och en robot. Sensorerna kan känna av om personen lagar mat, sover eller tittar på teve och övervakar personens hälsotillstånd, t.ex. blodtryck eller sockernivåer. De gör det möjligt för vårdare att övervaka personens välbefinnande på distans och kontrollera om någon har ramlat. En robot rör sig runt i hemmet och gör det möjligt för familj, vänner och vårdare att besöka personen virtuellt.

Äldre generationen och ekonomi

– Ingen av oss blir yngre. Men alla vill vi känna att vi inte kommer att förlora vår värdighet och vårt oberoende när vi åldras, säger Neelie Kroes @NeelieKroesEU, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan. EU investerar i ny teknik som kan stödja den äldre generationen genom att inte bara lägga år till livet, utan också liv till åren!

Europas personer över 65 år har en disponibel inkomst på över 3 000 miljarder euro och en stor del av detta används i vård- och omsorgsekonomin. Enligt Stephen Von Rump, VD för Giraff Technologies AB, kommer EU:s marknad för robotar och annan utrustning som hjälper våra äldre att uppgå till 13 miljarder euro 2016.

– GiraffPlus kommer att finnas i 15 bostäder i slutet av 2014, säger Amy Loutfi, projektsamordnare vid Örebro universitet. – Hittills är det sex hem i Europa – två vardera i Sverige, Spanien och Italien – som har testat GiraffPlus-systemet. Vi befinner oss för närvarande mitt i utvärderingen, men vi ser att olika aspekter av systemet bedöms på olika sätt av de olika användarna. Detta visar att en universallösning till teknik hemma inte nödvändigtvis är det bästa och att tekniken bör vara anpassningsbar och skräddarsydd för användarnas behov.

Planen är att sätta systemet i kommersiell produktion nästa år, baserat på en startavgift och ett månatligt abonnemang som gör det konkurrenskraftigt i jämförelse med en allt dyrare heltidsvård.

GiraffPlus-konsortiet omfattar offentliga och privata partner från Italien, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Sverige.

Video footage on EBS

Bakgrund

Europeiska kommissionen stödjer helhjärtat ett självständigt boende genom användning av ny teknik, t.ex. robotteknik, som en del av strategin för den digitala agendan @DigitalAgendaEU. Utöver det nya programmet för forskning och innovation Horisont 2020 #H2020 finns det två viktiga initiativ för att marknadsföra tillämpningen av den nya tekniken och införliva den i våra hälso- och sjukvårdsystem och sociala välfärdssystem.

Det gemensamma programmet för IT-stöd i boende (@AAL_JP) är ett medlemsstatsstyrt initiativ för tillämpad forskning om IKT-produkter och tjänster för ett bra åldrande. Över hundra projekt har finansierats sedan 2008, vilket bör fortsätta under Horisont 2020: 25 miljoner euro i EU-medel har avsatts för 2014 och återigen för 2015.

Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (@AHA) är ett partnerskap med flera berörda parter som syftar till att genomföra innovativ IKT-relaterad teknik för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa och för att undanröja hinder som står i vägen för utvecklingen. En av de sex åtgärdsgrupperna är inriktad på självständigt boende, medan andra arbetar med relaterade frågor såsom förebyggande och tidig upptäckt av fallolyckor och åldersanpassade samhällen och miljöer.

Läs mer om standarder för vårdrobotar och robotteknik och etik.

Anslag inom ramen för Horisont 2020

Genom Horizon 2020 #H2020 kommer många fler projekt som rör självständigt boende, inklusive robotteknik, att kunna finansieras. Ett område av särskilt intresse för samhällsutmaningen nr 1 (Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande) är den individuella anpassningen av hälso- och sjukvården. Den stödjer individuellt självbestämmande för hantering av den egna hälsan för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.

De ansökningsomgångar som rör den individuella anpassningen av hälso- och sjukvården har en total budget på 549,3 miljoner euro för 2014 och 537 miljoner euro för 2015. Två utmaningar är särskilt inriktade på robotteknik (PHC 10-2014 och PHC 19-2014) och två på IKT-lösningar för självständigt boende (PHC 20-2014 och PHC 21-2015).

Läs mer om EU-stöd för IKT-lösningar för äldre personer.

Läs mer om EU-stöd till robotteknik @RoboticsEU och hitta information om offentligt-privata partnerskap i robotteknik mellan Europeiska kommissionen och den akademiska världen och näringslivet för att öka forskning och utveckling på området för robotteknik, och finansieringsmöjligheterna för 2014–2015 (ICT-23-2014 och ICT-24-2015 som ska offentliggöras den 15 oktober 2014, (bekräftas senare)).

Kontakt

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 229 573 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar