Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. toukokuuta 2014

Robin-robotti auttaa pitämään huolta 94-vuotiaasta italialaisesta Lea-mummosta

Video

Lea-mummo ei enää 94 vuoden iässä voinut asua yksin, mutta hän halusi siitä huolimatta asua kotona. Monet iäkkäät ihmiset ovat samassa tilanteessa ikääntyvässä yhteiskunnassamme. Robotiikka tarjoaa tähän turvallisen ja edullisen ratkaisun. EU:n rahoittama tutkimusryhmä @giraffplus on kehittänyt GiraffPlus-järjestelmän, jossa robotti avustaa ikääntyneitä ihmisiä heidän kotonaan ja auttaa heitä olemaan yhteydessä perheeseen, ystäviin ja terveydenhuollon ammattilaisiin. Lisäksi päälle puettavat laitteet ja sensorit eri puolilla kotia tarkkailevat vanhusten terveydentilaa ja toimintaa. Järjestelmän on tarkoitus olla kaupallisessa tuotannossa viimeistään vuoden 2015 lopulla. Iäkkäämpiä ihmisiä avustavien laitteiden ja robottien EU-markkinoiden arvon arvioidaan yltävän 13 miljardiin euroon vuoteen 2016 mennessä.

Italialainen 94-vuotias Lea Mina Ralli, eli Lea-mummo (”nonna Lea”), kertoo kokemuksistaan näin: ”Ihmiset kysyvät, miksen muuta tyttäreni luokse, mutta hänelläkin on jo omia lapsenlapsia ja monia uusia velvollisuuksia. Herra Robiniksi kutsumani arvokkaan avustajan kanssa voin suhtautua tuleviin vuosiin levollisemmin, ja myös lapseni ja lapsenlapseni ovat helpottuneita.” Lea-mummo on käyttänyt GiraffPlus-järjestelmää viiden kuukauden ajan ja kirjoittaa kokemuksistaan herra Robinin kanssa blogiinsa (italiaksi).

EU on rahoittanut GiraffPlus-hanketta kolmella miljoonalla eurolla sen testaamiseksi, miten robotit ja muut laitteet voisivat auttaa ikääntyneitä ihmisiä elämään turvallisempaa ja itsenäisempää elämää. Järjestelmä sisältää sensoreita ja robotin. Sensorit on suunniteltu havaitsemaan ruoanlaiton, nukkumisen tai television katselun kaltaisia toimia ja seuraamaan terveydentilaa, esimerkiksi verenpainetta tai sokeriarvoja. Niiden avulla hoitohenkilökunta voi seurata henkilön hyvinvointia ja esimerkiksi tarkistaa mahdollisen kaatumisen. Robotti liikkuu ympäri kotia ja tarjoaa perheelle, ystäville ja hoitohenkilökunnalle mahdollisuuden vierailla ikääntyneen luona virtuaalisesti.

Seniorisukupolvi ja talous

"Kukaan meistä ei nuorene. Mutta me kaikki haluamme luottaa siihen, että meillä on ikäännyttyämmekin ihmisarvomme ja itsenäisyytemme ja että meitä kohdallaan edelleen kunnioittavasti. EU investoi uusiin teknologioihin, jotka voivat auttaa seniorisukupolvea sekä elämään pidempään että elämään täyttä elämää!", totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja @NeelieKroesEU, joka on vastuussa digitaalistrategiasta.

Yli 65-vuotiaiden eurooppalaisten käytettävissä olevat tulot ovat yhteensä yli 3 000 miljardia euroa, ja suuri osa tästä summasta virtaa hoitoalalle. Giraff Technologies AB:n toimitusjohtaja Stephen Von Rumpin mukaan robottien ja muiden ikääntyneitä avustavien laitteiden EU-markkinoiden arvo yltää 13 miljardiin euroon vuoteen 2016 mennessä.

Örebron yliopistossa Ruotsissa toimivan hankekoordinaattori Amy Loutfin mukaan GiraffPlus on vuoden 2014 loppuun mennessä käytössä 15 kotitaloudessa. ”Tähän mennessä olemme varustaneet GiraffPlus-järjestelmällä Euroopassa kuusi kotitaloutta – kaksi Espanjassa, kaksi Ruotsissa ja kaksi Italiassa. Arvioimme järjestelmää parhaillaan, mutta jo nyt on selvää, että käyttäjät arvostavat järjestelmän eri puolia eri tavoin. Tämä osoittaa, että yksi "kaikille sopiva" tekninen ratkaisu ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu kotitalouksissa ja että teknologian olisi oltava sekä mukautumiskykyistä että käyttäjien tarpeisiin räätälöityä”, Amy Loutfi toteaa.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan järjestelmän kaupallinen tuotanto on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Käyttäjät maksavat aluksi käyttöönottomaksun ja tämän jälkeen kuukausittain tilausmaksun, mikä tekee järjestelmästä kilpailukykyisen jatkuvasti kallistuvaan kokopäivähoitoon verrattuna.

GiraffPlus-konsortioon kuuluu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita Italiasta, Portugalista, Sloveniasta, Espanjasta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta.

Videokuvaa Europe by Satellite -palvelussa

Taustaa

Osana digitaalistrategiaa (@DigitalAgendaEU) Euroopan komissio tukee voimakkaasti mahdollisuutta elää itsenäistä elämää uusien teknologioiden – robotiikka mukaan lukien – avustuksella. Uuden tutkimus- ja innovaatio-ohjelman Horisontti 2020:n (#H2020) lisäksi kaksi muuta tärkeää aloitetta käsittelee uusien teknologioiden markkinoille saattamista ja käyttöönottoa kotitalouksissa sekä niiden sisällyttämistä osaksi terveys- ja sosiaalihuoltojärjestelmää.

Aktiivista avustettua asumista koskeva yhteinen ohjelma (@AAL_JP) on EU:n jäsenvaltioiden aloite soveltavan tutkimuksen tekemiseksi tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden ja palvelujen alalla hyvän ikääntymisen mahdollistamiseksi. Vuodesta 2008 lähtien aloitteen puitteissa on rahoitettu yli sata hanketta, ja aloitetta on tarkoitus jatkaa H2020:n alaisuudessa. Sekä vuodelle 2014 että vuodelle 2015 on tarkoitus varata EU-rahoitusta 25 miljoonaa euroa.

Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (@EIP_AHA) on useiden sidosryhmien kumppanuus, joka pyrkii ottamaan käyttöön innovatiivisia tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia teknologioita aktiivisen ja terveen ikääntymisen edistämiseksi Euroopan laajuisesti ja poistamaan niiden käyttöönoton esteitä. Yksi sen kuudesta toimintaryhmästä keskittyy itsenäiseen asumiseen, kun taas toiset käsittelevät aiheeseen liittyviä muita kysymyksiä, kuten kaatumisten ehkäisyä ja nopeaa havaitsemista sekä ikääntymistä tukevia yhteisöjä ja ympäristöjä.

Lisätietoja Hoivarobottien standardeista ja Robotiikan etiikasta.

Rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmasta

Horisontti 2020 -ohjelmasta (#H2020) rahoitetaan monia muita itsenäiseen elämiseen, myös robotiikkaan, liittyviä hankkeita. Yksi Yhteiskunnallinen haaste 1 – Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -alaohjelman painopistealueista on yksilölliset terveys- ja hoitopalvelut. Siinä tuetaan eritoten kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä terveyden ja sairauksien itsehallinnan, terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn kautta.

Yksilöllisten terveys- ja hoitopalvelujen ehdotuspyyntöjä varten on vuonna 2014 käytettävissä yhteensä 549,3 miljoonaa euroa ja 537 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kaksi erityishaastetta liittyy robotiikkaan (PHC 10-2014 ja PHC 19-2014), ja kaksi muuta haastetta liittyy itsenäistä asumista tukeviin tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin (PHC 20-2014PHC 21-2015).

Lisätietoja EU:n tuesta tieto- ja viestintätekniikan avulla saavutettavaan hyvään vanhuuteen.

Lisätietoja EU:n tuesta robotiikan alalla (@RoboticsEU) ja robotiikka-alan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä, jota tehdään Euroopan komission ja robotiikan alan korkeakoulujen sekä yritysten välillä tutkimuksen ja innovoinnin lisäämiseksi tällä strategisesti tärkeällä alalla, sekä vuosina 2014–2015 käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista (ICT-23-2014 ja ICT-24-2015, joka julkaistaan 15. lokakuuta 2014 - vahvistettava).

Yhteystiedot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh. (+32-2) 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar