Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 5 maj 2014

Spomladanska napoved: gospodarska rast na širših temeljih

Glede na spomladansko napoved Evropske komisije se bo gospodarsko okrevanje v Evropski uniji nadaljevalo, odkar se je Unija pred enim letom izvila iz primeža recesije. Realna rast BDP naj bi v letu 2014 dosegla 1,6 % v EU in 1,2 % v evrskem območju ter se v letu 2015 še povečala na 2,0 % oziroma 1,7 %. Ta napoved temelji na predpostavki, da bodo države članice in EU izvajale dogovorjene ukrepe politike, s čimer se bo potrebno prilagajanje nadaljevalo.

Siim Kallas, podpredsednik Komisije, je dejal: „Okrevanje je zdaj očitno. Primanjkljaji so se zmanjšali, naložbe se vračajo in, kar je še pomembnejše, stanje na področju zaposlovanja se je začelo izboljševati. Vztrajna prizadevanja držav članic in same EU za reforme kažejo rezultate. Te nenehne strukturne spremembe me spominjajo na velike prilagoditve, ki so jih v 90-ih letih prejšnjega stoletja in v letih, ki so sledila, izvedla gospodarstva srednje in vzhodne Evrope, kar je bilo povezano z njihovo pridružitvijo EU pred natanko 10 leti. Njihove izkušnje kažejo, kako pomembno je že na samem začetku sprejeti strukturne reforme in vztrajati pri njih ne glede na težave pri njihovem uresničevanju. V tem duhu si moramo še naprej prizadevati, da bomo ustvarili več delovnih mest za evropske državljane in povečali potencial za rast.“

Postopno izboljšanje gospodarske rasti

Na splošno se pričakuje, da bo v obdobju, ki ga zajema napoved, glavno gonilo rasti domače povpraševanje. Zasebna potrošnja naj bi v vedno večji meri prispevala k rasti zaradi pozitivnih učinkov nizke inflacije in stabilizacije trga dela na realne dohodke. Ponovna rast naložb naj bi še naprej podpirala rast z večjim vlaganjem v opremo in gradbene projekte. Za prispevek neto izvoza se pričakuje, da se bo v obdobju, ki ga zajema napoved, zmanjšal.

Postopnost izboljšanja je skladna s prejšnjimi okrevanji po hudih finančnih krizah. Čeprav so pogoji financiranja v povprečju sicer razmeroma ugodni, se še vedno precej razlikujejo po posameznih državah članicah in za gospodarske družbe različnih velikosti.

Razmere na trgu dela so se začele izboljševati v letu 2013, temu pa bi moralo slediti ustvarjanje več novih delovnih mest ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti (v letu 2015 na 10,1 % v EU in 11,4 % v evrskem območju).

Pričakuje se, da bo inflacija ostala nizka, tako v EU (1,0 % leta 2014, 1,5 % leta 2015) kot v evrskem območju (0,8 % oziroma 1,2 %).

V preteklih letih so se primanjkljaji tekočih računov v ranljivih državah članicah zmanjšali, potem ko se je njihova cenovna konkurenčnost nenehno izboljševala. V več teh gospodarstvih se v letih 2014 in 2015 pričakujejo presežki.

Javnofinančni primanjkljaji naj bi se še naprej zmanjševali. V letu 2014 se pričakuje zmanjšanje na okrog 2½ % BDP tako v EU kot v evrskem območju. Delež javnega dolga v razmerju do BDP bo dosegel skoraj 90 % v EU in 96 % v evrskem območju, naslednje leto pa naj bi začel upadati.

Največje negativno tveganje za obete glede gospodarske rasti ostaja ponovna izguba zaupanja zaradi zavlačevanja reform. Poleg tega se je povečala negotovost v zvezi z zunanjim okoljem. Na drugi strani pa bi nadaljnje drzne strukturne reforme lahko privedle do večjega okrevanja, kot je predvideno.

Čeprav trenutna gibanja cen odražajo zunanje dejavnike in proces prilagajanja, ki je v teku, bi tudi trajno obdobje nizke inflacije lahko predstavljalo tveganje. Vendar pa bi se s postopno krepitvijo okrevanja, oprtega na širše temelje, ta tveganja morala zmanjšati.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Kontaktni osebi:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar