Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. svibnja 2014.

Proljetna prognoza 2014.: rast je zasnovan na širim temeljima

U proljetnoj prognozi Europske komisije najavljuje se nastavak gospodarskog oporavka u Europskoj uniji nakon njezina izlaska iz recesije prije godinu dana. Očekuje se da će u 2014. rast realnog BDP-a dosegnuti 1,6 % u EU-u i 1,2 % u europodručju te da će se u 2015. još povećati na 2,0 %, odnosno 1,7 %. Prognoza se temelji na pretpostavci da će države članice i EU provesti dogovorene mjere politike, čime će se potrebno prilagođavanje nastaviti.

Potpredsjednik Komisije Siim Kallas izjavio je: „Oporavak je sada očigledan. Došlo je do smanjenja deficita, oživljavanja ulaganja i, što je iznimno važno, stanje u vezi sa zapošljavanjem počelo se poboljšavati. Stalni napori država članica i EU-a u provedbi reformi počeli su davati rezultate. Ove stalne strukturne promjene podsjećaju me na velike prilagodbe koje su u 1990-ima i tijekom sljedećih godina provela gospodarstva središnje i istočne Europe, što je bilo povezano s njihovim pristupanjem EU-u prije točno deset godina. Njihovo iskustvo pokazuje koliko je važno već na samom početku prihvatiti strukturne reforme i ustrajati u njima, bez obzira na izazove pri njihovoj provedbi. U tom duhu ne smijemo umanjiti napore u stvaranju još većeg broja radnih mjesta za Europljane i u jačanju potencijala rasta.”

Postupno povećanje gospodarskog rasta

Gledajući u cjelini, očekuje se da će tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom domaća potražnja postati ključni pokretač rasta. Privatna potrošnja trebala bi u sve većoj mjeri pridonositi rastu zbog pozitivnih učinaka niske inflacije i stabilizacije tržišta rada na stvarne dohotke. Ponovnim rastom ulaganja trebao bi se nastaviti podupirati rast s većim ulaganjem u opremu te u građevinarstvo. Očekuje se da će se tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom doprinos neto izvoza smanjiti.

Postupnost poboljšanja u skladu je s prijašnjim oporavcima koji su uslijedili nakon teških financijskih kriza. Iako su financijski uvjeti u prosjeku povoljni, i dalje postoje značajne razlike među državama članicama i među poduzećima različite veličine.

Nakon poboljšanja uvjeta na tržištu rada koje je počelo tijekom 2013., trebalo bi uslijediti stvaranje još većeg broja radnih mjesta te daljnje smanjenje stope nezaposlenosti (u 2015. iznosila bi 10,1 % u EU-u i 11,4 % u europodručju).

Očekuje se da će inflacija ostati niska, kako u EU-u (1,0 % u 2014. i 1,5 % u 2015.) tako i u europodručju (0,8 % odnosno 1,2 %).

Zahvaljujući stalnim poboljšanjima u konkurentnosti cijena u posljednjih su se nekoliko godina smanjili deficiti tekućih računa u ranjivim državama članicama. Za neka od tih gospodarstava u 2014. i 2015. očekuju se suficiti.

Smanjenje deficita opće države nastavit će se. U 2014. trebao bi se smanjiti na oko 2½ % BDP-a u EU-u te na 2½ % BDP-a u europodručju. Omjer duga prema BDP-u doseći će svoj vrhunac od gotovo 90 % u EU-u i 96 % u europodručju, nakon čega će sljedeće godine početi padati.

Ponovni gubitak povjerenja zbog odgađanja reformi ostaje i dalje najveći rizik za smanjenje perspektive rasta. Osim toga, povećala se nesigurnost u vezi s vanjskom okolinom. S druge strane, dodatne hrabre strukturne reforme mogle bi dovesti do jačeg oporavka od predviđenog.

Iako trenutačna kretanja cijena odražavaju kako vanjske čimbenike tako i proces prilagođavanja koji je u tijeku, predugo razdoblje niske inflacije moglo bi također predstavljati opasnost. Međutim postupno jačanje oporavka i njegova zasnovanost na sve širim temeljima trebali bi smanjiti te rizike.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Osobe za kontakt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom


Side Bar