Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. maj 2014

Forårsprognose 2014: Bredere baseret vækst

EU-Kommissionens forårsprognose peger på et fortsat økonomisk opsving i EU, efter økonomien kom ud af recessionen for et år siden. Væksten i det reale BNP ser ud til at nå op på 1,6 % i EU og 1,2 % i euroområdet i 2014 og at forbedres yderligere i 2015 til henholdsvis 2,0 % og 1,7 %. Prognosen forudsætter, at EU-landene gennemfører de aftalte politiske foranstaltninger, så de nødvendige tilpasninger fortsætter.

Siim Kallas, næstformand for Kommissionen, udtalte: "Opsvinget har nu fået fodfæste. Underskuddene er på vej ned, investeringerne er for opadgående og sidst, men ikke mindst, ser det bedre ud på arbejdsmarkedet. De fortsatte reformer i EU og de enkelte lande er begyndt at bære frugt. Denne løbende strukturændring minder mig om de gennemgribende justeringer, som økonomierne i Central- og Østeuropa gennemgik i 1990'erne og de efterfølgende år i forbindelse med, at de kom med i EU for nøjagtig 10 år siden. Deres erfaringer viser, hvor vigtigt det er at gennemføre strukturreformer på et tidligt tidspunkt og at fortsætte, uanset hvilke udfordringer der dukker op undervejs. På denne baggrund må vi ikke mindske vores indsats for at skabe flere job til europæerne og styrke vækstpotentialet."

En gradvis stigning i den økonomiske vækst

Samlet set ventes den indenlandske efterspørgsel at blive den vigtigste drivkraft for væksten i prognoseperioden. Forbruget ventes i stigende grad at bidrage til væksten, i takt med at realindkomsten stiger som følge af lavere inflation og et mere stabilt arbejdsmarked. Stigende investeringer ventes fortsat at understøtte væksten med fremgang inden for både maskineri og byggeri. Nettoeksportens bidrag til væksten forventes at falde i prognoseperioden.

Ligesom ved tidligere opsving efter alvorlige finanskriser bliver der tale om en gradvis genopretning. Selv om finansieringsmulighederne i gennemsnit ser fornuftige ud, er der fortsat store forskelle på tværs af EU-lande og virksomheder af forskellig størrelse.

Situationen på arbejdsmarkedet begyndte at forbedres i løbet af 2013, og der kan ventes mere jobskabelse samt et yderligere fald i arbejdsløsheden (10,1 % i EU og 11,4 % i euroområdet i 2015).

Der ventes fortsat lav inflation i både EU (1,0 % i 2014, 1,5 % i 2015 og euroområdet (0,8 % og 1,2 %).

Det er i de seneste år gået bedre med betalingsbalancens løbende poster i de udsatte EU-lande efter fortsat forbedring af priskonkurrenceevnen. I en række af disse økonomier ventes overskud i 2014 og 2015.

Reduktionen i de offentlige underskud vil fortsætte. I 2014 ses et fald til omkring 2,5 % af BNP i både EU og euroområdet. Gælden vil fortsat toppe på næsten 90 % af bruttonationalproduktet i EU og 96 % i euroområdet. Til næste år ventes tallet at falde.

Den største risiko for væksten er, hvis tilliden igen falder, fordi reformerne går i stå. Samtidig er der stigende usikkerhed om de eksterne omstændigheder. Omvendt kan opsvinget blive stærkere end forventet, hvis der gennemføres yderligere ambitiøse strukturreformer.

Selv om den nuværende prisudvikling afspejler både eksterne faktorer og den løbende justeringsproces, er der også risici ved en længere periode med lav inflation. Dog må disse risici ventes at blive afdæmpet af opsvinget, som gradvis tager til, og som i stigende grad er ved at få et bredere grundlag.

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar