Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL HU LT PL BG RO

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 29. aprīlī

ES atvēl 23 miljonus eiro lauksaimniecības produktu veicināšanai Eiropas Savienībā un trešās valstīs

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 20 programmas, lai atbalstītu lauksaimniecības produktu veicināšanu Eiropas Savienībā un trešās valstīs. Atlasītajām programmām, kuru lielais vairums ilgs trīs gadus, kopā atvēlēti 46,5 miljoni eiro, no kuriem 23,3 miljonus eiro atvēlējusi ES. Tās aptver dažādu kategoriju produktus, piemēram, augstas kvalitātes produktus (ACVN, AĢIN un GTĪ), bioloģiskos produktus, svaigus augļus un dārzeņus, vīnus, pienu un piena produktus, ziedus, pārstrādātus augļus un dārzeņus, pārstrādātu labību un rīsus, olu marķēšanu, kā arī dažādu produktu kategoriju kombinācijas. Šīs programmas aptver šādas trešās valstis un reģionus: Ziemeļameriku, Krieviju, Ķīnu, Tuvos Austrumus, Dienvidaustrumāziju, Indiju, Latīņameriku, Norvēģiju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju un Turciju.

Šodien pieņemto programmu un budžetu pilns saraksts skatāms pielikumā.

Konteksts

No 20 izvēlētajām programmām 12 darbosies iekšējā tirgū un 8 — trešās valstīs. Tās tika izvēlētas no 33 projektiem, kas saskaņā ar informācijas un veicināšanas shēmu tika iesniegti līdz 2013. gada 30. novembrim — pirmajā 2014. gada programmu iesniegšanas kārtā. Padomes Regula Nr. 3/2008 paredz, ka ES var palīdzēt finansēt informācijas un atbalsta pasākumus par labu lauksaimniecības ražojumiem, kurus īsteno ES iekšējā tirgū un trešās valstīs. Šo programmu kopējais gada budžets ir aptuveni 60 miljoni eiro. Saskaņā ar neseno politisko vienošanos par jauniem noteikumiem veicināšanas jomā (sk. STATEMENT/14/96), attiecīgais budžets līdz 2020. gadam sasniegs 200 miljonus eiro. Tomēr jaunā sistēma būs spēkā tikai no 2016. gada.

Finansētie pasākumi var būt sabiedrisko attiecību, veicināšanas vai reklāmas kampaņas, jo īpaši tās, kuru mērķis ir uzsvērt Kopienas produktu priekšrocības, sevišķi attiecībā uz kvalitāti, pārtikas drošumu un higiēnu, uzturvērtību, marķēšanu, dzīvnieku labklājību vai videi draudzīgām ražošanas metodēm. Šie pasākumi var aptvert arī dalību pasākumos un gadatirgos, informācijas kampaņas par ES sistēmu attiecībā uz aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem (ACVN), aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (AĢIN) un garantētām tradicionālām īpatnībām (GTĪ), informāciju par ES kvalitātes un marķēšanas sistēmām un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī informatīvās kampaņas par ES sistēmu attiecībā uz noteiktos reģionos ražotiem kvalitatīviem vīniem (nrrkv). ES finansē ne vairāk kā 50 % šo pasākumu izmaksu (līdz 60 % izmaksu programmām, kas veicina augļu un dārzeņu patēriņu bērnu vidū vai informē par saprātīgiem alkohola lietošanas paradumiem un briesmām, ko rada pārmērīgs alkohola patēriņš), savukārt atlikumu sedz profesionālās/starpnozaru organizācijas, kuras pasākumus ierosinājušas, un dažos gadījumos arī attiecīgās dalībvalstis. Lai piedalītos, ieinteresētās profesionālās organizācijas iesniedz savus priekšlikumus dalībvalstīm; priekšlikumi iesniedzami divās kārtās. Dalībvalstis pēc tam nosūta priekšlikumus, kurus tās izraudzījušas, Komisijai, kopā ar katras programmas eksemplāru. Pēc tam Komisija izvērtē programmas un lemj, vai tās ir atbilstīgas.

Kontaktpersonas:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pastu

PIELIKUMS


Side Bar