Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU LV PL BG RO

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 29 d.

Europos Sąjunga skiria 23 mln. EUR paramą žemės ūkio produktams populiarinti pačioje ES ir trečiosiose šalyse

Europos Komisija patvirtino 20 programų, skirtų žemės ūkio produktams populiarinti Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. Bendras programų, kurių dauguma bus vykdomos trejus metus, biudžetas yra 46,5 mln. EUR – iš jų 23,3 mln. EUR skyrė ES. Atrinktos programos taikomos įvairių kategorijų produktams, pavyzdžiui, kokybiškiems produktams (saugomoms kilmės vietos nuorodoms, saugomoms geografinėms nuorodoms ir garantuotiems tradiciniams gaminiams), ekologiškiems produktams, šviežiems vaisiams ir daržovėms, vynui, pienui ir pieno produktams, gėlėms, perdirbtiems vaisiams ir daržovėms, apdorotiems grūdams ir ryžiams, kiaušinių ženklinimui ir skirtingų produktų kategorijų deriniams. Trečiosios šalys ir regionai, kuriems skiriama parama, yra Šiaurės Amerika, Rusija, Kinija, Artimieji Rytai, Pietryčių Azija, Indija, Lotynų Amerika, Norvegija, Azerbaidžanas, Baltarusija ir Turkija.

Visas šiandien patvirtintų programų ir biudžetų sąrašas pateikiamas priede.

Pagrindiniai faktai

20 programų (iš jų 12 skirta vidaus rinkai, o 8 – trečiosioms šalims) atrinktos iš 33 projektų, pateiktų iki 2013 m. lapkričio 30 d. pagal informavimo ir populiarinimo planą. Tai pirmoji 2014 metams pateiktų programų banga. Pagal galiojančias taisykles (Tarybos reglamentą 3/2008) ES gali padėti finansuoti žemės ūkio produktų populiarinimo ir informavimo apie juos priemones ES vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. Bendras metinis šių programų biudžetas yra apie 60 mln. EUR. Pagal neseniai pasiektą politinį susitarimą dėl naujų populiarinimo taisyklių (žr. STATEMENT/14/96) iki 2020 m. biudžetas padidės iki 200 mln. EUR. Tačiau naujoji sistema bus taikoma tik nuo 2016 m.

Finansuojamos priemonės gali būti viešųjų ryšių projektai ir populiarinimo arba reklamos kampanijos, per kurias visų pirma pabrėžiami ES produktų privalumai, ypač jų kokybė, sauga ir higiena, maistinė vertė, ženklinimas, atitiktis gyvūnų gerovės standartams ir ekologiniai gamybos būdai. Šios priemonės gali būti susijusios ir su dalyvavimu renginiuose bei mugėse, taip pat kampanijose, per kurias teikiama informacija apie ES taikomas saugomų kilmės vietos nuorodų, saugomų geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių sistemas, apie ES kokybės užtikrinimo ir ženklinimo sistemas, ekologinį ūkininkavimą ir apie ES taikomą rūšinio vyno, pagaminto konkrečiuose regionuose, sistemą. ES finansuoja iki 50 proc. šių priemonių sąnaudų (iki 60 proc. sąnaudų, jei programa siekiama skatinti vaikus vartoti daugiau vaisių ir daržovių arba skleisti informaciją apie atsakingą alkoholio vartojimą bei piktnaudžiavimo alkoholiu pavojus), likusią dalį dengia priemones pasiūliusios profesinės arba tarpšakinės organizacijos, o kai kuriais atvejais – ir atitinkamos valstybės narės. Norinčios dalyvauti suinteresuotosios profesinės organizacijos pasiūlymus teikia valstybėms narėms (yra du pasiūlymų teikimo laikotarpiai). Valstybės narės atrinktų pasiūlymų sąrašą ir kiekvienos programos kopiją pateikia Komisijai. Komisija įvertina programas ir nusprendžia, ar jos atitinka finansavimo reikalavimus.

Asmenys ryšiams:

Roger Waite, tel. +32 2 296 14 04

Fanny Dabertrand, tel. +32 2 299 06 25

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 67891011, e. paštas

PRIEDAS


Side Bar