Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. apríla 2014

Komisia víta významný posun v umožnení dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu

Európska komisia víta podpísanie memoranda o porozumení (MoU) umožňujúceho tok plynu zo Slovenska na Ukrajinu, ktoré je na programe dnes popoludní v Bratislave. Na ceremoniáli sa zúčastní aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom a ukrajinským ministrom energetiky Jurijom Prodanom. Pri rokovaniach, ktoré viedli k dnešnému pozitívnemu zvratu, vystupovala Komisia ako sprostredkovateľ. Okrem MoU dnes príslušní prevádzkovatelia plynovodu – slovenská spoločnosť Eustream a ukrajinská spoločnosť Ukrtransgaz – podpíšu aj rámcovú dohodu o prepojení, ktorá bude upravovať technické podrobnosti plánovaného riešenia.

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, uviedol: „Srdečne blahoželám všetkým zúčastneným stranám k prelomu v rokovaniach o toku plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Ide o dôležitý prvý krok k diverzifikácii zdrojov plynu pre Ukrajinu, a zároveň sa týmto spôsobom posilní energetická bezpečnosť vo východnej Európe a v EÚ ako celku. Toto rozhodnutie dokazuje, že EÚ je pevne odhodlaná podporovať ukrajinský energetický sektor, čo sa prejavilo aj balíkom hospodárskej a finančnej pomoci, ktorý EÚ pohotovo poskytla Ukrajine v uplynulých týždňoch. Chcel by som sa poďakovať komisárovi pre energetiku Oettingerovi a jeho spolupracovníkom, ktorí zohrali ústrednú úlohu pri vytváraní podmienok pre dnešnú dohodu.“

Komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: „Dnešná dohoda je významným míľnikom. Predstavuje prvý krok k realizácii dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu a posilňuje väzby medzi energetickým trhom EÚ a Ukrajinou. Plyn zo Slovenska bude znamenať výrazný príspevok k plynu, ktorý už Ukrajina môže dovážať z Maďarska a Poľska. Dodávky z členských štátov EÚ poskytujú Ukrajine prístup k plynu, ktorého cena je určená na základe spravodlivých a transparentných princípov. V tejto súvislosti je dôležité, aby Ukrajina, najmä ako člen Energetického spoločenstva, urýchlene pokračovala v zosúlaďovaní svojho právneho a regulačného rámca s právnymi predpismi EÚ v oblasti energetiky. Tieto kroky zvýšia dôveru investorov a prispejú k modernizácii energetického sektora na Ukrajine.“

Súvislosti

V súčasnosti je technicky možné dovážať plyn na Ukrajinu z Poľska a Maďarska. Minulý rok dovážala Ukrajina z členských štátov EÚ približne 2 miliardy metrov kubických plynu.

Na základe riešenia, ktoré je uvedené v memorande o porozumení, sa počas krátkeho obdobia výstavby zmodernizuje existujúci a nevyužitý plynovod Vojany pri Veľkých Kapušanoch na slovenskej strane. Existuje jasná perspektíva, že od jesene 2014 bude môcť cez plynovod Vojany prúdiť zo Slovenska na Ukrajinu 22 miliónov kubických metrov plynu denne. Toto množstvo zodpovedá približne ôsmim miliardám metrov kubických ročne. Spoločnosť Eustream urýchlene skontroluje niektoré technické podrobnosti, aby bolo možné potvrdiť realizáciu tohto riešenia v priebehu niekoľkých týždňov. Ak sa tento plán napriek očakávaniam nebude dať uskutočniť, alternatívou je začať s menším množstvom a postupne rozširovať potrubie tak, aby najneskôr v apríli 2015 bolo možné prevádzať 22 miliónov metrov kubických denne.

Umožnenie toku plynu z EÚ na Ukrajinu prináša výhody obom stranám. Ukrajina získa prístup k rôznym zdrojom plynu – napríklad k nórskemu plynu alebo k skvapalnenému zemnému plynu (LNG) zo svetových trhov – za konkurencieschopné ceny. Ako člen Energetického spoločenstva Ukrajina zabezpečí implementáciu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou. Aproximácia ukrajinského právneho a regulačného rámca je predpokladom zvýšenia dôvery investorov a mohla by viesť k lepšiemu využívaniu rozsiahlej plynárenskej infraštruktúry na Ukrajine, napríklad v oblasti skladovacích kapacít.

Riešenie, ktoré bolo dnes prijaté, je však len prvým krokom k umožneniu spätného toku plynu zo Slovenska na Ukrajinu. Okrem využitia plynovodu Vojany budú v náležitom čase právne a technicky zhodnotené aj ďalšie možnosti.

Ďalšie informácie

O energetickej spolupráci medzi EÚ a Ukrajinou:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation

Kontaktné osoby:

Sabine Berger (+32 2 299 2792)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 2589)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar