Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. április 30.

Környezetvédelem és éghajlatváltozás: A Bizottság 282,6 millió eurót fordít 225 új környezetvédelmi és éghajlat-politikai projekt támogatására

Az Európai Bizottság a mai napon jóváhagyta 225 új projekt finanszírozását az Unió LIFE+ környezetvédelmi alapjából. A kiválasztott projektek, melyeket az Európai Unió 28 tagállamából nyújtottak be, a természetvédelemmel, az éghajlatváltozással, a környezetpolitikával, valamint az uniós környezetvédelmi adatokkal és tájékoztatással kapcsolatosak. A projektek összesen 589,3 millió eurós beruházást jelentenek, amelyhez az Európai Unió 282,6 millió euróval járul hozzá.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „A jelenlegi programozási időszak utolsó évében a LIFE+ program újra bebizonyította, hogy az EU szempontjából jelentős hozzáadott értéket képviselő környezetvédelmi és természetmegőrzési projekteknek alapvető fontosságú pénzügyi támogatást tud nyújtani. A legutóbbi projektek nélkülözhetetlen hozzájárulást jelentenek Európa természeti kincseinek védelméhez, megőrzéséhez és fejlesztéséhez, egyszersmind az alacsony széndioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony gazdaságba való beruházások révén elősegítik a fenntartható növekedést. Mivel a LIFE+ program és projektjei sikerességét széles körben elismerik, elfogadásra került az új LIFE rendelet, amely a 2014–2020-as időszakban megvalósítandó, kibővített költségvetéssel működő környezetvédelmi és éghajlat-politikai programról szól.”

Örömmel látom, hogy ebben az évben is nagy számban pályáznak innovatív projektekkel – fogalmazott Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa. – Annak érdekében, hogy ezek a projektek meg is valósuljanak, több mint 41,2 millió euróval járulunk hozzá az egyébként 109,4 milliós összköltséghez. Az éghajlat-politikával kapcsolatos LIFE projektek aránya tovább nő. Mi azon vagyunk, hogy ez az arány még nagyobb legyen: a 2014 és 2020 közötti időszak LIFE programja keretében több mint 850 millió eurót különítünk el klímavédelmi projektekre, ami a jelenleg e célra rendelkezésre álló összeg mintegy háromszorosa."

A legutóbbi felhívásra, amely 2013 júniusáig állt nyitva, 1468 pályázat érkezett a Bizottsághoz. Ezek közül 225 projektet választottak ki közösségi társfinanszírozásra, melyek a program alábbi három elemén keresztül részesülnek támogatásban: LIFE+ természet és biodiverzitás, LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás, valamint LIFE+ információ és kommunikáció.

1) A LIFE+ program természet és biodiverzitás témájú projektjei a veszélyeztetett fajok és élőhelyek védettségi állapotának javítására irányulnak. A természetvédelmi szervezetek, kormányzati szervek és más felek által létrehozott partnerségektől beérkezett 342 pályázatból a Bizottság 92-t választott ki támogatásra. A 25 tagállam kedvezményezettjei által irányított projektek összesen 262,5 millió eurónyi beruházást képviselnek; ebből mintegy 147,9 millió eurót az EU finanszíroz. A projektek nagy többsége (szám szerint 79) olyan természetvédelmi projekt, amely hozzájárul a madár- és/vagy az élőhelyvédelmi irányelv végrehajtásához és a Natura 2000 hálózat fenntartásához. A fennmaradó 13 projekt témája a biodiverzitás: a LIFE+ ezen új kategóriája a biológiai sokféleséggel kapcsolatos szélesebb körű kísérleti projektekkel foglalkozik.

2) A LIFE+ környezetvédelmi politika és irányítás kategóriájába tartozó kísérleti projektek innovatív szakpolitikai elképzelések, technológiák, módszerek és eszközök fejlesztését segítik. A számos köz- és a magánszektorbeli szervezet által benyújtott 961 pályázatból a Bizottság 92 projekt támogatása mellett döntött. A 22 tagállamból kiválasztott projektek összesen 318,5 millió eurónyi összberuházást jelentenek, finanszírozásukhoz az Európai Unió mintegy 130,8 millió eurót biztosít.

Ebben a kategóriában a Bizottság több mint 41,2 millió eurót bocsát rendelkezésre 33, a közvetlenül az éghajlatváltozás kérdésével foglalkozó projekthez, melyek összköltségvetése 109,4 millió euró. Sajtóközleményünk mellékletében felsoroljuk a kiválasztott osztrák, belga, német, spanyol, francia, görög, olasz, luxemburgi, holland, lengyel, svéd és egyesült királyságbeli projekteket. De van számos olyan projekt is, amelyek – más témákon keresztül – közvetetten az üvegházhatást előidéző kibocsátásokat fogják befolyásolni.

További fontos, kapcsolódó területek a hulladékkezelés, a természeti erőforrások, az innováció, a víz védelme és a vegyszerek kérdése.

3) A LIFE+ információ és kommunikáció kategóriájában olyan projektek szerepelnek, amelyek a tájékoztatással és a környezetvédelem népszerűsítésével foglalkoznak. A köz- és a magánszférában működő természet- és/vagy környezetvédelmi szervezetek által benyújtott 165 javaslat közül a Bizottság 8 projektet támogat. A projektek hat tagállamot érintenek (Ausztriát, Ciprust, Görögországot, Magyarországot, Lengyelországot és Romániát), és összesen 8,3 millió eurónyi beruházást képviselnek, amelyből mintegy 3,9 millió eurót az EU fog állni.

A nyolc projektből négy az uniós környezeti politikai kampányokkal kapcsolatos, három a természetvédelemre és a biodiverzitásra vonatkozó tudatosság növelését szolgálja, egy pedig az erdőtüzek megakadályozását célozza.

Háttér-információk

A LIFE+ környezetvédelmi célú európai pénzügyi eszköz, amelynek teljes költségvetése a 2007–2013 közötti időszakban 2,1 milliárd euró volt. A Bizottság évente egy LIFE+ pályázati felhívást tesz közzé.

A környezetvédelmi és éghajlat-politikai programról szóló új rendelet értelmében a LIFE program a 2014–2020-as időszakban is folytatódik. A program összköltségvetése ebben az időszakban 3,4 milliárd euró lesz (2013. decemberi árakon), és egy környezetvédelmi, valamint egy éghajlat-változási alprogram fogja kiegészíteni.

További információk

A LIFE+ keretében finanszírozott új projektek és a kapcsolattartók e-mail címei országonkénti bontásban: MEMO/14/320 (+ a Magyarországot érintő projekteket ismertető melléklet)

Információk a LIFE+ programmal kapcsolatban itt olvashatók: http://ec.europa.eu/life

Az illetékes nemzeti hatóságok:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kapcsolattartás:

Tájékoztatás a sajtó számára:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben

Melléklet

A 2013-as LIFE+ projektek

Magyarországon

Magyarország – 6 projekt (13,9 millió euró)

  1. LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás (1 projekt: 3,0 millió euró)

INSECTLIFE (Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont): Ez a projekt a LIFE egy korábbi projektje keretében kidolgozott EDAPHOLOG kártevőirtó eszköz továbbfejlesztését teszi lehetővé, hogy a rendszer a földfelszín felett élő kártevőket és jótékony rovarokat felismerje. A projekt célja a bizonyos kártevők ellen használt CSALOMON feromoncsapdák és az EDAPHOLOG érzékelők ötvözése egy új rendszerben. Ez azonnal és automatikusan észlelné a kártevők megjelenését, illetve populációiban bekövetkezett változást, és képes lenne szelektíven csak a célzott kártevőt felismerni. Az automatikus számlálás jóval pontosabb adatokkal szolgál a termesztők részére, mint a hagyományos kézi módszerek. Kapcsolat: dombos.miklos@agrar.mta.hu

  1. LIFE+ Természet (3 projekt: 8,8 millió euró)

ROLLER LIFE+ (MAGYAR MADÁRTANI EGYESÜLET): A projekt elsődleges célja a szalakóta (Coracias garrulus) védettségi helyzetének javítása a Kárpát-medencében. 17 magyarországi és 15 nyugat-romániai Natura 2000 védett területen odútelepeket hoznak létre a szalakóták számára, javítják a szalakóta-élőhelyek kezelését, és bemutatják a földtulajdonosoknak és a gazdálkodóknak az új kezelési módszereket. Kapcsolat: mme@mme.hu

RAPTORS PREY LIFE (Fertő-Hansági Nemzeti Park Igazgatóság): E projekt célja a parlagi sas (Aquila heliaca) és a kerecsensólyom (Falco cherrug) Kárpát-medencében élő, európai szinten jelentős populációinak megerősítése, méghozzá a madarak táplálékát jelentő kistestű rágcsálók eltűnésének megállítása, vagyis visszatelepítése révén, valamint megfelelő élőhely-gazdálkodás és tudatosságnövelés segítségével. Kapcsolat: fidlo@hotmail.com

LIFE Old-Drava (Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság): A projekt fő célkitűzése a vizes élőhelyek megőrzése és állapotának javítása, nevezetesen az Ős-Dráva-menti láperdők vízjárásának helyreállítása és biológiai sokféleségének növelése. A rehabilitáció részét képezi a morotvatavak kivezető csatornáinak megtisztítása és a vízszint stabilizálása zsilipek segítségével, hogy csökkenjen az alacsony vízállásos időszakok gyakorisága. Kapcsolat: parrag@ddnp.kvvm.hu

  1. LIFE+ Információ és kommunikáció (2 projekt: 2,1 millió euró)

FIRELIFE (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság): A projekt célja elősegíteni a magyarországi erdőtűzvédelem hatékonyságának, proaktivitásának és folyamatosságának fokozását. Ezt elsősorban célzott tájékoztatással és üzenetközvetítéssel szeretné elérni egy naprakész kommunikációs terv alapján, valamint az erdőtüzek megelőzésében érintett szakemberek – erdészek, természetvédők és tűzoltók – továbbképzése által. Kapcsolat: nagyda@nebih.gov.hu

LIFE in FORESTS (WWF Magyarország): A projekt a Natura 2000 hálózat erdei területeinek védelmében és megőrzésében érintett legfontosabb szereplők szakmai felkészültségének, aktív kommunikációjának és együttműködésének javítására alkalmas eszközök felkutatására, kifejlesztésére és bevezetésére irányul. A Natura 2000 területeken található élőhelyek és fajok számára kedvezőbb feltételeket szándékozik teremteni, erősítve az erdők védelmét és biodiverzitását. Kapcsolat: panda@wwf.hu


Side Bar