Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 30. travnja 2014.

Zaštita okoliša i klima: Europska Komisija osigurava 282,6 milijuna EUR za 225 nova projekta u području zaštite okoliša i klime

Danas je Europska komisija odobrila sredstva za 225 nova projekta u okviru programa LIFE+, fonda Europske unije za zaštitu okoliša. Prijedloge odabranih projekata podnijeli su korisnici iz svih 28 država članica i njima su obuhvaćene aktivnosti u područjima očuvanja prirode, klimatskih promjena, politika zaštite okoliša i informacija povezanih s njima te komuniciranja o pitanjima zaštite okoliša širom EU-a. Projekti predstavljaju ukupno ulaganje od otprilike 589,3 milijuna EUR, od čega će EU osigurati 282,6 milijuna EUR.

Europski povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „U posljednjoj godini aktualnog programskog razdoblja još jednom se pokazalo da se programom LIFE+ može osigurati ključna financijska podrška za projekte zaštite okoliša i očuvanja prirode uz veliku dodanu vrijednost za EU. Najnovijim projektima osigurat će se ključan doprinos zaštiti, očuvanju i povećanju prirodnog blaga Europe, kao i pomoć u ostvarenju održivog rasta putem ulaganja u gospodarstvo s niskom razinom emisije CO2 i učinkovitim raspolaganjem resursima. Općepriznati uspjeh programa LIFE+ i projekata povezanih s njim doveo je do nedavnog donošenja nove Uredbe za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE, uz povećanje proračunskih sredstava, za razdoblje od 2014. do 2020.”

Europska povjerenica za klimatsku politiku Connie Hedegaard izjavila je: „Raduje me tako veliki broj inovativnih projekata i u ovoj godini. Za provedbu tih projekata s ukupnim proračunom od 109,4 milijuna EUR osigurat ćemo više od 41,2 milijuna EUR. Sve veći udio projekata LIFE pridonosi klimatskoj politici, a mi ih želimo još više unaprijediti – za klimatsku politiku u novom programu LIFE za razdoblje od 2014. do 2020. izdvojit će se više od 850 milijuna EUR. Time će se iznos namijenjen klimatskoj politici povećati za približno tri puta.”

Komisija je zaprimila 1468 prijava na posljednji poziv na podnošenje projektnih prijedloga koji je zatvoren u lipnju 2013. Odabrano je 225 prijava za sufinanciranje u okviru tri komponente programa: LIFE+ Priroda i bioraznolikost, LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša te LIFE+ Informiranje i komunikacija.

1) Projekti u okviru komponente LIFE+ Priroda i bioraznolikost usmjereni su na poboljšanje stanja očuvanosti ugroženih vrsta i staništa. Od 342 zaprimljene prijave Komisija je odabrala 92 projekta za financiranje iz partnerstava među tijelima za očuvanje prirode, državnim tijelima i drugim stranama. Odabrani projekti kojima upravljaju korisnici iz 25 država članica predstavljaju ukupno ulaganje od 262,5 milijuna EUR od čega će EU osigurati oko 147,9 milijuna EUR. Većina (79) su projekti Priroda, kojima se pridonosi provedbi Direktive o pticama i/ili Direktivi o staništima te mreži Natura 2000. Preostalih 13 su projekti Bioraznolikost, u kategoriji programa LIFE+ za pilot-projekte namijenjenoj širim pitanjima bioraznolikosti.

2) Projekti u okviru komponente LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša su pilot-projekti namijenjeni potpori razvoju inovativnih politika, tehnologija, metoda i instrumenata. Od 961 zaprimljene prijave Komisija je odabrala 125 projekta za financiranje iz širokog spektra udruga iz javnog i privatnog sektora. Odabrani projekti kojima upravljaju korisnici iz 22 države članice predstavljaju ukupno ulaganje od 318,5 milijuna EUR od čega će EU osigurati oko 130,8 milijuna EUR.

U okviru te komponente Komisija će osigurati više od 41,2 milijuna EUR za 33 projekta koji su izravno namijenjeni borbi protiv klimatskih promjena s ukupnim proračunom od 109,4 milijuna EUR. Odabrani projekti, koji će se provoditi u Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini istaknuti su u prilogu ovom priopćenju za tisak. Osim toga, mnogi drugi projekti usmjereni na druga pitanja također će imati neizravnog utjecaja na emisije stakleničkih plinova.

Među drugim važnim područjima su otpad i prirodni resursi, inovacije, voda i kemikalije.

3) Projekti u okviru komponente LIFE+ Informiranje i komunikacija namijenjeni su širenju informacija i privlačenju pažnje javnosti na pitanja zaštite okoliša. Od 165 zaprimljene prijave Komisija je odabrala osam (8) projekata za financiranje iz širokog spektra udruga za očuvanje prirode i/ili zaštitu okoliša iz javnog i privatnog sektora. Projekti će se provoditi u šest država članica – Austriji, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj i na Cipru – te predstavljaju ukupno ulaganje od 8,3 milijuna EUR, od čega će EU osigurati oko 3,9 milijuna EUR.

Četiri projekta namijenjena su kampanjama za podršku politikama EU-a za zaštitu okoliša, tri projekta jačanju svijesti o pitanjima očuvanja prirode i bioraznolikosti, dok je posljednji namijenjen prevenciji šumskih požara.

Kontekst

LIFE + je europski financijski instrument za zaštitu okoliša s ukupnim proračunom za razdoblje od 2007. do 2013 u iznosu od 2,1 milijardi EUR. Komisija je godišnje objavljivala po jedan poziv na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa LIFE+.

U razdoblju od 2014. do 2020. program LIFE odvijat će se u skladu s Uredbom za okoliš i klimatsku politiku. Program će biti podijeljen u potprogram za okoliš i potprogram za klimatsku politiku, a njegov ukupni proračun za to razdoblje iznosi 3,4 milijarde EUR, izraženo u cijenama iz prosinca 2013.

Više informacija

Vidi sažetak i adrese elektroničke pošte za kontakt svih novih projekata koji se financiraju iz programa LIFE+, prema zemljama: MEMO/14/320 (+ prilog s projektima u vašoj zemlji prevedenima na vaš jezik)

Za više informacija o programu LIFE+: http://ec.europa.eu/life

Obratite se nadležnim nacionalnim tijelima:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93) - Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

Prilog

Projekti u okviru programa LIFE+ iz 2013.

Hrvatska (HR) 1 projekt (1,8 milijuna)

  • LIFE+ Politika i upravljanje u području okoliša (1 projekt – 1,8 milijuna)

Projekt LIFE.SU.SA.FRUIT (Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet): svrha ovog projekta je razvoj, primjena i dokazivanje ekonomski održivog strateškog plana za provedbu integrirane kontrole nametnika, promicanjem pristupa smanjene upotrebe kemikalija u voćnjacima i proizvodnji voća nakon ubiranja plodova u tipičnim hrvatskim i talijanskim poljoprivrednim ekosustavima. Ovim projektom namjerava se stvoriti ekološki prihvatljiv sustav upravljanja u proizvodnji i skladištenju voća učinkovitijim korištenjem resursa pri čemu se ne ugrožava sigurnost hrane. Kontakti: tjemric@agr.hr


Side Bar