Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 april 2014

Från solljus till jetbränsle: EU-projekt först med förnybart flygfotogen

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

Inom det EU-finansierade forskningsprojektet SOLAR-JET har man lyckats ta fram världens första solproducerade jetbränsle utifrån vatten och koldioxid. Forskare har för första gången framgångsrikt kunnat demonstrera hela produktionskedjan för förnybart fotogen genom att använda sig av koncentrerat ljus som en energikälla med hög temperatur. Projektet befinner sig fortfarande på försöksstadiet, och hittills har man fått fram ett par deciliter jetbränsle på laboratoriet med användning av artificiellt solljus. Resultaten ger ändå hopp om att man i framtiden ska kunna ta fram alla typer av flytande kolvätebränslen från koldioxid och vatten.

– Den här tekniken kan ge möjlighet till renare drivmedel i stora volymer för flygplan, bilar och andra typer av fordon, säger Máire Geoghegan-Quinn som är EU-kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap. Detta skulle innebära en betydligt tryggare energiförsörjning och samtidigt förvandla en av de viktigaste växthusgaserna till en värdefull resurs.

Koldioxid och vatten omvandlas till syntesgas i en solreaktor

Processen

I ett första steg användes koncentrerat ljus i form av artificiellt solljus för att omvandla koldioxid och vatten till syntesgas i en högtemperaturssolreaktor (se bilden) som innehåller material baserade på metalloxider som tagits fram vid ETH i Zürich. Syntesgasen (en blandning av vätgas och kolmonoxid) omvandlades sedan till fotogen av företaget Shell med hjälp av den etablerade Fischer–Tropsch-processen.

Även om produktionen av syntesgas med hjälp av koncentrerad solstrålning fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede används tekniken att omvandla syntesgas till fotogen redan av olika företag (bl.a. Shell) i global skala. En kombination av de två metoderna har potential att ge oss en säker, hållbar och skalbar tillförsel av såväl flygbränsle som bensin och diesel – eller till och med plast. Drivmedel som erhållits genom Fischer–Tropsch-processen har redan certifierats och kan användas av befintliga fordon och flygplan utan att man behöver modifiera motorerna eller ändra infrastrukturen för bränsleleveranser.

Bakgrund

Projektet SOLAR-JET lanserades i juni 2011 och ska pågå i fyra år. Det har fått 2,2 miljoner euro från EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Genom projektet sammanförs forskningsorganisationer från universitet och högskolor och industrin: ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions och den samordnande partnern ARTTIC.

I projektets nästa fas vill deltagarna optimera solreaktorn och bedöma om tekniken kommer att fungera i större skala och till konkurrenskraftig kostnad.

Att hitta nya, hållbara energikällor är en prioritering även inom Horisont 2020 – EU:s sjuåriga ramprogram för forskning och innovation som inleddes den 1 januari 2014. I den ansökningsomgång för konkurrenskraftig och koldioxidsnål energi som offentliggjordes den 11 december förra året, föreslog kommissionen investeringar på 732 miljoner euro under en tvåårsperiod på detta område. Ansökningsomgången omfattar också utvecklingen av nästa generation teknik för biobränslen och hållbara alternativa bränslen.

Presskontakt för projektet

Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 0 89 307 4849 38

andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Kontakt:

Michael Jennings (tfn +32 2 296 33 88), Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (tfn +32 2 295 56 04)

För allmänheten: Europe Direct, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-­post


Side Bar