Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 28. aprila 2014

Od sončne energije do reaktivnega goriva: pri evropskem projektu proizvedli prvi „solarni“ kerozin

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

V okviru raziskovalnega projekta SOLAR-JET, ki ga financira Evropska unija, je nastalo prvo „solarno“ gorivo za reaktivne motorje iz vode in ogljikovega dioksida (CO2) na svetu. Raziskovalci so prvič uspešno prikazali celotno verigo proizvodnje kerozina iz obnovljive energije, pri čemer so kot visokotemperaturni vir energije uporabili koncentrirano svetlobo. Projekt je še vedno v poskusni fazi, saj so v laboratorijskih pogojih z uporabo simulirane sončne svetlobe proizvedli za kozarec reaktivnega goriva. Kljub temu rezultati dajejo upanje, da bo v prihodnosti vsa tekoča ogljikovodikova goriva mogoče izdelati iz sončne svetlobe, CO2 in vode.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Ta tehnologija pomeni, da bomo morda nekoč proizvajali čistejša goriva za letala, avtomobile in druga prevozna sredstva, ki bodo na voljo v večjih količinah. To bi lahko zelo povečalo zanesljivost oskrbe z energijo, enega glavnih toplogrednih plinov, ki povzročajo globalno segrevanje, pa spremenilo v uporaben vir.“

Solarni reaktor pretvarja CO2 in vodo v sintezni plin.

Postopek

Najprej sta bila ogljikov dioksid in voda pod koncentrirano svetlobo (simulirano sončno svetlobo) v visokotemperaturnem solarnem reaktorju (glej sliko zgoraj), ki vsebuje materiale iz kovinskih oksidov in so ga razvili na tehnološkem inštitutu ETH Zürich, pretvorjena v sintezni plin. Družba Shell je nato z uveljavljenim Fischer-Tropschevim postopkom sintezni plin (mešanico vodika in ogljikovega monoksida) pretvorila v kerozin.

Čeprav je proizvodnja sinteznega plina pod koncentriranim sončnim sevanjem še vedno v zgodnji fazi razvoja, se s predelavo sinteznega plina v kerozin že ukvarjajo nekatera podjetja na svetovni ravni, med njimi tudi Shell. Z združitvijo obeh pristopov bi lahko zagotovili varno, trajnostno in nadgradljivo oskrbo z letalskim, dizelskim in bencinskim gorivom ali celo plastiko. Goriva, pridobljena po Fischer-Tropschevem postopku, so že potrjena in se lahko uporabljajo za obstoječa vozila in zrakoplove, ne da bi bilo treba spremeniti njihove motorje ali infrastrukturo za dobavo goriva.

Ozadje

Štiriletni projekt SOLAR-JET se je začel junija 2011, zanj pa je bilo namenjenih 2,2 milijona evrov evropskih sredstev iz sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj (7. OP). Projekt SOLAR-JET združuje raziskovalne organizacije iz akademskih krogov in industrije (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für luft- und raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions in partner ARTTIC za vodenje projekta).

Na naslednji razvojni stopnji projekta nameravajo partnerji optimizirati solarni reaktor in oceniti, ali bo tehnologija delovala tudi v večjem obsegu in ali bo na voljo po konkurenčni ceni.

Iskanje novih, trajnostnih virov energije bo še naprej prednostna naloga v okviru Obzorja 2020, sedemletnega programa Unije za raziskave in inovacije, ki se je začel 1. januarja 2014. V razpisu „Konkurenčna nizkoogljična energija“, objavljenem 11. decembra lani, je Komisija na tem področju predlagala naložbe v višini 732 milijonov evrov v obdobju dveh let. Razpis vključuje temo razvoja naslednje generacije tehnologij za biogoriva in trajnostna alternativna goriva.

Kontakt za medije za projekt

Dr. Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 89307484938

andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22955604)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar