Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 28. aprīlī

Saule aviācijas degvielas ražošanai: ES projekts ļāvis pirmo reizi no saules enerģijas iegūt petroleju

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

ES finansēts pētniecības projekts solar-jet ļāvis, izmantojot saules enerģiju, no ūdens un oglekļa dioksīda (CO2) pirmo reizi iegūt aviācijas degvielu. Koncentrējot gaismu kā augstas temperatūras enerģijas avotu, pētniekiem pirmo reizi ir izdevies parādīt visu atjaunojamās petrolejas ražošanas ķēdi. Projekts joprojām ir eksperimentālajā stadijā, un visu degvielu, kas iegūta laboratorijas apstākļos, izmantojot simulētu saules gaismu, pagaidām var satilpināt dažās glāzēs. Šie rezultāti tomēr ļauj cerēt, ka kādu dienu no CO2 un ūdens varēs saražot jebkuru šķidro ogļūdeņraždegvielu.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena–Kvinna, kuras ziņā ir pētniecība, inovācija un zinātne, paziņoja: “Šī tehnoloģija nozīmē, ka reiz mēs, iespējams, ražosim vērtīgu un tīrāku degvielu lidmašīnām, automašīnām un citiem transporta veidiem. Līdz ar to lielā mērā tiktu uzlabota energoapgādes drošība, un vienu no galvenajām siltumnīcefekta gāzēm, kas izraisa globālo sasilšanu, tā varētu pārveidot noderīgā resursā.”

Saules reaktors pārveido CO2 un ūdeni “sintēzes gāzē”.

Process

Vispirms koncentrēta gaisma — simulēta saules gaisma — tika izmantota, lai augstas temperatūras saules reaktorā oglekļa dioksīdu un ūdeni pārvērstu sintēzes gāzē (sk. attēlu), kas satur materiālus, kuru pamatā ir Cīrihes federālajā politehniskajā skolā (ETH) iegūti metālu oksīdi. Sintēzes gāzi (ūdeņraža un oglekļa monoksīda maisījums) pēc tam Fišera-Tropša procesā “Shell” pārveidoja par petroleju.

Lai gan sintēzes gāzes ražošana, izmantojot koncentrētu saules starojumu, joprojām ir agrīnā attīstības stadijā, sintēzes gāzes pārveidošanu petrolejā plaši praktizē daudzi uzņēmumi visā pasaulē, tostarp “Shell”. Kombinējot šīs divas tehnoloģiskās ķēdes, varētu panākt drošu, ilgtspējīgu un progresīvu apgādi ar aviācijas degvielu, kā arī ar dīzeļdegvielu un benzīnu vai pat plastmasu. Dažādu veidu degviela, kas iegūta Fišera-Tropša procesā, jau ir sertificēta, un to var izmantot esošajos transportlīdzekļos un lidaparātos; turklāt nav jāmaina ne to motori, ne to degvielas infrastruktūra.

Vispārīga informācija

Atbilstīgi Septītajai pētniecības un tehnoloģiju attīstības pamatprogrammai (FP7) ES 2011. gada jūnijā sāktajam četru gadu projektam “solar-jet” atvēlējusi 2,2 miljonus eiro. Projektā apvienojušās pētniecības organizācijas, kas pārstāv akadēmiskās aprindas un rūpniecību (ETH Cīrihē, “Bauhaus Luftfahrt”, “Deutsches Zentrum für luft- und raumfahrt” (DLR), “Shell Global Solutions” un pārvaldības partneri ARTTIC).

Nākamajā projekta fāzē partneri plāno optimizēt saules reaktoru un novērtēt, vai šo tehnoloģiju var izmantot lielākā mērogā un vai attiecīgās izmaksas ir konkurētspējīgas.

Jaunu ilgtspējīgas enerģijas avotu izpēte joprojām ir prioritāte septiņu gadu ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020”, kura sāka darboties 2014. gada 1. janvārī. Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus attiecībā uz konkurētspējīgu zemu oglekļa emisiju enerģiju, ko publicēja pērn 11. decembrī, Komisija piedāvāja divu gadu laikā šajā jomā ieguldīt 732 miljonus eiro. Šajā uzaicinājumā ir rubrika, kas veltīta nākamās paaudzes biodegvielas tehnoloģiju un ilgtspējīgu alternatīvo degvielu izstrādei.

Kontaktinformācija presei

Dr. Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 (0)89 307 4849 38

andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) “Twitter”: @ ecspokesscience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar